Migracja profilu użytkownika do systemu Windows 7

Share this post

Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows (Windows Easy Transfer) służy do kopiowania plików, fotografii, muzyki, poczty e-mail, ustawień i innych danych. Jednym słowem, za pomocą tego narzędzia możemy przenieść profil użytkownika na inny komputer. Dane można transferować za pośrednictwem kabla, nośnika usb lub sieci. W tym poradniku przedstawimy migrację profilu użytkownika z systemu Windows Xp do systemu Windows 7.

Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows (Windows Easy Transfer) można pobrać:

Windows Easy Transfer z systemu Windows XP (wersja 32-bitowa) do systemu Windows 7
Windows Easy Transfer z systemu Windows XP (wersja 64-bitowa) do systemu Windows 7
Windows Easy Transfer z systemu Windows Vista (wersja 32-bitowa) do systemu Windows 7
Windows Easy Transfer z systemu Windows Vista (wersja 64-bitowa) do systemu Windows 7

W tym miejscu warto nadmienić, że system Windows XP standardowo posiada zainstalowany Kreator transferu plików i ustawień, jednakże prezentowane w tym artykule oprogramowanie jest o wiele prostsze w obsłudze i do skorzystania z alternatywnego narzędzia zachęcam.

Rysunek 1. Kreator transferu ustawień dostępny w systemie Windows XP
Rysunek 1. Kreator transferu ustawień dostępny w systemie Windows XP

Na początku pobieramy oraz instalujemy narzędzie łatwego transferu w systemie Windows. Domyślnie program utworzy skrót do aplikacji, który znajduje się w menu start, dokładnie w zakładce programy.

Rysunek 2. Uruchomienie narzędzia Łatwego transferu w systemie Windows.
Rysunek 2. Uruchomienie narzędzia Łatwego transferu w systemie Windows.

Uruchamiamy aplikację. Na wstępie uzyskamy podstawowe informacje na temat tego narzędzia. Jak już we wstępie napisałem, aplikacja łatwego transferu w systemie Windows pozwala na kopiowanie plików i ustawień przypisanych do danego profilu użytkownika z jednego komputera na drugi. Zaznaczyć w tym miejscu trzeba, że programem tym nie można przenosić plików programów oraz nie umożliwia on przesyłania żadnych plików systemowych, takich jak czcionki czy sterowniki. Po zapoznaniu się z wprowadzeniem klikamy przycisk Dalej.

Rysunek 3. Pierwsze okno kreatora łatwego transferu plików i ustawień.
Rysunek 3. Pierwsze okno kreatora łatwego transferu plików i ustawień.

W kolejnym oknie kreatora łatwego transferu zostaniemy zapytani o to w jaki sposób chcemy przetransferować pliki i ustawienia na nowy komputer. Do wyboru mamy trzy opcje. W tym artykule wybrałem opcję trzecią, czyli zapis na zewnętrzny dysk twardy.

Rysunek 4. Wybór sposobu transferu plików na nowy komputer.
Rysunek 4. Wybór sposobu transferu plików na nowy komputer.

Automatycznie kreator zapyta nas o to, którego komputera używamy. Tutaj do wyboru mamy tylko jedną opcję gdyż aplikacja działająca pod systemem Windows Xp pozwala na migrację plików i ustawień tylko do nowszych systemów z rodziny Windows. Nie pozwala na transfer ustawień pomiędzy systemami z rodziny XP. Transfer pomiędzy XPkami umożliwia kreator transferu plików i ustawień domyślnie zainstalowany w systemie (patrz rysunek 1). Wybieramy zakładkę To jest mój stary komputer.

Rysunek 5. Transfer plików z tego komputera.
Rysunek 5. Transfer plików z tego komputera.

Wybieramy elementy do przetransferowania. Na potrzeby tego artykułu utworzyłem konto Test i to konto przeniesiemy na inny komputer. Zaznaczamy je i klikamy Dalej.

Rysunek 6. Wybór konta do przeniesienia.
Rysunek 6. Wybór konta do przeniesienia.

Narzędzie do łatwego transferu w systemie Windows umożliwia na zabezpieczenie hasłem pliku. Ustawiamy dowolne hasło i zapamiętujemy je, gdyż będzie ono nam potrzebne podczas importu plików i ustawień na nowym komputerze. Po ustawieniu hasła klikamy Zapisz.

Rysunek 7. Zabezpieczenie hasłem pliku zawierające ustawienia profilu.
Rysunek 7. Zabezpieczenie hasłem pliku zawierające ustawienia profilu.

Wskazujemy miejsce, w którym zostanie zapisany plik do transferu. Umieszczamy flash USB i wciskamy opcję zapisz.

Rysunek 8. Wybór miejsca, w którym zostanie zapisany plik do transferu.
Rysunek 8. Wybór miejsca, w którym zostanie zapisany plik do transferu.

Proces transferu plików i ustawień został rozpoczęty i potrwa (w zależności od rozmiaru profilu) od kilku sekund do kilkunastu minut.

