Resetowanie zapomnianego hasła do systemu Windows 10

Share this post

Zdarzają się przypadki, podczas których dokonujemy zmiany hasła logowania do naszego komputera i…w natłoku codziennych spraw zapominamy jaki password ustawiliśmy. Próby zalogowania zostają zakończone niepowodzeniem.

Błąd podczas logowania.
Błąd podczas logowania do systemu Windows 10

I co teraz? Na szczęście sytuacja ta nie jest beznadziejna, bowiem istnieje metoda, która mimo wszystko pozwala obejść napotkane zabezpieczenie.

W pierwszej kolejności musimy uzyskać nośnik zawierający instalator systemu Windows 10. Pobieramy obraz ISO za pomocą programu Media Creation Tool i nagrywamy go na płytę DVD lub przygotowujemy bootowalny nośnik USB.

Jeśli jesteśmy w posiadaniu instalatora systemu, uruchamiamy komputer i jako pierwsze urządzenie rozruchowe ustawiamy napęd DVD lub pamięć USB (w zależności od tego na jakim nośniku znajduje się instalator). W naszym przypadku wykorzystaliśmy instalator nagrany na nośnik DVD.

Po pojawieniu się poniższego komunikatu, wciskamy dowolny klawisz na klawiaturze.

Uruchomienie instalatora systemu Windows 10.
Uruchomienie instalatora systemu Windows 10.

Poprawny przebieg procesu wywoła okno instalatora systemu Windows. Klikamy w przycisk Dalej.

Uruchomienie instalatora systemu Windows 10.
Uruchomienie instalatora systemu Windows 10.

W kolejnym kroku klikamy Napraw komputer

Uruchomienie instalatora systemu Windows 10.
Uruchomienie instalatora systemu Windows 10.

następnie Rozwiąż problemy,

Okno rozwiązywania problemów z systemem Windows 10.
Okno rozwiązywania problemów z systemem Windows 10.

i uruchom Wiersz polecenia

Uruchamianie wiersza poleceń.
Uruchamianie wiersza poleceń.

Teraz dość istotna sprawa, musimy zlokalizować literę przypisaną dla naszego dysku, na którym znajduje się system Windows 10. Przeważnie jest tolub(w naszym przypadku partycji zawierającej system Windows 10 została przypisana litera D) zatem w oknie wpisujemy C:, D:, E: za każdym razem wpisujemy polecenie dir, co pozwoli nam na podejrzenie zawartości dysku. Mamy jeden cel – znaleźć folder Windows.

Potwierdzanie przypisanej litery do partycji systemowej Windows 10.
Potwierdzanie przypisanej litery do partycji systemowej Windows 10.

Teraz znając literę dysku wydajemy polecenie move (przu użyciu którego możemy przenosić ale też i zmieniać nazwy plików) zmieniamy nazwę pliku utilman.exe na utilman.exe.bak

move D:\Windows\System32\sethc.exe D:\Windows\System32\sethc.exe.bak

Zmiana nazwy pliku sethc.exe na sethc.exe.bak
Zmiana nazwy pliku sethc.exe na sethc.exe.bak

Brawo. Plik został skopiowany. Teraz poleceniem copy skopiujemy plik wiersza poleceń i zmienimy jego nazwę na sethc.exe

copy D:\windows\system32\cmd.exe D:\windows\system32\sethc.exe

Kopiowanie pliku wiersza poleceń i zmiana jego nazwy z cmd.exe na sethc.exe
Kopiowanie pliku wiersza poleceń i zmiana jego nazwy z cmd.exe na sethc.exe

Na tym kończymy pierwszy etap. Wyłączamy okno wiersza poleceń i uruchamiamy system Windows 10 klikając Kontynuuj.

Uruchomienie systemu Windows 10.
Uruchomienie systemu Windows 10.

Po  uruchomieniu systemu przechodzimy do okna logowania.

Logowanie do systemu Windows 10.
Logowanie do systemu Windows 10.

