Transfer plików i ustawień w systemie Windows XP

Share this post

Transfer plików i ustawień w systemie Windows XP służy do przenoszenia plików i ustawień na inny komputer. Jednym słowem, za pomocą tego narzędzia możemy skopiować cały profil ze starej maszyny na nową. Dane można transferować za pośrednictwem kabla, nośnika usb lub sieci. Dzięki temu rozwiązaniu ominiemy żmudny proces dostosowywania profilu na nowej jednostce.

Narzędzie “Transfer plików i ustawień” znajdziemy w dwóch miejscach. Możemy je uruchomić za pomocą nośnika zawierającego instalację systemu Windows Xp poprzez zaznaczenie opcji “Wykonaj zadanie dodatkowe”

Rysunek 1. Nośnik zawierający instalację systemu Windows XP
Rysunek 1. Nośnik zawierający instalację systemu Windows XP

a następnie z dostępnych opcji wybranie narzędzia “Transferuj pliki i ustawienia”.

Rysunek 2. Narzędzie Transferu plików i ustawień znajdujące się na płycie instalatora Windows XP.
Rysunek 2. Narzędzie Transferu plików i ustawień znajdujące się na płycie instalatora Windows XP.

lub poprzez kliknięcie w Menu start -> Wszystkie programy -> Akcesoria -> Narzędzia systemowe -> Kreator transferu plików i ustawień.

Rysunek 3. Kreator transferu plików i ustawień dostępny z poziomu systemu.
Rysunek 3. Kreator transferu plików i ustawień dostępny z poziomu systemu.

Po wykonaniu powyższej czynności zostaniemy przywitani przez kreator, który pomoże nam dokonać transferu plików i ustawień ze starego komputera na nowy. Aby użyć tego narzędzia klikamy opcję Dalej.

Rysunek 4. Pierwsze okno kreatora.
Rysunek 4. Pierwsze okno kreatora.

W chwili obecnej tworzymy plik transferowy, który przeniesiemy ze starego komputera, zatem zaznaczamy opcję “Stary komputer” i przechodzimy do następnego kroku klikając Dalej.

Rysunek 5. Wybór komputera.
Rysunek 5. Wybór komputera.

Poczekamy aż komputer przygotuje się do następnego kroku.

Rysunek 6. przygotowanie komputera do następnego kroku.
Rysunek 6. przygotowanie komputera do następnego kroku.

Transfer plików i ustawień w systemie Windows XP

po czym wybierzemy metodę transferu plików i ustawień. Mamy do wyboru trzy opcje:
– bezpośrednie połączenie kablowe;
– stacja dysków lub inny nośnik wymienny np przenośny dysk usb;
– inny sposób np przekopiowanie na dysk sieciowy lub inne dowolne miejsce.

Wybieramy opcję trzecią, umieszczając plik transferu na dysku lokalnym klikając przeglądaj.

Rysunek 7. Wybór lokalizacji dla pliku transferu.
Rysunek 7. Wybór lokalizacji dla pliku transferu.

Wybieramy dysk lokalny np. C i klikamy Ok.

Rysunek 8. Wybór dysku.
Rysunek 8. Wybór dysku.

Litera dysku (C) pojawiła się. Klikamy opcję Dalej.

Rysunek 9. Zapis pliku transferu na dysku lokalnym.
Rysunek 9. Zapis pliku transferu na dysku lokalnym.

W kolejnym oknie kreatora transferu plików i ustawień zostaniemy zapytani o to, co chcemy transferować. Znów do wyboru mamy trzy opcje, czyli transfer tylko ustawień (np skrzynki pocztowej, ustawień programów itp), tylko plików (fonty, tapety, moje dokumenty itp) , czy pliki wraz z ustawieniami. Zaznaczamy opcję trzecią i klikamy Dalej. W tym miejscu warto dodać, że ów kreator nie przenosi zainstalowanego wcześniej przez nas oprogramowania. Wszystkie używane aplikacje należy własnoręcznie doinstalować.

Rysunek 10. Wybór rodzaju transferu.
Rysunek 10. Wybór rodzaju transferu.

Po tym zadaniu kreator automatycznie rozpocznie tworzenie pliku transferu. Może to potrwać (w zależności od rozmiaru profilu) od kilku sekund, do kilkunastu minut.

Rysunek 11. Tworzenie pliku transferu zostało rozpoczęte.
Rysunek 11. Tworzenie pliku transferu zostało rozpoczęte.

Po kilkunastu sekundach (minutach) kreator zakończy fazę zbierania plików i ustawień ze starego komputera. Można powiedzieć, że nasza praca na starym komputerze dobiegła końca.

