Tworzenie kont użytkowników i grup w Windowsie XP

Share this post

Konta użytkowników umożliwiają wielu osobom łatwe korzystanie z jednego komputera. Każda osoba może dysponować oddzielnym kontem użytkownika o unikalnych ustawieniach na przykład tło pulpitu, własne pliki w moich dokumentach itp. Konta użytkowników kontrolują również poziom dostępu do plików, programów oraz zmian, które użytkownik może wprowadzać na komputerze. W tej części artykułu zajmiemy się tworzeniem użytkowników oraz grup.

Nowego użytkownika w systemie możemy utworzyć na kilka sposobów. Pierwszy z nich, to poprzez Panel sterowania klikając w ikonę Konta użytkowników.

Rysunek 1. Widok okna panelu sterowania.
Rysunek 1. Widok okna panelu sterowania.

Po wykonaniu powyższej czynności otworzy się okno Konta użytkowników. Z dostępnych opcji wybieramy Utwórz nowe konto.

Rysunek 2. Tworzenie nowego konta.
Rysunek 2. Tworzenie nowego konta.

Tworzymy nazwę dla nowego konta użytkownika i klikamy Dalej.

Rysunek 3. Tworzenie konta dla nowego użytkownika.
Rysunek 3. Tworzenie konta dla nowego użytkownika.

Przypisujemy je do grupy np administratorów.

Rysunek 4. Przypisywanie konta do grupy.
Rysunek 4. Przypisywanie konta do grupy.

Konto zostało utworzone. Możemy wejść w jego zaawansowane opcje poprzez kliknięcie w nazwę konta.

Rysunek 5. Konto zostało utworzone.
Rysunek 5. Konto zostało utworzone.

Z tego miejsca możemy zmienić typ konta, nazwę konta oraz utworzyć dla niego hasło.

Rysunek 6. Właściwości konta użytkownika.
Rysunek 6. Właściwości konta użytkownika.

Innym, bardziej zaawansowanym sposobem tworzenia kont w systemie Windows Xp jest użycie przystawki Zarządzania komputerem, którą uruchomimy poprzez funkcję zarządzaj poprzez rozwinięcie menu kontekstowego klikając prawym klawiszem myszki na ikonie Mój komputer.

Rysunek 7. Zarządzanie komputerem.
Rysunek 7. Zarządzanie komputerem.

Po otwarciu przystawki przechodzimy do zakładki Użytkownicy i grupy lokalne, następnie rozwijając folder Użytkownicy. Na załączonym screenie widzimy pięć kont, konto Test, niedawno utworzone przez nas w systemie.

Rysunek 8. Konta użytkowników.
Rysunek 8. Konta użytkowników.

Z tego miejsca też możemy utworzyć nowe konto użytkownika klikając w białym polu prawym klawiszem myszy rozwinąć menu kontekstowe i z dostępnych opcji wybrać Nowy użytkownik.

Rysunek 9. Tworzenie nowego użytkownika.
Rysunek 9. Tworzenie nowego użytkownika.

Nadajemy nazwę dla nowego konta, pełną nazwę, która zostanie wyświetlona oraz opis, który pozwoli na szybką weryfikację przeznaczenia konta. Ustawiamy hasło i z dostępnych opcji zaznaczenie “Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu” spowoduje, że podczas pierwszego logowania zostaniemy poproszeni o zdefiniowanie nowego stałego hasła, które zastąpi obecne, tymczasowe hasło.

Rysunek 10. Tworzenie nowego konta użytkownika.
Rysunek 10. Tworzenie nowego konta użytkownika.

Natomiast zaznaczenie opcji “Użytkownik nie może mienić hasła” oraz “hasło nigdy nie wygasa” spowoduje, że tylko administrator systemu może zmienić hasło. Po wybraniu i zaznaczeniu wybranych pozycji klikamy Utwórz.

Rysunek 11. Tworzenie nowego konta użytkownika.
Rysunek 11. Tworzenie nowego konta użytkownika.

Konto w systemie zostało utworzone.

