#Net user i zmiana hasła

Zarządzanie użytkownikami za pomocą polecenia NET USER

Polecenie NET USER służy do zarządzania przy użyciu wiersza poleceń (cmd) kontami użytkowników w systemie Windows 11. Za jego pomocą możemy tworzyć oraz usuwać konta lokalne, nadawać lub zmieniać...