Pakowanie plików do archiwum zip z wykorzystaniem Powershell’a

Share this post

Wiedziałem, że z czasem przyjdzie mi napisać bardzo krótki, lecz sam w sobie treściwy i pomocny artykuł. Nigdy bym nie przypuszczał, że będzie dotyczył on PowerShell’a, do którego, nie widzieć czemu, nie mogłem się przekonać. Odkąd pamiętam zawsze miałem opory w jego stosowaniu. Jak widać, nigdy nie jest za późno, by swoje zdanie zmienić i zabrać się za naukę :)

Dziś dowiemy się, jak za pomocą polecenia Compress-Archive  spakować zawartość folderu do pliku zip oraz przy użyciu komendy Expand-Archive rozpakować archiwum.

Na wstępie tworzymy folder o nazwie temp, do którego zapiszemy archiwum. Dodatkowo przygotowujemy folder, który zostanie poddany kompresji. W naszym przypadku tradycyjnie będzie to folder o brzmiącej znajomo nazwie soisk :)

Przygotowanie folderów do skompresowania.
Przygotowanie folderów.

Mając przygotowane foldery wywołujemy okno programu PowerShell.

Wywołanie aplikacji Windows PowerShell w systemie Windows 10.
Wywołanie aplikacji Windows PowerShell w systemie Windows 10.

W wywołanym oknie wpisujemy polecenie:

Compress-Archive -Path X:\nazwa_folderu_archiwum\ -DestinationPath C:\Temp\nazwa_pliku_archiwum.zip

W moim przypadku kompresji zostanie poddany folder znajdujący się na dysku C o nazwie soisk. Polecenie w folderze temp zapisze plik soisk.zip

Compress-Archive -Path C:\soisk\ -DestinationPath C:\Temp\soisk.zip

Tworzenie archiwum w systemie Windows 10 poleceniem Compress-Archive.
Tworzenie archiwum w systemie Windows 10 poleceniem Compress-Archive.

Po wydaniu tego polecenia w folderze temp rozpocznie się proces tworzenia pliku soisk.zip

Rozpoczęcie procesu tworzenie archiwu poleceniem Compress-Archive.
Rozpoczęcie procesu tworzenie archiwum poleceniem Compress-Archive.

Folder został spakowany do pliku.

Widok utworzonego pliku zip poleceniem Compress-Archive.
Widok utworzonego pliku zip poleceniem Compress-Archive.

Archiwum rozpakowujemy poleceniem:

Expand-Archive -Path X:\folder_z_archiwum\nazwa_archiwum.zip -DestinationPath X:\gdzie_wypakować\

Dla nas polecenie będzie wyglądało następująco:

Expand-Archive -Path C:\temp\soisk.zip -DestinationPath C:\Temp\

Rozpakowywanie zawartości archiwum w systemie Windows 10 poleceniem Expands-Archive.
Rozpakowywanie zawartości archiwum w systemie Windows 10 poleceniem Expands-Archive.

Po wydaniu tego polecenia, w folderze temp rozpocznie się proces wypakowywania archiwum soisk.zip

Rozpoczęcie procesu wypakowywania archiwum poleceniem Expand-Archive.
Rozpoczęcie procesu wypakowywania archiwum poleceniem Expand-Archive.

Plik soisk.zip został rozpakowany.

Widok rozpakowanego pliku zip poleceniem Expand-Archive.
Widok rozpakowanego pliku zip poleceniem Expand-Archive.

Podobne wpisy

Blokowanie popularnych stron internetowych w systemie Windows 10.

Jak zablokować Facebooka oraz inne popularne serwisy internetowe

Usunięcie tarczy z ikony programu w systemie Windows 10.

4 sposoby na usunięcie tarczy z ikony programu w systemie Windows 10.

Podgląd zablokowanej zmiany hasła za pomocą przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Zarządzanie użytkownikami przy użyciu polecenia NET USER w systemie Windows 10

Widok odinstalowanej asystentki Cortana.

Usunięcie Cortany z systemu Windows 10