#Zmiana hasła administratora za pomocą linii komend