Udostępnianie połączenia internetowego na Win2k8

Share this post

Usługa Udostępniania połączenia internetowego może służyć do współdzielenia zasobów internetowych między kilkoma komputerami w sieci.Internet możemy udostępnić na dwa różne sposoby: sprzętowo, wykorzystując do tego celu router, lub programowo, za pomocą komputera z zamontowanymi co najmniej dwiema kartami sieciowymi i z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem.

Podstawowym warunkiem działania udostępniania połączenia internetowego są poprawnie skonfigurowane obie karty sieciowe oraz sprawnie działająca sieć LAN. O konfiguracji kart sieciowych nie będę się rozpisywał gdyż wychodzę z założenia, że każdy z Was instalując takie usługi jak Active Directory, DNS, DHCP potrafi poprawnie skonfigurować karty sieciowe .

Na początku zacznijmy od uproszczenia sobie pracy poprzez zmianę nazw zainstalowanych w serwerze kart sieciowych. Tą kartę, za pomocą której serwer łączy się z internetem nazwiemy INTERNET, a tą, za pomocą której klienci w sieci lan łączą się z serwerem nazwiemy po prostu LAN.

Rysunek 1. Podgląd zainstalowanych kart sieciowych.
Rysunek 1. Podgląd zainstalowanych kart sieciowych.

Następnie przechodzimy do Menedżera serwera, zaznaczamy zakładkę rolę i rozwijając prawym klawiszem myszki menu kontekstowe klikamy Dodaj role.

Rysunek 2. Dodawanie nowej roli.
Rysunek 2. Dodawanie nowej roli.

Z listy dostępnych zasad zaznaczamy Usługę zasad i dostępu sieciowego, po czym klikamy Dalej.

Rysunek 3. Wybór roli: Usługi zasad i dostępu sieciowego.
Rysunek 3. Wybór roli: Usługi zasad i dostępu sieciowego.

W kolejnym oknie kreatora dodawania nowych ról zostaniemy wprowadzeni do Usług zasad i dostępu sieciowego. Po zapoznaniu się z treścią klikamy dalej.

Rysunek 4. Wprowadzenie do Usługi zasad i dostępu sieciowego.
Rysunek 4. Wprowadzenie do Usługi zasad i dostępu sieciowego.

Zaznaczamy usługę routing.

Rysunek 5. Wybór instalowanych usług.
Rysunek 5. Wybór instalowanych usług.

Po zaznaczeniu usługi Routing automatycznie pojawi się okno informujące nas o tym, że nie można zainstalować funkcji Routing, jeśli nie zostanie zainstalowana również usługa dostępu zdalnego. Klikamy na opcję Dodaj wymagane usługi ról.

Rysunek 6. Dodawanie wymaganych ról.
Rysunek 6. Dodawanie wymaganych ról.

Potwierdzamy instalację wcześniej wybranych przez nas ról klikając zainstaluj.

Rysunek 7. Potwierdzenie instalacji wybranych wcześniej ról.
Rysunek 7. Potwierdzenie instalacji wybranych wcześniej ról.

Proces instalacji ról został automatycznie rozpoczęty i potrwa kilkanaście sekund.

Rysunek 8. Rozpoczęty proces instalacji nowych ról.
Rysunek 8. Rozpoczęty proces instalacji nowych ról.

Po kilkunastu sekundach otrzymamy komunikat informujący o zakończeniu procesu instalacji.

Rysunek 9. Zakończenie procesu instalacji nowych ról.
Rysunek 9. Zakończenie procesu instalacji nowych ról.

Po zakończeniu instalacji wybranych przez nas wcześniej ról, przechodzimy do Menedżera serwera i myszką zaznaczamy nowo zainstalowaną usługę. Prawym klawiszem myszki rozwijamy menu kontekstowe, z którego wybieramy zakładkę Konfiguruj i włącz routing i dostęp zdalny. Jak widzimy na poniższym screenie, czerwona strzałka kierowana w dół oznacza o wyłączonej bądź nie skonfigurowanej usłudze.

Rysunek 10. Konfigurowanie oraz włączanie routingu.
Rysunek 10. Konfigurowanie oraz włączanie routingu.

Powyższa czynność wywoła okno kreatora routingu. Klikamy Dalej.

Rysunek 11. Uruchomienie kreatora routingu.
Rysunek 11. Uruchomienie kreatora routingu.

Z listy dostępnych kombinacji usług wybieramy Translator adresów sieciowych, który zezwala klientom wewnętrznym (znajdującym się w naszej lokalnej sieci) na łączenie się z Internetem przy użyciu jednego publicznego adresu IP. Po zaznaczeniu usługi klikamy Dalej.

Rysunek 12. Translator adresów sieciowych.
Rysunek 12. Translator adresów sieciowych.

Na początku tego artykułu pierwszą czynnością jaką wykonaliśmy, była zmiana nazw obu kart sieciowych. W tym oknie wybieramy interfejs sieciowy, który połączy klientów w sieci lokalnej z internetem. Zaznaczamy kartę sieciową o nazwie internet i klikamy Dalej.

Rysunek 13. Wybór karty sieciowej.
Rysunek 13. Wybór karty sieciowej.

Po poprawnym wyborze interfejsu sieciowego kończymy pracę kreatora klikając zakończ.

Rysunek 14. Kończenie pracy kreatora udostępniania połączenia internetowego.
Rysunek 14. Kończenie pracy kreatora udostępniania połączenia internetowego.

Czekamy aż zakończy się proces inicjacji Routingu i dostępu zdalnego.

Rysunek 15. Inicjacja skonfigurowanej usługi.
Rysunek 15. Inicjacja skonfigurowanej usługi.

Jak widzimy usługa Routingu czyli udostępniania połączenia internetowego została skonfigurowana i uruchomiona o czym świadczy zielona strzałka skierowana w górę.

Rysunek 15. Widok skonfigurowanej usługi routingu.
Rysunek 15. Widok skonfigurowanej usługi routingu.

Ostatnią czynnością jaką musimy wykonać jest sprawdzenie przy pomocy klienta, czy posiadamy dostęp do internetu. Najprostszym sposobem jest otwarcie przeglądarki internetowej i wyświetlenie strony www poprzez wpisanie adresu np. www.soisk.pl :)

Rysunek 17. Sprawdzenie udostępnionego połączenia.
Rysunek 17. Sprawdzenie udostępnionego połączenia.

Udostępnić połączenie internetowe na pozostałe komputery możemy także za pomocą funkcji ICS (Internet Connection Sharing). Konfigurowanie tej funkcji opiszę w kolejnych artykułach.

Podobne wpisy

Zdalne zarządzanie serwerem Hyper-V w grupie roboczej

Najczęściej stosowane polecenia w serwerze Hyper-V

Automatyczna dystrybucja programów za pomocą GPO

Implementacja filtrów WMI w zasadach grup (GPO)