#Co umożliwia nam takie narzędzie w windows xp jak kreator transferu plików i ustawień?

Transfer plików i ustawień w systemie Windows XP

Transfer plików i ustawień w systemie Windows XP służy do przenoszenia plików i ustawień na inny komputer. Jednym słowem, za pomocą tego narzędzia możemy skopiować cały profil ze starej...