Rysunek 12. Etap tworzenia pliku transferu został zakończony.
Rysunek 12. Etap tworzenia pliku transferu został zakończony.

Możemy, dla upewnienia się podejrzeć, czy plik transferu został utworzony otwierając lokalizację, w której de facto miał być zapisany. Poprzez Mój komputer otwieramy dysk lokalny (C).

Rysunek 13. Podgląd utworzonego pliku transferu.
Rysunek 13. Podgląd utworzonego pliku transferu.

Zadanie zostało wykonane. Teraz możemy skopiować powyższy folder na płytę, dysk usb i przejść na nowy komputer. Tam logujemy się na dowolne konto (w tym przykładzie wykorzystam konto administratora) i dla bezpieczeństwa kopiujemy folder wcześniej skopiowany na dysk lokalny. Następnie tak jak wcześniej uruchamiamy kreator transferu plików i ustawień poprzez Menu start -> Wszystkie programy -> Akcesoria -> Narzędzia systemowe -> Kreator transferu plików i ustawień.

Rysunek 15. Kreator transferu plików i ustawień dostępny w systemie Windows XP.
Rysunek 15. Kreator transferu plików i ustawień dostępny w systemie Windows XP.

Ponownie zostaniemy poinformowani o przeznaczeniu ów oprogramowanie. Klikamy Dalej.

Rysunek 16. Pierwsze okno kreatora.
Rysunek 16. Pierwsze okno kreatora.

Znajdujemy się na nowej maszynie zatem z dostępnych opcji wybieramy “Nowy komputer” i klikamy Dalej.

Rysunek 17. Transfer plików na nowy komputer.
Rysunek 17. Transfer plików na nowy komputer.

Nie potrzebujemy dysku kreatora ponieważ pliki i ustawienia zostały już zabranie ze starego komputera zatem zaznaczamy opcję trzecią i ponownie klikamy Dalej.

Rysunek 18. Okno tworzenia dysku kreatora.
Rysunek 18. Okno tworzenia dysku kreatora.

Wybieramy lokalizację, w której znajduje się nasz plik transferu poprzez kliknięcie przeglądaj.

Rysunek 19. Wskazanie lokalizacji zawierającej plik transferu.
Rysunek 19. Wskazanie lokalizacji zawierającej plik transferu.

Wskazujemy miejsce położenie pliku transferu, czyli dysk lokalny, w tym przypadku C i klikamy ok

Rysunek 20. Wybór dysku zawierającego plik transferu.
Rysunek 20. Wybór dysku zawierającego plik transferu.

Dysk lokalny został poprawnie zaimplementowany. Klikamy dalej.

Rysunek 21. Pobranie pliku transferu z dysku lokalnego.
Rysunek 21. Pobranie pliku transferu z dysku lokalnego.

Po wykonaniu powyższej czynności kreator przeprowadzi transfer plików i ustawień na nowe konto.

Rysunek 22. Transfer plików i ustawień na nowe konto.
Rysunek 22. Transfer plików i ustawień na nowe konto.

Po kilkunastu sekundach (minutach) kreator poinformuje nas o pozytywnym przesłaniu plików i ustawień ze starego komputera na nowy. Kończymy pracę poprzez kliknięcie zamknij.

Rysunek 23. Koniec pracy kreatora transferu plików i ustawień na nowy komputer.
Rysunek 23. Koniec pracy kreatora transferu plików i ustawień na nowy komputer.

Ostatnią czynnością jaką wykonamy, to wylogowanie się i ponowne zalogowanie w celu wprowadzenia zmian.

Rysunek 24. Wprowadzanie zmian wymaga ponownego zalogowania się do systemu.
Rysunek 24. Wprowadzanie zmian wymaga ponownego zalogowania się do systemu.

To by było na tyle. Pliki oraz ustawienia zostały poprawnie przeniesione ze starego komputera i poprawnie zaimplementowane na nowym komputerze.

UWAGA !!!

Jeśli podczas pobierania pliku transferu na nowym komputerze poprzez funkcję przeglądaj wskażemy folder, który zawiera ów pliki

Rysunek 25. Pobranie pliku transferu z dysku lokalnego.
Rysunek 25. Pobranie pliku transferu z dysku lokalnego.

Kreator wyświetli informację o błędnie wprowadzonej ścieżce, po czym nieoczekiwanie zakończy działanie

Rysunek 26. Błędnie wprowadzona ścieżka.
Rysunek 26. Błędnie wprowadzona ścieżka.

Podobne wpisy

Udostępnianie internetu w systemie Windows XP

Instalacja drukarki lokalnej oraz sieciowej

Szyfrowanie plików i dostęp do nich poprzez certyfikat

Tworzenie kont użytkowników i grup w Windowsie XP