Ukrycie przycisku SIECI na ekranie logowania

Share this post

Przeglądając fora internetowe przyznam, że użytkownicy systemu Windows 10 bardzo często natrafiają na problemy z tak zwanymi znikającymi przyciskami. Dotyczy to zarówno tych znajdujących się na pasku zadań, jak też przycisków umieszczonych w prawym dolnym rogu ekranu logowania.  Myśląc o ekranie logowania mówimy chociażby o braku przycisku zasilania oraz sieci.

Ikona SIECI znajdująca się w prawym dolnym rogu ekranu logowania.
Ikona SIECI znajdująca się w prawym dolnym rogu ekranu logowania.

W tej części artykułu skupimy się na ukrywaniu oraz odkrywaniu przycisku sieci.

Ukrycie przycisku SIECI na ekranie logowania za pomocą edytora GPO.

Edytor Lokalnych Zasad Grup (GPO) wywołujemy za pomocą lupy lub okna uruchom wpisując gpedit.msc

Wywołanie okna edytora lokalnych zasad grup w systemie Windows 10.
Wywołanie okna edytora lokalnych zasad grup w systemie Windows 10.

Jeśli okno edytora GPO zostało wywołane, klikamy: Konfiguracja użytkownika → Szablony administracyjne → System → Logowanie

Znajdując się w zakładce Logowanie odnajdujemy zasadę Nie wyświetlaj interfejsu użytkownika wyboru sieci.

Ukrywanie za pomocą edytora lokalnych zasad grup ikony sieci.
Ukrywanie za pomocą edytora lokalnych zasad grup przycisku sieci.

Podwójnym kliknięciem myszki wywołujemy wyżej wymienioną zakładkę  i zmieniamy ustawienie zabezpieczenia na Włączone. Po wykonanej czynności klikamy OK.

Ukrywanie za pomocą edytora lokalnych zasad grup ikony sieci.
Ukrywanie za pomocą edytora lokalnych zasad grup przycisku sieci.

Od tego momentu zmiany stanu łączności sieciowej komputera nie będzie możliwa.

Ukrywanie ikony SIECI znajdująca się w prawym dolnym rogu ekranu logowania.
Ukrycie przycisku SIECI znajdująca się w prawym dolnym rogu ekranu logowania.

Ukrycie przycisku SIECI na ekranie logowania za pomocą edytora rejestru.

Identyczny efekt jak ten zaprezentowany powyżej możemy uzyskać za pomocą edytora rejestru. Przy użyciu lupy lub okna uruchom wydajemy polecenie regedit

Wywołanie okna edytora rejestru w systemie Windows 10.
Wywołanie okna edytora rejestru w systemie Windows 10.

Po wywołaniu okna Edytora rejestru, odnajdujemy klucz:

HKEY_CURRENT_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\

i tworzymy nowy klucz o nazwie System (jeśli klucz istnieje, przechodzimy do następnego kroku).

Ukrywanie za pomocą edytora rejestru ikony sieci znajdującej się w prawym dolnym rogu ekranu logowania.
Ukrycie za pomocą edytora rejestru przycisku sieci znajdującej się w prawym dolnym rogu ekranu logowania.

Znajdując się w kluczu HKEY_CURRENT_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System tworzymy nową wartość DWORD

Ukrywanie za pomocą edytora rejestru ikony sieci znajdującej się w prawym dolnym rogu ekranu logowania.
Ukrycie za pomocą edytora rejestru przycisku sieci znajdującej się w prawym dolnym rogu ekranu logowania.

o nazwie DontDisplayNetworkSelectionUI i zmieniamy jej wartość na 1.

Tworzenie nowej wartości DWORD w edytorze rejestru o nazwie DontDisplayNetworkSelectionUI.
Tworzenie nowej wartości DWORD w edytorze rejestru o nazwie DontDisplayNetworkSelectionUI.

Od tego momentu zmiany stanu łączności sieciowej komputera nie będzie możliwa.

Ukrywanie ikony SIECI znajdująca się w prawym dolnym rogu ekranu logowania.
Ukrywanie przycisku SIECI znajdująca się w prawym dolnym rogu ekranu logowania.

Miłej zabawy :)

Podobne wpisy

Blokowanie popularnych stron internetowych w systemie Windows 10.

Jak zablokować Facebooka oraz inne popularne serwisy internetowe

Usunięcie tarczy z ikony programu w systemie Windows 10.

4 sposoby na usunięcie tarczy z ikony programu w systemie Windows 10.

Podgląd zablokowanej zmiany hasła za pomocą przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Zarządzanie użytkownikami przy użyciu polecenia NET USER w systemie Windows 10

Widok odinstalowanej asystentki Cortana.

Usunięcie Cortany z systemu Windows 10