Udostępnianie plików i folderów w sieci lokalnej.

Share this post

Dość często drogą mailową wiele osób zapytuje o rozwiązanie problemów, jakie napotkali podczas udostępniania plików w sieci lokalnej. Faktycznie w internecie jest niewielka ilość poradników traktujących porządnie i do końca wyjaśniających ten temat. Postanowiłem w możliwie jak najprostszy sposób pokazać jakie to łatwe.

Przygodę z udostępnianiem plików rozpoczniemy od sprawdzenia adresu ip naszego komputera. W tym celu wywołujemy wiersz poleceń.

Wywołanie wiersza poleceń (cmd) w systemie Windows 10.
Wywołanie wiersza poleceń (cmd) w systemie Windows 10.

Teraz poleceniem ipconfig sprawdzamy adres ip naszego komputera.

Sprawdzenie poleceniem ipconfig adresu ip komputera.
Sprawdzenie poleceniem ipconfig adresu ip komputera.

Nasz adres ip: 192.168.0.127 

W kolejnym kroku wywołujemy przystawkę Zarządzanie komputerem i w niej tworzymy dodatkowe konto o nazwie soisk i nadajemy mu hasło.

Nadanie hasła dla nowego konta w systemie Windows 10.
Nadanie hasła dla nowego konta w systemie Windows 10.

Jak widzimy na załączonym poniżej screene, w systemie założone są dwa konta.

Konta utworzone w systemie Windows 10.
Konta utworzone w systemie Windows 10.

Pierwsze z nich czyli soisk, to konto, które wykorzystamy w celu wejścia na udostępniony udział. Natomiast konto soisk.pl to konto administratora systemu. Za pomocą tego konta przydzielimy uprawnienia do udziału, z którego korzystał będzie użytkownik o nazwie soisk.

Opis kont utworzonych w systemie Windows 10.
Opis kont utworzonych w systemie Windows 10.

Mam nadzieję, że powyższy opis jest w miarę jasny :)

Klikamy ok i zamykamy otwarte okna. Teraz na jednym z dysków (u nas będzie to dysk C) tworzymy nowy folder i nadajemy mu nazwę np Pliki.

Utworzenie folderu, który zostanie udostępniony w systemie Windows 10.
Utworzenie folderu, który zostanie udostępniony w systemie Windows 10.

Oczywistą sprawą jest, że nie udostępnimy pustego folderu, zatem wrzućmy sobie coś do niego lub po prostu stwórzmy dwa pliki tekstowe.

Zawartość folderu przeznaczonego do udostępnienia.
Zawartość folderu przeznaczonego do udostępnienia.

Jeśli dowolne pliki znalazły się już w folderze, wyłączymy sobie kreator udostępniania. Pomoże to zrozumieć zasadę i mechanizmy jakie zachodzą podczas udostępniania plików. Klikamy Plik → Opcje

Wyłączenie kreatora udostępniania plików i folderów w systemie Windows 10.
Wyłączenie kreatora udostępniania plików i folderów w systemie Windows 10.

i w zakładce Widok pole przy opcji Użyj kreatora udostępniania (zalecane) zostawiamy puste. Klikamy w przycisk OK w celu zastosowania zmian.

Wyłączenie kreatora udostępniania plików i folderów w systemie Windows 10.
Wyłączenie kreatora udostępniania plików i folderów.

Opcja Zaawansowane udostępnianie została włączona. Możemy teraz przejść do naszego wcześniej utworzonego folderu i rozpocząć proces jego udostępniania. Zaznaczamy folder, po czym prawym klawiszem myszki rozwijamy menu podręczne, z którego wybieramy Udostępnij → Zaawansowane udostępnianie

Zaawansowane udostępnianie plików w systemie Windows 10.
Zaawansowane udostępnianie plików w systemie Windows 10.

W oknie właściwości folderu Pliki przechodzimy do zakładki Udostępnianie i klikamy w przycisk Udostępnianie zaawansowane

Zaawansowane udostępnianie plików w systemie Windows 10.
Zaawansowane udostępnianie plików w systemie Windows 10.

Powyższa operacja powinna wywołać nieskonfigurowane okno Zaawansowanego udostępniania plików.

Zaawansowane udostępnianie plików w systemie Windows 10.
Zaawansowane udostępnianie plików w systemie Windows 10.

