Operacje na partycjach przy użyciu narzędzia BootIt

Share this post

BootIt Next Generation umożliwia użytkownikowi tworzenie oraz zarządzanie partycjami. Doskonale poradzi sobie z tworzeniem, formatowaniem, kopiowaniem, usuwaniem, konwertowaniem oraz ze zmianą rozmiaru partycji. Do tego BootIt umożliwia tworzenie skompresowanych obrazów całych partycji i późniejsze ich odtworzenie.

Tworzenie partycji

Otwieramy Mój komputer w celu podglądu utworzonych partycji.

Rysunek 1. Podgląd utworzonych partycji poprzez Mój komputer.
Rysunek 1. Podgląd utworzonych partycji poprzez Mój komputer.

Nieco więcej możemy zobaczyć poprzez zakładkę Zarządzanie dyskami znajdującą się w przystawce Zarządzanie komputerem.Jak widzicie, posiadamy wolne miejsce na dysku.

Rysunek 2. Zakładka zarządzania dyskami w przystawce Zarządzanie komputerem.
Rysunek 2. Zakładka zarządzania dyskami w przystawce Zarządzanie komputerem.

Tak jak wyżej wspomniałem, do operacji na partycjach użyjemy oprogramowania BootIt Next Generation. Pobieramy spakowany obraz ISO, który znajduje się Tutaj, wypakowujemy go i poprzez Makedisk tworzymy rozruchową płytę CD. Następnie w biosie jako pierwsze urządzenie bootowalne ustawiamy napęd CD, umieszczamy w napędzie nagraną płytę i resetujemy komputer.

Rysunek 2. Ustawienie opcji bootowania.
Rysunek 3. Ustawienie opcji bootowania.

Jeśli wszystko przebiegło sprawnie, po restarcie automatycznie uruchomi się BootIt Next Generation. Uruchamiamy przystawkę Partition work w celu utworzenia dodatkowej partycji.

Rysunek 4. Uruchomienie przystawki Partition work.
Rysunek 4. Uruchomienie przystawki Partition work.

Zaznaczamy wolne miejsce (free space) i klikamy opcję Create (utwórz).

Rysunek 5. Tworzenie partycji za pomocą funkcji Create.
Rysunek 5. Tworzenie partycji za pomocą funkcji Create.

W otwartym oknie tworzenia partycji w polu Name umieszczamy nazwę dla nowo tworzonej partycji, w polu file system jako system plików wybieramy NTFS, w tym przypadku size pozostawiamy bez zmian. Gdybyśmy tworzyli więcej jak jedną partycję, w polu size nadajemy mniejszy rozmiar.

Rysunek 6. Ustawianie nazwy oraz systemu plików.
Rysunek 6. Ustawianie nazwy oraz systemu plików.

Partycja o nazwie Dane została utworzona. Zamykamy okno poprzez wciśnięcie Close (zamknij).

Rysunek 7. Utworzenie partycji o nazwie Dane.
Rysunek 7. Utworzenie partycji o nazwie Dane.

Wyjmujemy płytę z napędu CD i restartujemy komputer poprzez użycie opcji Reboot.

Rysunek 8. Restart komputera.
Rysunek 8. Restart komputera.

Po zalogowaniu się do systemu, otwieramy Moj komputer w celu weryfikacji, czy partycja została utworzona.

Rysunek 9. Podgląd utworzonej partycji poprzez Mój komputer.
Rysunek 9. Podgląd utworzonej partycji poprzez Mój komputer.

Ukrywanie partycji

Otwieramy Mój komputer w celu podglądu utworzonych partycji. W tym przypadku ukryjemy partycję D

Rysunek 9. Podgląd utworzych partycji poprzez Mój komputer.
Rysunek 10. Podgląd utworzych partycji poprzez Mój komputer.

Ponownie umieszczamy w napędzie CD płytę zawierającą BootIt i restartujemy komputer. Po uruchomieniu narzędzia zaznaczamy partycję drugą i klikamy w opcję Properties (właściwości)

Rysunek 11. Wybór partycji do ukrycia.
Rysunek 11. Wybór partycji do ukrycia.