Rysunek 9. Rozpoczęty proces transferu plików i ustawień.
Rysunek 9. Rozpoczęty proces transferu plików i ustawień.

Po upływie kilkunastu sekund proces tworzenia pliku transferu zostanie zakończony. Klikamy Dalej.

Rydsunek 10. Zakończenie procesu tworzenia pliku.
Rydsunek 10. Zakończenie procesu tworzenia pliku.

Plik transferu jest gotowy do przeniesienia na inny komputer.

Rysunek 11. Gotowy plik transferu.
Rysunek 11. Gotowy plik transferu.

Działanie narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows zostało zakończone. Klikamy zamknij.

Rysunek 12. Działanie narzędzia na systemie Windows Xp zostało zakończone.
Rysunek 12. Działanie narzędzia na systemie Windows Xp zostało zakończone.

W tym momencie możemy sprawdzić, czy plik faktycznie został utworzony. Jeśli tak, przechodzimy na komputer z zainstalowanym systemem Windows 7.

Rysunek 13. Miejsce położenia pliku.
Rysunek 13. Miejsce położenia pliku.

Za pomocą zakładki Zarządzanie komputerem możemy sprawdzić, czy konto o takiej samej nazwie nie istnieje czasem w systemie. Jeśli nie, przechodzimy do importu ustawień.

Rysunek 14. Podgląd wcześniej utworzonych kont.
Rysunek 14. Podgląd wcześniej utworzonych kont.

W zakładce narzędzia systemowe uruchamiamy tą samą aplikację, która standardowo zainstalowana jest w systemie.

Rysunek 15. Uruchomienie narzędzia Łatwego transferu w systemie Windows 7.
Rysunek 15. Uruchomienie narzędzia Łatwego transferu w systemie Windows 7.

Kreator łatwego transferu ponownie nas poinformuje o tym, do jakich celów jest przeznaczony. Klikamy Dalej.

Rysunek 16. Pierwsze okno kreatora łatwego transferu plików i ustawień.
Rysunek 16. Pierwsze okno kreatora łatwego transferu plików i ustawień.

Plik na nowy komputer transferujemy poprzez flash USB zatem wybieramy opcję trzecią.

Rysunek 17. Wybór sposobu transferu plików na nowy komputer.
Rysunek 17. Wybór sposobu transferu plików na nowy komputer.

Obecnie znajdujemy się na nowym komputerze zatem wybieramy opcję pierwszą.

Rysunek 18. Transfer plików na mój nowy komputer.
Rysunek 18. Transfer plików na mój nowy komputer.

W kolejnym kroku umieszczamy flash dysk i poprzez kliknięcie TAK potwierdzamy obecność pliku na dysku zewnętrznym.

Rysunek 19. Zapytanie o to czy plik transferu został utworzony.
Rysunek 19. Zapytanie o to czy plik transferu został utworzony.

Wskazujemy miejsce położenia pliku transferu (w tym przykładzie plik z dysku USB skopiowałem na pulpit) i klikamy otwórz.

Rysunek 20. Wskazanie miejsca, w którym znajduje się plik.
Rysunek 20. Wskazanie miejsca, w którym znajduje się plik.

Wprowadzamy hasło, którego użyliśmy w celu ochrony transferowanego pliku i przechodzimy do następnego kroku klikając Dalej.

Rysunek 21. Wprowadzanie hasła hroniącego plik transferu.
Rysunek 21. Wprowadzanie hasła hroniącego plik transferu.

Wybieramy elementy do przetransferowania na nowy komputer. W tym wypadku zaznaczamy konto Test i klikamy Transferuj.

Rysunek 22. Wybór konta do transferu.
Rysunek 22. Wybór konta do transferu.

Transfer elementów na nowy komputer został rozpoczęty.

Rysunek 23. Rozpoczęcie transferu elementów na komputer z zainstalowanym systemem Windows 7.
Rysunek 23. Rozpoczęcie transferu elementów na komputer z zainstalowanym systemem Windows 7.

Po kilkunastu sekundach/minutach (w zależności od wielkości pliku transferu) transfer zostanie ukończony. Z tego miejsca możemy zobaczyć jakie elementy zostały przekopiowane oraz mamy możliwość podglądu programów, których używaliśmy do otwierania przetransferowanych plików na starym komputerze. Jak już wcześniej napisałem, narzędzie to nie przenosi aplikacji ze starego komputera na nowy.

Rysunek 24. Transfer plików został zakończony.
Rysunek 24. Transfer plików został zakończony.

Za pomocą przystawki zarządzania komputerem możemy potwierdzić utworzenie konta.

Rysunek 25. Podgląd, czy konto zostało utworzone.
Rysunek 25. Podgląd, czy konto zostało utworzone.

Na koniec logujemy się na nowo utworzone konto zawierające wszystkie utworzone przez nas pliki na starym komputerze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne wpisy

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7

Tworzenie kont użytkowników w systemie Windows 7

SOS czyli pomoc zdalna systemu Windows 7

Instalacja Windows 7 na wirtualnym dysku VHD