#Jak usunąć historię wpisywanych komend w uruchom ?

Czyszczenie historii okna Uruchamianie

Coraz częściej w celu szybkiego wywołania programu lub dostania się do konkretnego miejsca w komputerze używamy okna Uruchamianie. Każde polecenie wykonane przy pomocy ów okna zostaje zapisane w jego...