Folder teoretycznie udostępnimy dla wszystkich ale…w późniejszej części określimy, kto i na jakich zasadach będzie mógł z niego korzystać.  Zaznaczamy okienko Udostępnij ten folder po czym klikamy w przycisk Uprawnienia.

Zaawansowane udostępnianie plików w systemie Windows 10.
Zaawansowane udostępnianie plików w systemie Windows 10.

Dla wszystkich ustawiamy Odczyt/Zmiana i potwierdzamy kliknięciem klawisza Ok.

Zaawansowane udostępnianie plików w systemie Windows 10.
Zaawansowane udostępnianie plików w systemie Windows 10.

Teraz najważniejsza i najciekawsza część zadania. Przechodzimy do zakładki Zabezpieczenia. Jak zapewne pamiętacie (pisałem o tym na wstępie). Do udziału mają mieć dostęp tylko dwa konta: soisk oraz soisk.pl ale…na poniższym obrazu widzimy, że z automatu dostęp otrzymają wszystkie konta, jakie zostaną założone w systemie . Zmienimy to usuwając dziedziczenie. Klikamy w zakładkę Zaawansowane.

Zaawansowane udostępnianie plików w systemie Windows 10.
Zaawansowane udostępnianie plików w systemie Windows 10.

W zakładce Uprawnienia klikamy w przycisk Wyłącz dziedziczenie.

Wyłączanie dziedziczenia w systemie Windows 10.`
Wyłączanie dziedziczenia w systemie Windows 10.

Zamierzamy zablokować możliwość dziedziczenia przez folder o nazwie Pliki  uprawnień po obiekcie nadrzędnym. Potwierdzamy nasz wybór klikając Usuń wszystkie uprawnienia odziedziczone z tego obiektu.

Usuwanie wszystkich uprawnień odziedziczonych.
Usuwanie wszystkich uprawnień odziedziczonych.

Od tego momentu użytkownicy nie mają uprawnień umożliwiających im dostęp do tego obiektu. Właściciel tego obiektu (w tym wypadku administrator systemu – soisk.pl) może jednak przypisać uprawnienia. Klikamy OK.

Odebranie uprawnień umożliwiających dostęp do tego obiektu.
Odebranie uprawnień umożliwiających dostęp do tego obiektu.

Potwierdzamy odebranie uprawnień dostępu do folderu Pliki wszystkim użytkownikom, pamiętając o tym, że tylko właściciel (czyli soisk.pl) może je ponownie nadać.

Odebranie uprawnień umożliwiających dostęp do tego obiektu.
Odebranie uprawnień umożliwiających dostęp do tego obiektu.

Pięknie. Wszystkie uprawnienia zostały odebrane. Od tego momentu mamy jeszcze większy wpływ na to, kto będzie mógł korzystać z zawartości folderu Pliki. Aby nadać uprawnienia klikamy w przycisk Edytuj.

Przydzielanie uprawnień do udziału w systemie Windows 10.
Przydzielanie uprawnień do udziału w systemie Windows 10.

W otwartym oknie Uprawnień do folderu pliki klikamy w przycisk Dodaj.

Przydzielanie uprawnień do udziału w systemie Windows 10.
Przydzielanie uprawnień do udziału w systemie Windows 10.

Okno przydzielania uprawnień użytkownikom i grupom utworzonym w systemie zostało wywołane.

Przydzielanie uprawnień do udziału w systemie Windows 10.
Przydzielanie uprawnień do udziału w systemie Windows 10.

Pamiętamy o tym, że w systemie operujemy dwoma kontami. Konto soisk.pl jest administratorem jak i właścicielem udziału.  Ten użytkownik otrzyma pełną kontrolę nad folderem Plik. Wprowadzamy nazwę obiektu soisk.pl i wciskamy przycisk OK.

Przydzielanie uprawnień do udziału dla konta soisk.pl w systemie Windows 10.
Przydzielanie uprawnień do udziału dla konta soisk.pl w systemie Windows 10.

Przydzielimy mu uprawnienia pełnej kontroli.

Przydzielenie uprawnień pełnej kontroli dla konta soisk.pl
Przydzielenie uprawnień pełnej kontroli dla konta soisk.pl

Ponownie klikamy Dodaj, by przydzielić uprawnienia dla konta soisk.

Przydzielanie uprawnień do udziału w systemie Windows 10.
Przydzielanie uprawnień do udziału w systemie Windows 10.

Wpisujemy nazwę kolejnego konta.

