Instalacja systemu Winows 7 za pomocą MDT 2010

Rysunek 53. Widok zainstalowanego i dodanego do domeny systemu.

Rysunek 53. Widok zainstalowanego i dodanego do domeny systemu.

Najczęściej oglądane

Logowanie do systemu Windows 10 bez znajomości hasła

Zarządzanie użytkownikami za pomocą NET USER

Tryb awaryjny Windows 10 po wciśnięciu klawisza F8

Udostępnianie plików i folderów w sieci lokalnej.