#Jak uruchomić system Windows 11 w trybie awaryjnym

Uruchamianie systemu Windows 11 w trybie awaryjnym.

Uruchamianie systemu Windows 11 w trybie awaryjnym

Tryb awaryjny (z ang. safe mode) jest to ryb diagnostyczny systemu operacyjnego. Uruchamiany jest z ograniczonym (niezbędnym) zestawem sterowników oraz usług. Tryb awaryjny często pomaga rozwiązać problemy z komputerem,...