Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 8

Share this post

Windows 8 udostępnia bardzo przydatne i ulepszone narzędzie przeznaczone do wykonywania kopii zapasowych plików użytkowników, a także tworzenia obrazu systemu. Backup plików pozwala na ich przywrócenie w sytuacji gdy doszło do ich utraty poprzez awarię systemu operacyjnego. W poniższym artykule zaprezentuję w jaki sposób utworzyć kopię bezpieczeństwa partycji systemowej Windows 8.

Tworzenie obrazu partycji rozpoczniemy od wybrania zakładki ustawienia znajdującej się w menu po prawej stronie ekranu.

Rozwinięcie menu podręcznego
Rozwinięcie menu podręcznego

Następnie wywołujemy zakładkę Panel sterowania

Wywołanie zakładki Panel sterowania
Wywołanie zakładki Panel sterowania

Z listy dostępnych opcji w Panelu sterowania wywołujemy zakładkę System i zabezpieczenia.

Widok zakładki System i zabezpieczenia znajdującej się w Panelu sterowania.
Widok zakładki System i zabezpieczenia znajdującej się w Panelu sterowania.

Funkcja “Kopia zapasowa/Przywracanie” wydaje się być ukryta i najprawdopodobniej przez większość z Was została niezauważona. Wybranie zakładki “Historia plików” zaprowadzi nas do funkcji tworzenia obrazu znanej z systemu Windows 7

Narzędzie tworzenia obrazu systemu zostało ukryte w zakładce Historia plików
Narzędzie tworzenia obrazu systemu zostało ukryte w zakładce Historia plików

Jak już wcześniej wspomniałem, działanie przystawki umożliwiającej tworzenie obrazu jest prawie identyczne, toteż sama jej nazwa nie uległa zmianie. W lewym dolnym rogu wybieramy “Odzyskiwanie plików systemu Windows 7”.

Widok zakładki odzyskiwania plików systemu Windows 7
Widok zakładki odzyskiwania plików systemu Windows 7

Po uruchomieniu okna “Odzyskiwanie plików systemu Windows 7” z jego lewej strony wybieramy “Utwórz obraz systemu”

Tworzenie obrazu systemu.
Tworzenie obrazu systemu.

Czynność ta rozpocznie proces wyszukiwania urządzeń, na które zostanie zapisana kopia zapasowa systemu Windows 8

Wyszukiwanie urządzeń umożliwiających zapis obrazu systemu
Wyszukiwanie urządzeń umożliwiających zapis obrazu systemu

Wybieramy dysk lub partycję, na której zostanie wykonana kopia zapasowa, w tym przypadku będzie to 20 gigowy dysk E o nazwie backup. Oczywiście obraz możemy zapisać na płycie DVD lub w lokalizacji sieciowej.

Wybór dysku/partycji na której zostanie zapisana kopia zapasowa.
Wybór dysku/partycji na której zostanie zapisana kopia zapasowa.

na załączonym poniżej screenie widzimy, że dyski wymagane do uruchomienia systemu Windows zostają domyślnie uwzględnione. Jeśli dodatkowo chcielibyśmy zrobić backup pozostałych partycji, musimy pamiętać o tym, że pliki znajdujące się na dysku(partycji), na której wykonany zostanie zapis obrazu systemu nie można uwzględnić podczas tworzenia kopii zapasowej, ponieważ nie jest możliwe jednocześnie tworzenie obrazu dysku(partycji) i zapis kopii na nośniku przeznaczonym do backupu.

Wybór dyskow, ktore chcemy uwzględnić podczas tworzenia kopii zapasowej.
Wybór dyskow, ktore chcemy uwzględnić podczas tworzenia kopii zapasowej.Wybór dyskow, ktore chcemy uwzględnić podczas tworzenia kopii zapasowej.

Proces tworzenia obrazu systemu zostanie rozpoczęty i potrwa kilkanaście minut.

Proces tworzenia obrazu systemu Windows 8.
Proces tworzenia obrazu systemu Windows 8.

Po zakończeniu procesu tworzenia obrazu systemu zostaniemy zapytani o to, czy chcemy utworzyć dysk naprawy systemu. Jeśli posiadamy nośnik (płytę dvd) zawierający instalator systemu Windows 8 klikamy nie.

Opcja tworzenia dysku naprawy systemu.
Opcja tworzenia dysku naprawy systemu.

Wykonanie kopii zapasowej systemu zostało ukończone pomyślnie. Klikamy w opcję zamknij.

Zakończenie procesu wykonywania kopii zapasowej systemu Windows 8.
Zakończenie procesu wykonywania kopii zapasowej systemu Windows 8.

Pliki zawierające kopię zapasową znajdują się na dysku E w folderze WindowsImageBackup.

Folder zawierający kopię zapasową systemu Windows 8.
Folder zawierający kopię zapasową systemu Windows 8.

Przywracanie obrazu systemu

Jeśli z jakiś powodów system Windows 8 ulegnie awarii odtworzenie jego stanu sprzed awarii (zapisany stan systemu na wykonanym wcześniej obrazie dysku) staje się czynnością dziecinnie prostą. W pierwszej kolejności uruchamiamy komputer i umieszczamy w napędzie dysk dvd zawierający instalator systemu Windows 8.