Przydzielanie uprawnień do udziału dla konta soisk w systemie Windows 10.
Przydzielanie uprawnień do udziału dla konta soisk w systemie Windows 10.

Konto soisk otrzyma bardzo ubogie uprawnienia. W tej chwili użytkownikowi pozwolimy tylko na wyświetlanie zawartości udostępnionego udziały oraz możliwość odczytania plików, bez możliwości ich usunięcia bądź dogrania swoich.

Przydzielanie uprawnień do udziału w systemie Windows 10.
Przydzielanie uprawnień do udziału w systemie Windows 10.

To na tyle :) Klikamy Ok. Uprawnienia zostały nadane.

Widok nadanych uprawnień do udziału.
Widok nadanych uprawnień do udziału w systemie Windows 10.

Teraz pozostaje nam przesiąść się na inny komputer znajdujący się w naszej sieci lokalnej, w celu zweryfikowania, czy użytkownik (z zainstalowanym systemem Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10)  dzięki założonym w naszym systemie koncie soisk faktycznie może dostać się do udostępnionego przez nas udziału. W naszym przykładzie do udziału podłączymy się komputerem z zainstalowanym systemem Windows 10.

Za pomocą okna uruchom, bądź wyszukaj wpisujemy adres ip komputera (patrz rysunek 2), który udostępnia zawartość folderu Pliki.

Wywołanie komputera udostępniającego zawartość folderu Pliki.
Wywołanie komputera udostępniającego zawartość folderu Pliki.

Wprowadzamy poświadczenia sieciowe, czyli konto soisk oraz hasło, które zostało utworzone na komputerze udostępniającym udział.

Wprowadzanie poświadczeń sieciowych.
Wprowadzanie poświadczeń sieciowych.

I o to przed naszymi oczami ukazuje się udostępniony folder…Pliki :)

Dostęp do udziału.
Dostęp do udziału.

To, że widzimy udostępniony folder, jeszcze nie oznacza, że poprawnie nadaliśmy uprawnienia na koncie soisk. By to sprawdzić, wchodzimy do niego.

Podgląd zawartości udziału o nazwie Pliki.
Podgląd zawartości udziału o nazwie Pliki.

Super. Zadanie wykonaliśmy poprawnie. Pamiętając o uprawnieniach, jakie zostały nadane na koncie soisk (wyświetlanie zawartości folderu, odczyt plików, brak możliwości usuwania oraz wgrywania własnych plików) możemy sprawdzić czy faktycznie, możemy odczytać zawartość pliku Odczytaj.

Odczytanie zawartości udostępnionego pliku.
Odczytanie zawartości udostępnionego pliku.

Dodatkowo możemy spróbować usunąć plik o nazwie Do usunięcia.

Usuwanie plików z udziału sieciowego.
Usuwanie plików z udziału sieciowego.

Zgodnie z wcześniej nadanymi uprawnieniami, operacja powinna zakończyć się niepowodzeniem (i tak się też dzieje)

Usuwanie plików z udziału sieciowego.
Usuwanie plików z udziału sieciowego.

Identycznie sprawa powinna wyglądać w przypadku próby skopiowania własnych plików na udział.

Próba przeniesienia (skopiowania) własnych plików na udział sieciowy.
Próba przeniesienia (skopiowania) własnych plików na udział sieciowy.

Ze względu na odebrane uprawnienia, konto soisk nie otrzyma zgody na przeniesienie plików, co zakończy się pojawieniem stosownego komunikatu.

Próba przeniesienia (skopiowania) własnych plików na udział sieciowy zakończona niepowodzeniem.
Próba przeniesienia własnych plików na udział sieciowy zakończona niepowodzeniem.

Jeśli chcielibyście posiąść możliwość kopiowania własnych plików na udział, wystarczy w uprawnieniach na koncie soisk zaznaczyć okno Zapis.

Nadawanie uprawnień do zapisu plików na udział.
Nadawanie uprawnień do zapisu plików na udział.

Teraz podczas próby kopiowania plików

Próba przeniesienia (skopiowania) własnych plików na udział sieciowy.
Próba przeniesienia (skopiowania) własnych plików na udział sieciowy.

Operacja zostanie zakończona pomyślnie :)

Próba przeniesienia (skopiowania) własnych plików na udział sieciowy zakończona powodzeniem.
Próba przeniesienia (skopiowania) własnych plików na udział sieciowy zakończona powodzeniem.

