Transfer plików i ustawień w systemie Windows Vista

Share this post

Łatwy transfer w systemie Windows Vista służy do przenoszenia plików i ustawień na inny komputer. Jednym słowem, za pomocą tego narzędzia możemy skopiować cały profil ze starej maszyny na nową. Dane można transferować za pośrednictwem kabla, nośnika usb lub sieci. Dzięki temu rozwiązaniu ominiemy żmudny proces dostosowywania profilu na nowej jednostce.

W pierwszej kolejności w porcie USB umieszczamy dysk przenośny USB. Następnie poprzez kliknięcie w Menu start -> Wszystkie programy -> Narzędzia – > Akcesoria systemowe, uruchamiamy narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows.

Rysunek 1. Uruchomienie narzędzia ławego transferu w systemie Windows.
Rysunek 1. Uruchomienie narzędzia ławego transferu w systemie Windows.

Po wykonaniu powyższej czynności uruchomi się pierwsze okno kreatora Łatwego transferu w systemie Windows, który przeprowadzi nas przez cały proces przenoszenia plików i ustawień z jednego komputera na drugi. Klikamy Dalej.

Rysunek 2. Pierwsze okno kreatora Łatwego transferu w systemie Windows.
Rysunek 2. Pierwsze okno kreatora Łatwego transferu w systemie Windows.

Aby transferować pliki i ustawienia, należy zamknąć niektóre programy. Po kliknięciu przycisku Zamknij wszystkie, aplikacje wyświetlone w oknie Otwarte programy zostaną zamknięte.

Rysunek 3. Zamykanie działających programów.
Rysunek 3. Zamykanie działających programów.

W kolejnym oknie kreatora zaznaczamy rozpoczęcie nowego transferu.

Rysunek 4. Rozpoczęcie nowego transferu.
Rysunek 4. Rozpoczęcie nowego transferu.

Transferujemy pliki i ustawienia ze starego komputera zatem wybieramy opcję Mój stary komputer.

Rysunek 5. Transfer ze starego komputera.
Rysunek 5. Transfer ze starego komputera.

Możemy wybrać trzy sposoby transferu. Poprzez użycie kabla łączącego oba komputery, poprzez bezpośredni transfer przy użyciu połączenia sieciowego lub przez użycie dysku CD, DVD lub innego nośnika wymiennego. Wybieramy opcję trzecią gdyż plik przeniesiemy za pomocą przenośnego dysku USB.

Rysunek 6. Wybór metody przenoszenia pliku transferu.
Rysunek 6. Wybór metody przenoszenia pliku transferu.

Z dostępnych opcji wybieramy Dysk flash USB.

Rysunek 7. Zapis pliku transferu na dysku flash.
Rysunek 7. Zapis pliku transferu na dysku flash.

Podłączamy pusty dysk USB. W celu ochrony plików i ustawień (by uniemożliwić otwarcie go przez niepowołane osoby) plik transferu możemy zabezpieczyć hasłem.

Rysunek 8. Zabezpiecznie pliku hasłem.
Rysunek 8. Zabezpiecznie pliku hasłem.

W tym momencie możemy wybrać sposób zapisywania informacji na nowym komputerze. Transferowi poddamy konto, na którym jesteśmy obecnie zalogowani i taką opcję wybieramy.

Rysunek 9. Wybór konta.
Rysunek 9. Wybór konta.

Rozpocznie się proces, który pozwoli określić ilość miejsca, jaka będzie potrzebna na zewnętrznym dysku twardym.

Rysunek 10. Określanie rozmiaru profilu użytkownika.
Rysunek 10. Określanie rozmiaru profilu użytkownika.

Narzędzie łatwego transferu plików w systemie Windows może przetransferować cały profil użytkownika lub poprzez kliknięcie przycisku Dostosuj jego wybranych elementów.

Rysunek 11. Transfer całego profilu użytkownika.
Rysunek 11. Transfer całego profilu użytkownika.

Funkcja Dostosuj pozwala na wybranie elementów które zostaną przeniesione. W tym przykładzie zaznaczamy folder Moja muzyka oraz Moje obrazy i klikamy dalej.

Rysunek 12. Okno transferu wybranych elementów.
Rysunek 12. Okno transferu wybranych elementów.

Transfer zaznaczonych folderów na przenośny dysk USB został rozpoczęty i potrwa w zależności od rozmiaru folderu, od kilku sekund do kilkunastu minut.

Rysunek 13. Proces transferu został rozpoczęty.
Rysunek 13. Proces transferu został rozpoczęty.

Plik transferu jest gotowy do przeniesienia na nowy komputer. Klikamy zamknij.

Rysunek 14. Proces tworzenia pliku transferu został zakończony.
Rysunek 14. Proces tworzenia pliku transferu został zakończony.

W celu weryfikacji, czy faktycznie plik transferu został utworzony, poprzez Mój komputer otwieramy przenośny dysk USB.

Rysunek 15. Weryfikacja.
Rysunek 15. Weryfikacja.

Nasza praca na starym komputerze została zakończona. Przechodzimy na nowy, podłączamy dysk USB i poprzez podwójne kliknięcie uruchamiamy zawarty w nim plik. Po wykonaniu tej czynności automatycznie uruchomi się okno łatwego transferu plików w systemie Windows. Podajemy hasło jakie zdefiniowaliśmy poprzez tworzenia pliku ustawień.

Rysunek 16. Weryfiacja poprzez podanie hasła.
Rysunek 16. Weryfiacja poprzez podanie hasła.

Z tego miejsca możemy utworzyć nowe konto na nowym komputerze poprzez wpisanie nazwy użytkownika lub użyć nazwy konta ze starego komputera. Po dokonaniu wyboru klikamy Dalej.

Rysunek 17. Wybór konta.
Rysunek 17. Wybór konta.

Plik transferu ma rozmiar 51 MB. Możemy przejrzeć pliki i wybrać te, które ostatecznie chcemy transferować. Po dokonaniu wyboru klikamy transferuj.

Rysunek 18. Ostateczny wybór plików przeznaczonych do transferu.
Rysunek 18. Ostateczny wybór plików przeznaczonych do transferu.

Transfer plików na nowy komputer zostanie rozpoczęty.

Rysunek 19. Proces przenoszenia plików na nowy komputer został rozpoczęty.
Rysunek 19. Proces przenoszenia plików na nowy komputer został rozpoczęty.

Po kilkunastu sekundach (minutach) transferowanie zostanie zakończone i zostanie wyświetlone podsumowanie.

Rysunek 20. Transfer plików został zakończony.
Rysunek 20. Transfer plików został zakończony.

Podobne wpisy

Instalacja systemu Windows Vista z dysku USB

Dodawanie systemu Windows Vista do domeny

Instalacja systemu Windows Vista