Jeśli po uruchomieniu komputera zawartość płyty nie uruchomi się automatycznie, oznacza to, że komputer w biosie ma przypisany dysk twardy jako pierwsze urządzenie rozruchowe.

Rozruch z dysku twardego
Rozruch z dysku twardego

Należy to zmienić wchodząc klawiszem DEL lub F1 do konfiguracji BIOS. Następnie wybieramy opcję Advanced BIOS Features

Zmiana konfiguracji BIOS
Zmiana konfiguracji BIOS

Po czym przechodzimy do zakładki Boot Sequence wciskając klawisze Enter.

Zmiana konfiguracji BIOS
Zmiana konfiguracji BIOS

Jako pierwsze urządzenie rozruchowe (1st Boot Device) ustawiamy napęd CD/DVD, po czym zapisujemy zmiany wciskając klawisz F10.

Zmiana konfiguracji BIOS
Zmiana konfiguracji BIOS

Po wykonaniu powyższych czynności i restarcie komputera powinien pokazać się komunikat informujący nas o możliwości rozruchy z płyty DVD. Wciskamy dowolny klawisz na klawiaturze.

Uruchomienie płyty DVD zawierającej instalator systemu Windows 8.
Uruchomienie płyty DVD zawierającej instalator systemu Windows 8.

Rozpocznie się proces ładowania instalatora systemu Windows 8 do pamięci komputera. Po jego załadowaniu zaznaczamy język polski i klikamy Dalej.

Instalator systemu Windows 8.
Instalator systemu Windows 8.

W kolejnym widoku okna instalatora systemu Windows klikamy w opcję Napraw komputer.

 Naprawa komputera.
Naprawa komputera.

Z listy dostępnych opcji wybieramy zakładkę “Rozwiąż problemy”, która pozwoli na przywrócenie za pomocą wcześniej wykonanego obrazu stanu komputera sprzed jego awarii.

Zakładka rozwiązywania problemów z systemem.
Zakładka rozwiązywania problemów z systemem.

Wybieramy zakładkę “Ustawienia zaawansowane”

Rozwinięcie opcji zaawansowanych.
Rozwinięcie opcji zaawansowanych.

W zakładce opcji zaawansowanych mamy możliwość odzyskania obrazu systemu Windows za pomocą wcześniej przygotowanego pliku. Oczywiście klikamy w zakładkę odzyskiwania obrazu.

Wybór opcji odzyskiwania obrazu systemu
Wybór opcji odzyskiwania obrazu systemu

Wybieramy docelowy system operacyjny

Przywracanie obrazu systemu Windows 8.
Przywracanie obrazu systemu Windows 8.

i rozpoczynamy skanowania zawartości dysków komputera w poszukiwaniu obrazu systemu Windows 8.

Proces przeszukiwania dysku zawierającego obrazu systemu.
Proces przeszukiwania dysku zawierającego obrazu systemu.

Kopia zapasowa Obrazu systemu została znaleziona. Zaznaczamy opcję ‚Użyj najnowszego dostępnego obrazu systemu” i klikamy dalej. Warto pamiętać, że cała zawartość komputera zostanie zastąpiona informacjami zapisanymi w obrazie systemu. Jeśli w komputerze mamy pliki utworzone lub programy zainstalowane już po wykonaniu obrazu, cała ta zawartość zostanie bezpowrotnie skasowana.

Wybór obrazu.
Wybór obrazu.

W oknie dodatkowych opcji przywracania klikamy Dalej.

Widok okna zawierającego możliwość wyboru dodatkowych opcji przywracania.
Widok okna zawierającego możliwość wyboru dodatkowych opcji przywracania.

Po wyświetleniu komunikatu informujący nas o tym, że komputer zostanie przywrócony z następującego obrazu systemu potwierdzamy klikając zakończ.

Kończenie pracy kreatora przywracania obrazu.
Kończenie pracy kreatora przywracania obrazu.

Ostatnią czynnością jaką wykonamy będzie jeszcze jedno potwierdzenie wybranych przez nas działań. Klikamy Tak i rozpoczynamy wdrażanie obrazu dysku z wcześniej wykonanej kopii zapasowej.

Rozpoczęcie procesu przywracania obrazu z dysku.
Rozpoczęcie procesu przywracania obrazu z dysku.

Proces wdrażania obrazu dysku z wcześniej wykonanej kopii zapasowej został rozpoczęty i potrwa kilkanaście minut.

Widok rozpoczętego procesu przywracania systemu.
Widok rozpoczętego procesu przywracania systemu.

Na zakończenie, po pomyślnym przywróceniu systemu z obrazu klikamy Zamknij.

Przywracanie systemu z obrazu zakończone pomyślnie.
Przywracanie systemu z obrazu zakończone pomyślnie.

Podobne wpisy

Zarządzanie użytkownikami za pomocą NET USER

Instalacja Windows 8 na wirtualnym dysku VHD

Włączanie lub wyłączanie programu Windows Defender

Ukrywanie konta użytkownika w systemie Windows 8