Ukrycie przycisku zasilania na ekranie logowania

Share this post

W poprzednim artykule opisaliśmy sposób na ukrycie oraz odkrycie przycisku sieci, który umiejscowiony jest w prawym dolnym rogu ekranu logowania. Kontynuując temat  przycisków ekranu logowania, zapraszam do zapoznania się z kolejnym sposobem, tym razem dotyczącym ukrywania oraz odkrywania opcji zasilania.

Ikona zasilania znajdująca się w prawym dolnym rogu ekranu logowania.
Przycisk zasilania znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu logowania.

Ukrycie przycisku zasilania na ekranie logowania za pomocą edytora GPO.

Jeśli chcemy usunąć wspomniany przycisk, uruchamiamy edytor lokalnych zasad grup.  GPO wywołujemy za pomocą lupy lub okna uruchom wpisując gpedit.msc

Wywołanie okna edytora lokalnych zasad grup w systemie Windows 10.
Wywołanie okna edytora lokalnych zasad grup w systemie Windows 10.

Następnie klikamy: Konfiguracja komputera → Ustawienia systemu Windows → Ustawienia zabezpieczeń → Zasady lokalne → Opcje zabezpieczeń.

Znajdując się w zakładce Opcje zabezpieczeń odnajdujemy zasadę Zamknięcie: zezwalaj na zymykanie systemu bez konieczności zalgowania.

Ukrywanie za pomocą edytora lokalnych zasad grup ikony zasilania.
Ukrycie za pomocą edytora lokalnych zasad grup przycisku zasilania.

Podwójnym kliknięciem myszki wywołujemy wyżej wymienioną zakładkę  i zmieniamy ustawienie na Wyłączone. Po wykonanej czynności klikamy OK.

Ukrycie za pomocą edytora lokalnych zasad grup ikony zasilania.
Ukrycie za pomocą edytora lokalnych zasad grup przycisku zasilania.

Po wyłączeniu tej zasady polecenie zamykania nie jest wyświetlane na ekranie logowania. W takiej sytuacji użytkownik musi pomyślnie zalogować się do systemu i mieć uprawnienie do zamknięcia systemu.

Widok ukrytego przycisku zasilania znajdującego się w prawym dolnym rogu ekranu logowania.
Widok ukrytego przycisku zasilania znajdującego się w prawym dolnym rogu ekranu logowania.

Ukrycie przycisku zasilania na ekranie logowania za pomocą edytora rejestru.

Identyczny efekt jak ten zaprezentowany powyżej możemy uzyskać za pomocą edytora rejestru. Przy użyciu lupy lub okna uruchom wydajemy polecenie regedit

Wywołanie okna edytora rejestru w systemie Windows 10.
Wywołanie okna edytora rejestru w systemie Windows 10.

Po wywołaniu okna Edytora rejestru, odnajdujemy klucz:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Znajdując się we wspomnianym wyżej kluczu  odnajdujemy wartość DWORD o nazwie shutdownwithoutlogon i zmieniamy jej wartość na 0

Ukrywanie za pomocą rejestru ikony zasilania znajdującej się w prawym dolnym rogu ekranu logowania.
Ukrycie za pomocą rejestru przycisku zasilania znajdującej się w prawym dolnym rogu ekranu logowania.

Od tego moemntu możliwość zamykania systemu z poziomu ekranu logowania jest niedostępna. W takiej sytuacji użytkownik musi pomyślnie zalogować się do systemu i mieć uprawnienie do zamknięcia systemu.

Widok ukrytej ikony zasilania znajdującej się w prawym dolnym rogu ekranu logowania.
Widok ukrytego przycisku zasilania znajdującego się w prawym dolnym rogu ekranu logowania.

Miłej zabawy :)

Podobne wpisy

Blokowanie popularnych stron internetowych w systemie Windows 10.

Jak zablokować Facebooka oraz inne popularne serwisy internetowe

Usunięcie tarczy z ikony programu w systemie Windows 10.

4 sposoby na usunięcie tarczy z ikony programu w systemie Windows 10.

Podgląd zablokowanej zmiany hasła za pomocą przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Zarządzanie użytkownikami przy użyciu polecenia NET USER w systemie Windows 10

Widok odinstalowanej asystentki Cortana.

Usunięcie Cortany z systemu Windows 10