Zaznaczamy opcję Hide (ukryj) i klikamy OK.

Rysunek 12. Ukrycie partycji poprzez użycie opcji Hide.
Rysunek 12. Ukrycie partycji poprzez użycie opcji Hide.

Partycja D została ukryta. Znajduje się przy niej napis Hidden (ukryta). Zamykamy aplikację poprzez wciśnięcie Close.

Rysunek 13. Ukryta partycja.
Rysunek 13. Ukryta partycja.

Wyjmujemy płytę z napędu CD i restartujemy komputer poprzez użycie opcji Reboot.

Rysunek 14. Restart komputera.
Rysunek 14. Restart komputera.

Po zalogowaniu się do systemu, otwieramy Moj komputer w celu weryfikacji, czy partycja D została ukryta.

Rysunek 15. Podgląd partycji poprzez Mój komputer.
Rysunek 15. Podgląd partycji poprzez Mój komputer.

Nieco więcej możemy zobaczyć poprzez zakładkę Zarządzanie dyskami znajdującą się w przystawce Zarządzanie komputerem. Jak widać, partycja D istnieje w systemie i została oznaczona jako nieznana.

Rysunek 16. Podgląd ukrytej partycji poprzez zakładkę Zarządzania dyskami.
Rysunek 16. Podgląd ukrytej partycji poprzez zakładkę Zarządzania dyskami.

Zwiększanie rozmiaru partycji

Otwieramy zakładkę Zarządzanie dyskami znajdującą się w przystawce Zarządzanie komputerem i weryfikujemy, czy mamy wolne miejsce na dysku, które wykorzystamy do zwiększenia partycji systemowej.

Rysunek 17. Podgląd dysku poprzez zakładkę Zarządzanie dyskami.
Rysunek 17. Podgląd dysku poprzez zakładkę Zarządzanie dyskami.

Ponownie umieszczamy w napędzie CD płytę zawierającą BootIt i restartujemy komputer. Po uruchomieniu narzędzia widzimy, że na dysku występuje wolne miejsce (free space). Zaznaczamy partycję pierwszą (systemową) i z dostępnych akcji wybieramy opcję Resize (zmień rozmiar).

Rysunek 18. Zwiększanie rozmiaru partycji systemowej poprzez opcję Resize.
Rysunek 18. Zwiększanie rozmiaru partycji systemowej poprzez opcję Resize.

Klikamy Ok w celu sprawdzenia czy dysk twardy nie zawiera błędów (jeśli dysk zawiera błędy, należy wyjąć płytę, ponownie uruchomić system i poprzez start -> uruchom uruchomić wiersz poleceń i w nim wpisać chkdsk /R. Następnie ponownie uruchomić komputer i poczekać aż system usunie błędy powstałe na dysku).

Rysunek 19. Sprawdzanie błędów na dysku.
Rysunek 19. Sprawdzanie błędów na dysku.

Wpisujemy nowy rozmiar partycji i klikamy Ok.

Rysunek 20. Zwiększanie rozmiaru partycji systemowej.
Rysunek 20. Zwiększanie rozmiaru partycji systemowej.

Po wykonaniu powyższej czynności zostaniemy poinformowani o możliwości utraty danych podczas trwania procesu zwiększania partycji. Klikamy Continue (kontynuuj).

Rysunek 21. Informacja o możliwości utraty danych podczas trwania procesu zwiększania partycji.
Rysunek 21. Informacja o możliwości utraty danych podczas trwania procesu zwiększania partycji.

Proces zwiększania partycji został rozpoczęty.

Rysunek 22. Proces zwiększania partycji został rozpoczęty.
Rysunek 22. Proces zwiększania partycji został rozpoczęty.

Procez zwiększania partycji został zakończony. Klikamy Close (zamknij).

Rysunek 23. Procez zwiększania partycji został zakończony.
Rysunek 23. Procez zwiększania partycji został zakończony.

Partycja systemowa została zwiększona. Zamykamy narzędzie poprzez wciśnięcie Close.

Rysunek 24. Partycja systemowa została zwiększona.
Rysunek 24. Partycja systemowa została zwiększona.