Teoretycznie nic się nie zmieniło ale… proszę 5 razy na klawiaturze wcisnąć klawisz np. lewy SHIFT. Jeśli w pierwszym etapie poprawnie wykonaliśmy przedstawione powyżej operacje na plikach, naszym oczom zamiast okna klawisze trwałe pojawi się okno wiersza poleceń.
naszym oczom powinno ukazać się okno wiersza poleceń.

Okno włączania klawiszy trwałych (sethc.exe) zastąpione wierszem poleceń (cmd.exe)
Okno włączania klawiszy trwałych (sethc.exe) zastąpione wierszem poleceń (cmd.exe)

Teraz rozpoczynamy nasz drugi etap. Posiadając dostęp do wiersza poleceń mamy nieograniczone możliwości. Możemy np. ustawić nowe hasło do naszego konta lub utworzyć nowe konto. Zmiana hasła odbywa się poleceniem net user nazwa_użytkownika nowe_hasło_użytkownika  w tym przypadku byłoby to:

net user soisk.pl soisk

Ustawienie nowego hasła do konta za pomocą polecenia net user.
Ustawienie nowego hasła do konta za pomocą polecenia net user.

Od tego momentu logowanie do systemu odbywa się za pomocą wyżej ustawionego hasła, czyli soisk.

Ale co zrobić, jeśli wbudowane konto administratora systemu jest wyłączone

Widok wyłączonego konta administratora przy użyciu przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.
Widok wyłączonego konta administratora przy użyciu przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

a nasze konto posiada uprawnienia zwykłego użytkownika ?

Widok konta z uprawnieniami zwykłego użytkownika.
Widok konta z uprawnieniami zwykłego użytkownika.

Tutaj mamy dwa sposoby na rozwiązanie zaistniałego problemu. Możemy np aktywować konto administratora poleceniem: net user nazwa_konta /active:yes

net user Administrator /active:yes

Aktywowanie wbudowanego konta administratora systemu.
Aktywowanie wbudowanego konta administratora systemu.

albo poprzez wydanie polecenia net localgroup administratorzy nazwa_konta /add dodać nasze konto do lokalnej grupy administratorów. W tym przypadku komenda będzie wyglądała następująco:

net localgroup Administratorzy soisk.pl /add

Przypisanie użytkownika do lokalnej grupy administratorów systemu.
Przypisanie użytkownika do lokalnej grupy administratorów systemu.

Wykonane powyżej czynności możemy oczywiście poddać weryfikacji logując się na konto.

Aktywowanie lokalnego konta administratora + przypisanie użytkownika do grupy administratorzy.
Aktywowanie lokalnego konta administratora + przypisanie użytkownika do grupy administratorzy.

Na tym etapie moim zdaniem pozostał jeszcze tylko jeden scenariusz. Pokażę jak utworzyć dodatkowe konto w systemie. Nowego użytkownika tworzymy wydając polecenie  net user nazwa_użytkownika /add czyli:

net user soisk /add

Tworzenie nowego użytkownika w systemie Windows 10 za pomocą polecenia net user
Tworzenie nowego użytkownika w systemie Windows 10 za pomocą polecenia net user.

Sukces. Nowe konto użytkownika zostało utworzone.

Utworzenie nowego użytkownika w systemie Windows 10 za pomocą polecenia net user
Utworzenie nowego użytkownika w systemie Windows 10 za pomocą polecenia net user

Teraz posługując się powyższą wiedzą możecie przypisać go do grupy administratorów lub nadać nowe hasło.

Podobne wpisy

Blokowanie popularnych stron internetowych w systemie Windows 10.

Jak zablokować Facebooka oraz inne popularne serwisy internetowe

Usunięcie tarczy z ikony programu w systemie Windows 10.

4 sposoby na usunięcie tarczy z ikony programu w systemie Windows 10.

Podgląd zablokowanej zmiany hasła za pomocą przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Zarządzanie użytkownikami przy użyciu polecenia NET USER w systemie Windows 10

Widok odinstalowanej asystentki Cortana.

Usunięcie Cortany z systemu Windows 10