MDT 2010 – tworzenie obrazu Windows 7

Share this post

Narzędzie wdrażania systemów z rodziny Windows znane jako MDT (Microsoft Deployment Toolkit) umożliwia nie tylko na zainstalowanie gotowych już obrazów (plików wim) na jednostkach znajdujących się w sieci ale także pozwala na tworzenie obrazów gotowych już maszyn i zapisaniu ich na serwerze.

Jeśli przygotowaliśmy już system, który wg. Naszej oceny gotowy jest do pracy, na serwerze uruchamiamy narzędzie Deployment Workbench, przechodzimy do zakładki Task Sequence, prawym klawiszem myszki rozwijamy menu podręczne i wybieramy New Task Sequence.

Rysunek 1. Tworzenie nowej sekwencji.
Rysunek 1. Tworzenie nowej sekwencji.

Otworzy nam się kreator tworzenia nowego zapytania. Nadajemy numer ID sekwencji oraz nazwę wraz z komentarzem, która pozwoli na szybkie skojarzenie jej działania.

Rysunek 2. Nadawanie numeru ID oraz nazwy.
Rysunek 2. Nadawanie numeru ID oraz nazwy.

W metodzie działania zaznaczamy Sysprep and Capture co pozwoli na utworzenie a następnie wysłanie gotowego obrazu systemu Windows 7 na serwer.

Rysunek 3. Wybór metody działania.
Rysunek 3. Wybór metody działania.

W tym oknie musimy zaznaczyć system, który zostanie instalowany. Zaznaczamy cokolwiek gdyż brak zaznaczenia uniemożliwi przejście do kolejnego etapu. Tworzymy obraz systemu więc zaznaczony system nie będzie zainstalowany.

Rysunek 4. Wybór systemu.
Rysunek 4. Wybór systemu.

W specyfikacji klucza produktu zaznaczamy opcję pierwszą,czyli nie podajemy klucza i klikamy Next.

Rysunek 5. Klucz produktu.
Rysunek 5. Klucz produktu.

Teraz podajemy pełną nazwę Użytkownika, nazwę organizacji oraz stronę startową www.

Rysunek 6. Podstawowe dane dotyczące organizacji.
Rysunek 6. Podstawowe dane dotyczące organizacji.

W kolejnym oknie kreatora nie podajemy hasła administratora. Zdefiniujemy je w innym kroku.

Rysunek 7. Generowanie hasła Administratora.
Rysunek 7. Generowanie hasła Administratora.

Wszystkie okna kreatora zostały skonfigurowane co widzimy na podsumowaniu. Klikamy Next w celu utworzenia wcześniej zdefiniowanych zapytań.

Rysunek 8. Podsumowanie.
Rysunek 8. Podsumowanie.

Tworzenie nowej sekwencji zostało zakończone sukcesem. Klikamy Finish.

Rysunek 9. Zakończenie procesu tworzenia nowej sekwencji.
Rysunek 9. Zakończenie procesu tworzenia nowej sekwencji.

Jeśli chcemy zweryfikować czy faktycznie sekwencja została utworzona wchodzimy ponownie do zakładki Task Sequence.

Rysunek 10. Podgląd nowo utworzonej sekwencji.
Rysunek 10. Podgląd nowo utworzonej sekwencji.

Praca na serwerze dobiegła końca. Przechodzimy do przygotowanego i komputeraz z zainstalowanym systemem Windows 7. poprzez uruchom wpisujemy ścieżkę do udziału sieciowego zawierającego pliki MDT. W tym przypadku jest to \\Win2008\DeploymentShare$

Powinno pojawić się okno logowania do udziału. Podajemy login oraz hasło administratora domeny.

Rysunek 11. Logowanie do udziału.
Rysunek 11. Logowanie do udziału.

Przechodzimy do folderu Scripts i poprzez podwójne kliknięcie na pliku LiteTouch uruchamiamy skrypt.

Rysunek 12. Uruchamianie skryptu  LiteTouch.
Rysunek 12. Uruchamianie skryptu LiteTouch.

Potwierdzamy uruchomienie skryptu klikając otwórz.

Rysunek 13. Uruchamianie skryptu LiteTouch.
Rysunek 13. Uruchamianie skryptu LiteTouch.

W Select task zaznaczamy utworzoną sekwencję i klikamy Next.

Rysunek 14. Wybór sekwencji.
Rysunek 14. Wybór sekwencji.

Podajemy hasło lokalnego Administratora.

Rysunek 15. Tworzenie hasła Administratora.
Rysunek 15. Tworzenie hasła Administratora.

Domyślnie plik obrazu wim zostanie zapisany na serwerze w katalogu Captures. Zmieniamy tylko nazwę pliku na taką, która pozwoli Nam na szybkie jego skojarzenie lub odnalezienie.

Rysunek 16. Wybór lokalizacji oraz tworzenie nazwy dla obrazu.
Rysunek 16. Wybór lokalizacji oraz tworzenie nazwy dla obrazu.

Od tego momentu system jest gotowy do wykonania operacji tworzenia obrazu. Klikamy Begin w celu rozpoczęcia przechwytywania.

Rysunek 17. Podsumowanie.
Rysunek 17. Podsumowanie.

Po kilku sekundach zostanie uruchomione narzędzie sysprep.

Rysunek 18. Uruchomienie narzędzia sysprep.
Rysunek 18. Uruchomienie narzędzia sysprep.

Po zapieczętowaniu systemu zostanie on ponownie uruchomiony.

Rysunek 19. Restart komputera i przygotowanie systemu do przechwycenia.
Rysunek 19. Restart komputera i przygotowanie systemu do przechwycenia.

Po restarcie systemu narzędzie MDT ropocznie tworzenie obrazu systemu Windows 7 oraz upload na serwer.

Rysunek 20. Tworzenie obrazu systemu Windows 7.
Rysunek 20. Tworzenie obrazu systemu Windows 7.

Tworzenie obrazu systemu Windows 7 zostało zakończone. Klikamy Finish w celu ponownego uruchomienia komputera

Rysunek 21. Zakończenie tworzenia obrazu systemu Windows 7.
Rysunek 21. Zakończenie tworzenia obrazu systemu Windows 7.

Utworzony obraz systemu znajduje się na serwerze i od tego momentu jest gotowy do rozpropagowania na innych maszynach znajdujących się w sieci.

Rysunek 22. Utworzony obraz.
Rysunek 22. Utworzony obraz.

Podobne wpisy

Zdalne zarządzanie serwerem Hyper-V w grupie roboczej

Najczęściej stosowane polecenia w serwerze Hyper-V

Automatyczna dystrybucja programów za pomocą GPO

Implementacja filtrów WMI w zasadach grup (GPO)