Hyper-V – tworzenie wirtualnej maszyny

Share this post

Rola Hyper-V w Menadżerze serwera pozwala na utworzenie zwirtualizowanego środowiska, w którym można utworzyć maszyny wirtualne na tak zwanym udawanym sprzęcie i dzięki temu pracować na kilku systemach jednocześnie. By dodać nową wirtualną maszynę otwieramy Menadżera funkcji Hyper-V, który znajduje się w narzędziach administracyjnych, zaznaczamy nazwę naszego serwera i prawoklikiem z menu wybieramy nowe -> maszyna wirtualna.

Rysunek 1. Nowa wirtualna maszyna
Rysunek 1. Nowa wirtualna maszyna

Po kliknięciu otworzy nam się pierwsze okno kreatora nowej wirtualnej maszyny. Klikamy dalej.

Rysunek 2. Wprowadzenie w kreatorze nowej maszyny
Rysunek 2. Wprowadzenie w kreatorze nowej maszyny

Od tego momentu rozpoczynamy stawianie pierwszych kroków, które doprowadzą nas do stworzenia wirtualnej maszyny. Wprowadzamy nazwę, która ułatwi nam jej identyfikację. Najlepiej gdy nazwa odnosi się do konkretnego systemu operacyjnego. W naszym przypadku będzie to Windows XP. Dodatkowo możemy wskazać lokazliację naszej maszyny. W konfiguracji Hyper-V można zmienić domyślne położenie tej ścieżki. Kto tego prędzej nie uczynił, w tym miejscu zaznaczając okienko ptaszkiem może tą lokalizację zmienić. My pozostawiamy ją bez zmien i klikamy dalej.

Rysunek 3. Definiowanie nazwy oraz położenia maszyny
Rysunek 3. Definiowanie nazwy oraz położenia maszyny

W kolejnym oknie kreatora przydzielamy rozmiar pamięci operacyjnej dla naszej maszyny. Domyślna wartość to 512 MB i w przypadku instalowania i późniejszego użytkowania systemu Xp ta wartość pozostaje bez zmian. czywiście możemy ustawić wartość wyższą jeśli pozwala na to ilość zainstalowanej pamięci w naszych komputerach.

Rysunek 4. Przypisywanie pamięci
Rysunek 4. Przypisywanie pamięci

Po kliknięciu dalej możemy wybrać wirtualną kartę sieciową, która pozwoli nam komunikować się z innymi systemami za pomocą sieci wirtualne sieci lan. Jeśli nie wybierzemy karty teraz, możemy to zrobić później. Zaznaczamy niepodłączona i przechodzimy do następnego kroku.

Rysunek 5. Wybór wirtualnej karty sieciowej
Rysunek 5. Wybór wirtualnej karty sieciowej

Maszyna wirtualna wymaga miejsca na dysku w celu zainstalowania na niej systemu operacyjnego. Możemy tutaj dołączyć wirtualny dysk później, użyć wcześniej stworzonego lub po prostu stworzyć go teraz. Jako, że tworzymy naszą pierwszą wirtualną maszynę i wcześniej takich dysków nie tworzyliśmy zaznaczamy opcję “utwórz wirtualny dysk”, nadajemy mu nazwę. która pozwoli nam na jego łatwą identyfikację (np. nazwa systemu operacyjnego, który na niej zainstalujemy) oraz rozmiar. Domyślną wartoś 127 GB zmieniamy na 10 GB, ponieważ dysku o takim rozmiarze ten system nie potrzebuje.

Rysunek 6. Tworzeniw wirtualnego dysku
Rysunek 6. Tworzeniw wirtualnego dysku

W następnym kroku przez który prowadzi nas kreator nowej wirtualnej maszyny to instalacja systemu operacyjnego na utworzonym przez nas dysku. Jeśli mamy płytę CD/DVD z systemem lub obraz płyty w formacie iso możemy zainstalować system wybierając “zainstaluj system operacyjny z rozrucowego dysku CD/DVD”. Innym sposobem na instalację systemu jest wybór instalacji sieciowej np. za pomocą usługi WDS. My zainstalujemy system operacyjny później i tak też zaznaczamy.

Rysunek 7. Wybór sposobu instalacji systemu.
Rysunek 7. Wybór sposobu instalacji systemu.

Przeszliśmy do zakończenia pracy kreatora. Nasze wszystkie wcześniej odbyte kroki możemy teraz zweryfikować w oknie podsumowującym nasze dokonania. Jeśli akceptujemy klikamy zakończ.

Rysunek 8. Kończenie pracy kreatora
Rysunek 8. Kończenie pracy kreatora

Teraz w oknie Menadżera Hyper-V możesz zobaczyć nowo utworzoną wirtualną maszynę.

Rysunek 9. Podgląd utworzonej maszyny.
Rysunek 9. Podgląd utworzonej maszyny.

Przed nami instalacja systemu. Zaznaczmy maszynę o nazwie Windows XP, prawym klawiszem z menu kontekstowego wybieramy ustawienia.

Rysunek 10. Konfigurowanie ustawień.
Rysunek 10. Konfigurowanie ustawień.

W zakładce BIOS ustawiamy kolejność urządzeń rozruchowych w celu uruchomienia instalacji systemu operacyjnego. Nasza instalaja znajduje się na płycie CD więc jako pierwsze urządzenie rozruchowe wybieramy Dysk CD i zatwierdzamy klikając OK.

Rysunek 11. Okno wyboru urządzeń rozruchowych
Rysunek 11. Okno wyboru urządzeń rozruchowych

Umieszczamy płytę instalacyjną z systemem w napędzie CD/DVD, z Menadżera funkcji Hyper-V podwójnym kliknięciem wybieramy nasz system, uruchamiamy go i instalujemy tak jak byśmy robili to na prawdziwym komputerze.

Rysunek 12. Instalacja systemu w maszynie.
Rysunek 12. Instalacja systemu w maszynie.

Dodatkowo na pulpicie możemy utworzyć skrót do nowo utworzonej virtualnej maszyny, który pozwoli nam na jej włączanie, bez uruchamiania Menedżera Hyper-V. W tym celu na pulpicie klikamy prawym klawiszem myszy i z rozwiniętego menu pdręcznego wybieramy Nowy -> Skrót. W lokalizacji wpisujemy:

“c:\program files\hyper-v\vmconnect.exe” SERVER VMNAME

gdzie:
SERVER nazwa twojego servera Hyper-V
VMNAME nazwa twojej virtualnej maszyny

Rysunek 13. Tworzenie skrótu do virtualnej maszyny.
Rysunek 13. Tworzenie skrótu do virtualnej maszyny.

np:

“c:\program files\hyper-v\vmconnect.exe” WIN2008 WindowsXP

Podobne wpisy

Zdalne zarządzanie serwerem Hyper-V w grupie roboczej

Najczęściej stosowane polecenia w serwerze Hyper-V

Automatyczna dystrybucja programów za pomocą GPO

Implementacja filtrów WMI w zasadach grup (GPO)