Rysunek 12. Nowo utworzone konto w systemie.
Rysunek 12. Nowo utworzone konto w systemie.

Uwaga. Zaznaczenie opcji “konto jest wyłączone” spowoduje, że zalogowanie się na koncie będzie niemożliwe.

Rysunek 13. Wyłączanie konta użytkownika.
Rysunek 13. Wyłączanie konta użytkownika.

a przy samym koncie pojawi się czerwony znak x.

Rysunek 14. Konto jest wyłączone.
Rysunek 14. Konto jest wyłączone.

Natomiast podczas próby logowania otrzymamy stosowny komunikat “Twoje konto zostało wyłączone. Skontaktuj się z administratorem systemu.” Włączanie konta jest najczęściej pojawiającym się zadaniem na egzaminie zawodowym.

Rysunek 15. Konto zostało zablokowane.
Rysunek 15. Konto zostało zablokowane.

Ok. Tworzenie kont użytkowników mamy już opanowane. Teraz zajmiemy się tworzeniem grup w systemie i przypisywaniem do nich użytkowników. W oknie Zarządzanie komputerem otwieramy zakładkę Grupy i tak jak poprzednio, na białym polu prawym klawiszem myszki rozwijamy menu kontekstowe i z dostępnych opcji wybieramy Nowa grupa.

Rysunek 16. Tworzenie grupy w systemie Windows XP.
Rysunek 16. Tworzenie grupy w systemie Windows XP.

Nadajemy nazwę grupie np Testerzy oraz opis. To wszystko. Możemy utworzyć grupę poprzez kliknięcie Utwórz. Z tego miejsca możemy też przypisać użytkowników do nowo tworzonej grupy poprzez kliknięcie Dodaj.

Rysunek 17. Tworzenie nowej grupy.
Rysunek 17. Tworzenie nowej grupy.

Wpisujemy nazwę konta i klikamy OK.

Rysunek 18. Przypisywanie użytkownika do grupy.
Rysunek 18. Przypisywanie użytkownika do grupy.

Konto o nazwie Soisk zostało przypisane do grupy. Klikamy Utwórz.

Rysunek 19. Użytkownik przypisany do grupy.
Rysunek 19. Użytkownik przypisany do grupy.

Grupa o nazwie testerzy została utworzona.

Rysunek 20. Nowo utworzona grupa w systemie.
Rysunek 20. Nowo utworzona grupa w systemie.

Możemy też sprawdzić czy użytkownik o nazwie Soisk faktycznie znajduje się w tej grupie poprzez zaznaczenie użytkownika i wybranie z menu kontekstowego Właściwości i przejście do zakładki Członek grupy.

Rysunek 21. Członkostwo w grupie.
Rysunek 21. Członkostwo w grupie.

Może się zdarzyć tak, że w systemie mamy utworzoną grupę i chcielibyśmy konkretnemu użytkownikowi przypisać członkostwo w tej grupie. Zatem klikamy na nazwie użytkownika i prawoklikiem rozwijamy menu kontekstowe po czym wybierając z niego Właściwości.

Rysunek 22. Przypisywanie użytkownika do grupy.
Rysunek 22. Przypisywanie użytkownika do grupy.

Następnie przechodzimy do zakładki Członek grupy i klikamy w funkcję Dodaj.

Rysunek 23. Dodawanie grupy do użytkownika.
Rysunek 23. Dodawanie grupy do użytkownika.

Wpisujemy nazwę grupy i klikamy Ok.

Rysunek 24. Wpisywanie nazwy grupy.
Rysunek 24. Wpisywanie nazwy grupy.

Użytkownik został przypisany do nowej grupy. Klikamy Ok.

Rysunek 25. Członkostwo w grupie.
Rysunek 25. Członkostwo w grupie.

Podobne wpisy

Udostępnianie internetu w systemie Windows XP

Instalacja drukarki lokalnej oraz sieciowej

Szyfrowanie plików i dostęp do nich poprzez certyfikat

Resetowanie hasła Administratora Windows XP