Tworzenie oraz odtwarzanie punktów przywracania poleceniami PowerShell

Share this post

Instalacja nowego oprogramowania, najnowszych sterowników czy też przeglądanie stron internetowych zawierających różnego typu wirusy wiąże się z ryzykiem uszkodzenia systemu operacyjnego. Możemy się przed tym zabezpieczyć tworząc punkt przywracania systemu. W pierwszej części zademonstrowałem, jak ręcznie utworzyć taki punkt oraz jak przywrócić komputer do pierwotnego stanu posiadając wcześniej uruchomioną ochronę. 

W tej części artykuły dzięki poleceniom PowerShell poznamy łatwiejsze i co najważniejsze szybsze metody na ich tworzenie oraz przywracanie.

Tworzenie punktu przywracania systemu.

Jak widzimy na poniżej załączonym obrazku, ochrona dysku jest wyłączona.

Włączanie poleceniem PowerShell ochrony na dysku systemowym.
Włączanie poleceniem PowerShell ochrony na dysku systemowym.

Przy użyciu polecenia PowerShell:

Enable-ComputerRestore -drive "c:\"

Włączanie poleceniem PowerShell ochrony na dysku systemowym.
Włączanie poleceniem PowerShell ochrony na dysku systemowym.

Ochrona dysku zostaje włączona.

Włączanie ochrony na dysku systemowym.
Włączona ochrona na dysku systemowym.

Teraz jeśli chcemy poleceniem PowerShell utworzyć nowy punkt przywracania wpisujemy:

Checkpoint-Computer -description "nazwa_tworzonego_punktu" -restorepointtype "Modify_Settings"

W naszym przypadku będzie to:

Checkpoint-Computer -description "soisk.pl" -restorepointtype "Modify_Settings"

Tworzenie nowego punktu przywracania systemu poleceniem PowerShell.
Tworzenie nowego punktu przywracania systemu poleceniem PowerShell.

Wydanie powyższego polecenie rozpocznie proces tworzenia nowego punktu przywracania.

Rozpoczęcie procesu tworzenia punktu przywracania.
Rozpoczęcie procesu tworzenia punktu przywracania.

Po kilkunastu sekundach nowy punkt wykonany poleceniem PowerShell zostanie utworzony. Możemy to oczywiście zweryfikować za pomocą okna Przywracanie systemu

Podgląd utworzonego punktu przywracania w systemie Windows 10.
Podgląd utworzonego punktu przywracania w systemie Windows 10.

lub wydając polecenie:

Get-ComputerRestorePoint

Podgląd utworzonego punktu przywracania w systemie Windows 10.
Podgląd utworzonego punktu przywracania w systemie Windows 10.
Przywracanie plików i ustawień systemowych.

Skoro mamy już utworzony punkt przywracania, czas poznać komendę, która przywróci system. Za pomocą okna PowerShell wydajemy następujące polecenie

Restore-Computer -RestorePoint numer_identyfikacyjny_utworzonego_punktu

Numer identyfikacyjny, jaki został nadany utworzonemu przez nas punktowi przywracania poznajemy poleceniem Get-ComputerRestorePoint. W naszym przypadku jest to numer więc dla nas polecenie brzmi następująco

Restore-Computer -RestorePoint 5

Rozpoczęcie procesu przywracania plików i ustawień w systemie Windows 10.
Rozpoczęcie procesu przywracania plików i ustawień w systemie Windows 10.

Po wydaniu powyższego polecenie komputer automatycznie zostanie ponownie uruchomiony i przywrócony do stanu, w którym znajdował się przed wykonaniem punktu przywracania.

Rozpoczęcie procesu przywracania plików i ustawień w systemie Windows 10.
Rozpoczęcie procesu przywracania plików i ustawień w systemie Windows 10.

W tym miejscu warto pamiętać o tym, żeby przed wydaniem komendy przywracania zapisać zawartość otwartych w systemie plików i zamknąć wszystkie programy.

Wyłączenie funkcji ochrony dysku.

Jeśli znudzi nam się używanie tego typu rozwiązania, to ochronę dysku możemy wyłączyć poleceniem:

Disable-ComputerRestore -drive "c:\"

Wyłączenie poleceniem PowerShell ochrony na dysku systemowym.
Wyłączenie poleceniem PowerShell ochrony na dysku systemowym.

Co jak samo polecenie wskazuje, ochrona zostanie wyłączona.

Wyłączenie poleceniem PowerShell ochrony na dysku systemowym.
Wyłączenie poleceniem PowerShell ochrony na dysku systemowym.

Poniżej przygotowałem skrypt, który automatycznie wykona powyżej opisane czynności

Podobne wpisy

Blokowanie popularnych stron internetowych w systemie Windows 10.

Jak zablokować Facebooka oraz inne popularne serwisy internetowe

Usunięcie tarczy z ikony programu w systemie Windows 10.

4 sposoby na usunięcie tarczy z ikony programu w systemie Windows 10.

Podgląd zablokowanej zmiany hasła za pomocą przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Zarządzanie użytkownikami przy użyciu polecenia NET USER w systemie Windows 10

Widok odinstalowanej asystentki Cortana.

Usunięcie Cortany z systemu Windows 10