Natomiast jeśli zapragniemy kasować pliki z udziału, zaznaczamy opcję Modyfikacja.

Uprawnienia nadające możliwość modyfikacji (zmiana nazwy, usunięcie) plików z udziału sieciowego.
Uprawnienia nadające możliwość modyfikacji plików.

Od tej pory usuwanie plików z udziału

Usuwanie plików z udziału sieciowego.
Usuwanie plików z udziału sieciowego.

To “bułka z masłem” :)

Próba usunięcia plików z udział sieciowy zakończona powodzeniem.
Próba usunięcia plików z udział sieciowy zakończona powodzeniem.

Jako ciekawostkę dodam, że jeśli konto o identycznej nazwie i haśle (np. soisk) znajdzie się na komputerze, który udostępnia pliki oraz na komputerze, który do tego udziału się łączy, poświadczenia nie będą wymagane.

Łukasz 17 Kwi, 2016

Wszystko spoko. Rzeczywiście jest to jeden z niewielu artykułów, który tłumaczy ten problem. Sam próbuje go rozwiązać w firmowej sieci od kilku dni po postawieniu windy 10.

Ale siedzę teraz w domu (sieć publiczna) i po wejściu w narzędzia administracyjne i zarządzanie komputerem nie mam takiej pozycji jak:

– użytkownicy i grupy lokalne

ktoś wie, dlaczego? Czy to pojawi się tylko wtedy jak jesteś podłączony do sieci firmowej i widać tych wszystkich użytkowników ? czy to jest jakiś f**up tej 10 ?

soisk 18 Kwi, 2016

Jaką masz wersję, home czy pro ?

Maciek 07 Lip, 2016

Da się ten problem rozwiązać bez tworzenia dodatkowych uzytkowników i wymagania hasła. W WinXP nie było z tym problemów, a teraz jak nie mam hasła na wszystkich komputerach to nawet się nie chce łączyć, a jak już ustawie to dalej z tym hasłem nic nie zrobię.

luk 15 Lip, 2016

Taki przypadek. Komputer udostępniał pliki w sieci lokalnej właśnie tak jak w artykule ( był założony użytkownik). Natomiast teraz przeszliśmy do domeny i nie działa. Natomiast działa logowanie na zmapowane dyski kontem domenowym. Czy tak ma być? Da się jakoś to obejść?

Urban 27 Lip, 2016

Maciek, tez uważam ze to skomplikowane. Mam dwa komputery 2xWindows10 na jednym mam katalog filmy chcę go udostępnić 2giemu komputerowi. Robię udostępnianie zaawansowane daję dostęp. Idę do drugiego kompa wchodzę na niego widzę udostępniony katalog filmy klikam i prosi mnie o hasło,którego na żadnym z komputerów nie mam. Jak dostać sie na drugi udostepniony komputer?

Alan.W 27 Lip, 2016

Artykuł przydatny. Właśnie buduję taką małą sieć opartą na windows 10 Pro x64.
Ilu użytkowników może jednocześnie korzystać z udostępnionych plików w windows 10 pro?
W windows 7 pro mogło korzystać max 20 użytkowników.

Mirek 01 Sie, 2016

Bardzo fajnie wytłumaczone, super sprawa ale i tak mam problem:
po pierwsze: we właściwościach udostępnianego folderu nie ma moich kont np. Mirek i Mirek.pl pomimo ich założenia.
I drugie pytanie jeżeli usuniemy wszystkich dziedziczących i zostawimy tylko w Mirek i Mirek.pl to czy dostęp z tego komputera na którym folder jest udostępniany będzie dostępny dla użytkownika tego komputera.

Patryk 17 Sie, 2016

Ale wpisać dane użytkownika udostępniającego czy odbierającego?

Marek 22 Lis, 2016

Cześć, bardzo fajna i użyteczna strona. Dzięki! Marek Koter

Bodzio 14 Sty, 2017

A w windowsie 10 home nie ma po wejściu w narzędzia administracyjne i zarządzanie komputerem takiej pozycji jak:
– użytkownicy i grupy lokalne – jak to pisał Łukasz i nie można utworzyć konta – jak tam rozwiązać problem – chciałem z dysku D udostępnić katalog – przykładowo – dane i kicha z drugiego kompa – brak dostępu

Piotr 10 Lut, 2017

Sosik, jesteś niezastąpiony! :)

