Tworzenie oraz odtwarzanie punktów przywracania

Share this post

Instalacja nowego oprogramowania, najnowszych sterowników czy też przeglądanie stron internetowych naszpikowanych różnego typu wirusami wiąże się z ryzykiem uszkodzenia systemu operacyjnego. Możemy się przed tym zabezpieczyć tworząc punkt przywracania systemu. Dzięki ochronie systemu poprzez utworzony wcześniej punkt, można cofnąć niechciane zmiany dokonane w systemie, przywracając komputer do stanu jego najlepszej kondycji.

Tworzenie punktu przywracania systemu.

 

Wyszukaj tekst Utwórz punkt przywracania na pasku zadań, a następnie wybierz go z listy wyszukiwania wyników.

Wyszukanie narzędzia „Utwórz punkt przywracania” w systemie Windows 10.
Wyszukanie narzędzia „Utwórz punkt przywracania” w systemie Windows 10.

Aby utworzyć punkt przywracania, w pierwszej kolejności należy włączyć ochronę systemowego dysku klikając przycisk Konfiguruj.

Włączanie ochrony na dysku systemowym.
Włączanie ochrony na dysku systemowym.

Zaznaczamy pole Włącz ochronę systemu i potwierdzamy dokonane zmiany klikając w przycisk OK.

Włączanie ochrony systemu Windows 10.
Włączanie ochrony systemu Windows 10.

Powyżej wykonana czynność odblokuje możliwość tworzenia punktów przywracania systemu. Przechodzimy do następnego kroku klikając przycisk Utwórz.

Tworzenie punktu przywracania w systemie Windows 10.
Tworzenie punktu przywracania w systemie Windows 10.

Wpisujemy opis, który pomoże w identyfikacji punktu przywracania. Warto pamiętać o tym, że do opisu automatycznie zostanie dodana bieżąca data i godzina co niewątpliwie pomoże w identyfikacji punktów.

Definiowanie nazwy dla tworzonego punktu przywracania.
Definiowanie nazwy dla tworzonego punktu przywracania.

Natychmiast po kliknięciu w przycisku utwórz, proces tworzenia nowego punktu przywracania zostanie rozpoczęty.

Rozpoczęcie procesu tworzenia punktu przywracania.
Tworzenia nowego punktu przywracania.

Po kilkunastu sekundach rozpoczęty proces zostanie zakończony.

Zakończenie procesu tworzenia punktu przywracania.
Zakończenie procesu tworzenia punktu przywracania.
Przywracanie plików i ustawień systemowych.

Zasadniczym zadaniem opcji przywracania systemu jest pomoc w usunięciu problemów, które powodują kiepskie działanie komputera. Przywracanie nie wpływa na dokumenty oraz zdjęcia, czy też inne dane osobiste zawarte w systemie. Warto jednak pamiętać o tym, że programy oraz sterowniki zainstalowane po utworzony punkcie mogą zostać odinstalowane.

W naszym przypadku punkt przywracania został już utworzony. Warto by było teraz zweryfikować jego działanie. Na wstępie dokonujemy lekkiej (wizualnej) zmiany poprzez usunięcie ikony Ten komputer.

Usunięcie ikony Ten komputer z pulpitu systemu Windows 10.
Usunięcie ikony Ten komputer z pulpitu systemu Windows 10.

Okno przywracanie plików i ustawień systemowych możemy wywołać na 2 sposoby. Pierwszym z nich jest wywołanie okna ochrony systemu (patrz screen 2) lub po prostu wyszukanie odpowiedzialnej za przywracanie systemu  aplikacji rstrui na pasku zadań.

Wywołanie okna odpowiedzialnego za przywracanie plików i ustawień w systemie Windows 10.
Wywołanie okna odpowiedzialnego za przywracanie plików i ustawień w systemie Windows 10.

Proces przywracania plików i ustawień systemowych rozpoczynamy od kliknięcia w przycisk Dalej.

Widok okna odpowiedzialnego za przywracanie plików i ustawień w systemie Windows 10.
Widok okna odpowiedzialnego za przywracanie plików i ustawień w systemie Windows 10.

Z listy dostępnych punktów przywracania wybieramy ten o nazwie soisk.pl i klikamy Dalej.

Widok wykonanych przez nas punktów przywracania.
Widok wykonanych przez nas punktów przywracania.

Po kliknięciu przycisku Zakończ, komputer zostanie ponownie uruchomiony i przywrócony do stanu, w którym znajdował się przed wykonaniem punktu przywracania. W tym miejscu warto zapisać otwarte w systemie pliki i zamknąć wszystkie programy.

Rozpoczęcie procesu przywracania plików i ustawień w systemie Windows 10.
Rozpoczęcie procesu przywracania plików i ustawień w systemie Windows 10.

Po uruchomieniu narzędzia Przywracanie systemu nie będzie można przerwać jego działania. Nasz wybór potwierdzamy klikając TAK.

Rozpoczęcie procesu przywracania plików i ustawień w systemie Windows 10.
Rozpoczęcie procesu przywracania plików i ustawień w systemie Windows 10.

Proces przywracania plików i ustawień systemu Windows został rozpoczęty i potrwa kilkanaście minut.

Rozpoczęcie procesu przywracania plików i ustawień w systemie Windows 10.
Rozpoczęcie procesu przywracania plików i ustawień w systemie Windows 10.

Przywracanie systemu zostało zakończone pomyślnie.

Pomyślnie zakończony proces przywracania systemu.
Pomyślnie zakończony proces przywracania systemu.

Przywracanie nie miało wpływu na dokumenty użytkownika.

Podobne wpisy

Blokowanie popularnych stron internetowych w systemie Windows 10.

Jak zablokować Facebooka oraz inne popularne serwisy internetowe

Usunięcie tarczy z ikony programu w systemie Windows 10.

4 sposoby na usunięcie tarczy z ikony programu w systemie Windows 10.

Podgląd zablokowanej zmiany hasła za pomocą przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Zarządzanie użytkownikami przy użyciu polecenia NET USER w systemie Windows 10

Widok odinstalowanej asystentki Cortana.

Usunięcie Cortany z systemu Windows 10