Wyjmujemy płytę z napędu CD i restartujemy komputer poprzez użycie opcji Reboot.

Rysunek 25. Restart komputera.
Rysunek 25. Restart komputera.

Ponownie otwieramy zakładkę Zarządzanie dyskami znajdującą się w przystawce Zarządzanie komputerem i weryfikujemy, czy partycja systemowa została zwiększona.

Rysunek 26. Podgląd zwiększonej partycji poprzez zakładkę Zarządzania dyskami.
Rysunek 26. Podgląd zwiększonej partycji poprzez zakładkę Zarządzania dyskami.

Zmniejszanie rozmiaru partycji

Otwieramy zakładkę Zarządzanie dyskami znajdującą się w przystawce Zarządzanie komputerem i sprawdzamy rozmiar partycji systemowej.

Rysunek 27. Podgląd partycji poprzez zakładkę Zarządzania dyskami.
Rysunek 27. Podgląd partycji poprzez zakładkę Zarządzania dyskami.

Ponownie umieszczamy w napędzie CD płytę zawierającą BootIt i restartujemy komputer. Po uruchomieniu narzędzia widzimy, że nasz dysk zawiera tylko jedną partycję. Zaznaczamy ją i z menu wybieramy opcję Resize (zmień rozmiar).

Rysunek 28. Zmniejszanie rozmiaru partycji poprzez użycie opcji Resize.
Rysunek 28. Zmniejszanie rozmiaru partycji poprzez użycie opcji Resize.

Klikamy Ok w celu sprawdzenia czy dysk twardy nie zawiera błędów

Rysunek 29. Sprawdzanie czy dysk nie zawiera błędów.
Rysunek 29. Sprawdzanie czy dysk nie zawiera błędów.

Definiujemy nowy rozmiar partycji systemowej.

Rysunek 30. Definiowanie nowego rozmiaru dla partycji systemowej.
Rysunek 30. Definiowanie nowego rozmiaru dla partycji systemowej.

Po wykonaniu powyższej czynności zostaniemy poinformowani o możliwości utraty danych podczas trwania procesu zwiększania partycji. Klikamy Continue (kontynuuj).

Rysunek 31. Informacja o możliwości utraty danych podczas trwania procesu zmniejszania partycji.
Rysunek 31. Informacja o możliwości utraty danych podczas trwania procesu zmniejszania partycji.

Proces zmniejszania partycji został rozpoczęty.

Rysunek 32. Proces zmniejszania partycji został rozpoczęty.
Rysunek 32. Proces zmniejszania partycji został rozpoczęty.

Po kilku sekundach proces zmniejszania partycji zostanie zakończony. Klikamy Close (zamknij)

Rysunek 33. Procez zmniejszania partycji został zakończony.
Rysunek 33. Procez zmniejszania partycji został zakończony.

Na załączonym screenie widzimy, że partycja systemowa została zmniejszona. Powstało wolne miejsce (free space), które możemy zaznaczyć i według powyższych wskazówek utworzyć kolejną partycję poprzez wciśnięcie Create (utwórz).

Rysunek 34. Ilość wolnego miejsca na dysku powstałego po zmniejszeniu partycji.
Rysunek 34. Ilość wolnego miejsca na dysku powstałego po zmniejszeniu partycji.

Wyjmujemy płytę z napędu CD i restartujemy komputer poprzez użycie opcji Reboot.

Rysunek 35. Restart komputera.
Rysunek 35. Restart komputera.

W celu weryfikacji procesu zmniejszania partycji systemowej otwieramy zakładkę Zarządzanie dyskami znajdującą się w przystawce Zarządzanie komputerem i sprawdzamy, czy faktycznie partycja systemowa została zmniejszona.

Rysunek 36. Podgląd zmniejszonej partycji poprzez zakładkę Zarządzanie dyskami.
Rysunek 36. Podgląd zmniejszonej partycji poprzez zakładkę Zarządzanie dyskami.

Podobne wpisy

Skrypty PowerShell do codziennego zastosowania

VBScript do codziennego zastosowania

Microsoft Security Essentials + virus do testów

Wirtualizacja systemu za pomocą Microsoft Virtual PC