Rafik 27 Mar, 2017

U mnie foldery dają się udostępniać bez problemu, natomiast próbuję udostępnić partycję dysku i pojawia się problem dostępu. Partycję widać na stacji w sieci natomiast brakuje mi uprawnień. Partycja udostępniona tak jak folder dla grupy użytkowników Wszyscy, bez poświadczeń (na razie), folder daje się obsługiwać partycja nie. Gdzie może być problem?

eres 14 Lis, 2017

Niestety artykuł jest już nieaktualny. W Win 10 v1709 nie da się już udostępnić katalogu sieciowego tak, żeby był on dostępny dla użytkownika z Win XP SP3.

sprawdzone 09 Sty, 2018

xp widzi katalogi udostepnione z w10

Paweł 29 Sty, 2018

Witam. Skąd informacja, że w wersji 1709 nie da się udostępnić katalogu dla winXP SP3 ? Pytam bo walczę od tygodnia z komputerem na którym postawiłem od zera win10 od razu w wersji 1709 i komputery z winXP nie są wpuszczane do niego w ogóle mimo, że widzą go w sieci. Z kolei na innych komputerach z win10 1709 ale aktualizowanych z wcześniejszych wersji mogę bez problemu udostępnić katalogi, są one widoczne i wszystko śmiga. Ustawienia udostępniania oczywiście na wszystkich komputerach z win10 są takie same.

Paweł 31 Sty, 2018

W win10 v1709 instalowanym na czysto faktycznie nie da się udostępnić katalogów dla winXP, przynajmniej ja nie dałem rady. Natomiast win10 v1709 zaktualizowany z poprzedniej wersji dalej ma taką możliwość – przetestowałem to. Po czystej instalacji v1607 i zaktualizowaniu do v1709 katalogi dalej są osiągalne dla winXP. Po czystej instalacji v1709 nie dałem rady ich udostępnić. Najszybszy sposób to instalacja v1607.

Darek 19 Lut, 2018

Po ustawieniu j.w. uprawnień na komputerze z Win_10_64_Pro na drugim komputerze z takim samym WinPro, można zmienić treść pliku, chociaż nie można usunąć pliku ani zmienić nazwy. :-(

RobertG 04 Mar, 2018

Udostępnianie wszystkim bez hasła.
Poniższa metoda wprowadza bardzo niski poziom zabezpieczeń (osobiście nie preferuję), ale w specyficznych sytuacjach można ją zastosować.
Na komputerze z Windows 10:
1. Zmieniamy poziom zabezpieczeń:
a. Wchodzimy w “Centrum sieci i udostępniania” / “Zaawansowane ustawienia udostępniania”
b. Weryfikujemy, czy zaznaczone jest w profilu Prywatnym “Włącz odnajdowanie sieci” oraz “Włącz udostępnianie plików i drukarek”
c. Rozwijamy najniższą sekcję “Wszystkie sieci”
d. Na samym dole wskazujemy “Wyłącz udostępnianie chronione hasłem”

2. Udostępniamy zasób plikowy:
a. Na poziomie dysku/folderu/pliku wybieramy “Właściwości”
b. Na zakładce “Zabezpieczenia” dodajemy grupę “Wszyscy” (ustawiając uprawnienia zgodnie z potrzebami)
c. Na zakładce “Udostępnianie” wybieramy “Udostępnianie zaawansowane”, włączamy udostępnianie, a następnie przyciskiem “Uprawniania” (w tym samym okienku) nadajemy adekwatne uprawnienia grupie “Wszyscy”.

Ważne, aby uprawnienia z “Udostępniania” i “Zabezpieczeń” pokrywały się (np. jeśli dajemy uprawnienia “Zmiana” w udostępnianiu wówczas należy dodać uprawnienia “Zapis” i “Modyfikacja” w zabezpieczeniach).

Po tych ustawieniach wszyscy mogą korzystać z udostępnionych zasobów bez tworzenia dodatkowych kont oraz znajomości haseł.

lokatex 13 Mar, 2018

mam problem z adnimnem nie moge nic zrobic jak bym zablokowal sobie pozycje admina. pojawia mi sie dymek potwierdzajacy a nie moge kliknac na tak bo nie jestem 100% adminem. robilem z godznie z instukcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Podobne wpisy

Aktywowanie wyłączonego konta Administratora systemu Windows 10

Wyłączenie usługi Windows Defender Security Center

Zarządzanie rejestrem wykorzystując polecenia PowerShell

Wyłączenie zarządzania drukarką domyślną przez Windows 10