Uruchamianie Norton Ghost za pomocą usługi WDS

Share this post

Rysunek 37. Widok boot menu.
Rysunek 37. Widok boot menu.
Co roku pewna grupa osób staje przed wyzwaniem polegającym na przygotowaniu stanowisk komputerowych dla potrzeb przeprowadzenia egzaminu zawodowego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. W tym artykule przedstawię sposób na uruchomienie programu Norton Ghost za pomocą usługi WDS.

Rysunek 1. Widok okna rozruchu PXE.
Rysunek 1. Widok okna rozruchu PXE.

W pierwszej kolejności logujemy się na serwerze i uruchamiamy przystawkę Usług wdrażania systemu Windows (WDS). Następnie zaznaczamy serwer i poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy z menu kontekstowego wybieramy Właściwości.

Rysunek 2. Przystawka Usług Wdrażania Systemu.
Rysunek 2. Przystawka Usług Wdrażania Systemu.

Na zakładce ogólne odnajdujemy lokalizację folderu instalacji zdalnej, w tym przypadku jest to g:\RemoteInstall

Rysunek 3. Właściwość Usługi Wdrażania Systemu.
Rysunek 3. Właściwość Usługi Wdrażania Systemu.

Pobieramy z internetu plik zip zawierający Syslinuxa zapisując go na pulpicie.

Rysunek 4. Pobieranie Syslinuxa
Rysunek 4. Pobieranie Syslinuxa

Następnie wypakowujemy jego zawartość.

Rysunek 5. Zawartość folderu Syslinux po wypakowaniu.
Rysunek 5. Zawartość folderu Syslinux po wypakowaniu.

Po wykonaniu powyższej czynności wchodzimy do folderu com32\menu\ i kopiujemy plik vesamenu.c32 do g:\RemoteInstall\Boot\x86

Rysunek 6. Kopiowanie pliku vesamenu.c32
Rysunek 6. Kopiowanie pliku vesamenu.c32

Po skopiowaniu pierwszego pliku przechodzimy do folderu memdisk\ i kopiujemy plik memdisk do g:\RemoteInstall\Boot\x86

Rysunek 7. Kopiowanie pliku memdisk.
Rysunek 7. Kopiowanie pliku memdisk.

Kopiujemy jeszcze jeden plik o nazwie pxelinux.0, który znajduje się w folderze core i zapisujemy go w g:\RemoteInstall\Boot\x86 Po skopiowaniu zmieniamy jego nazwę na pxelinux.com

Rysunek 8. Kopiowanie pliku pxelinux.0
Rysunek 8. Kopiowanie pliku pxelinux.0

Jeśli wpliki zostały skopiowane prawidłowo , ścieżka g:\RemoteInstall\Boot\x86 powinna zawierać trzy poniższe pliki.

Rysunek 9. Skopiowane pliki do lokalizacji G:\RemoteInstall\Boot\x86
Rysunek 9. Skopiowane pliki do lokalizacji G:\RemoteInstall\Boot\x86

Znajdując się w lokalizacji g:\RemoteInstall\Boot\x86 odnajdujemy plik o nazwie pxeboot.n12 i poprzez rozwinięcie menu kontekstowego prawym klawiszem myszy zmieniamy jego nazwę na pxeboot.0

Rysunek 10. Zmiana nazwy pliku pxeboot.n12 na pxeboot.0
Rysunek 10. Zmiana nazwy pliku pxeboot.n12 na pxeboot.0

Plik po zmianie nazwy.

Rysunek 11. Zmiana nazwy pliku pxeboot.n12 na pxeboot.0
Rysunek 11. Zmiana nazwy pliku pxeboot.n12 na pxeboot.0

Znajdując się w g:\RemoteInstall\Boot\x86 kolejną czynnością jaką wykonamy będzie utworzenie folderu o nazwie pxelinux.cfg

Rysunek 12. Utworzenie folderu pxelinux.cfg
Rysunek 12. Utworzenie folderu pxelinux.cfg

Po utworzeniu folderu, wchodzimy do niego i tworzymy plik o nazwie default.

Rysunek 13. Utworzenie w folderze pxelinux.cfg pliku o nazwie default.
Rysunek 13. Utworzenie w folderze pxelinux.cfg pliku o nazwie default.

Poprzez edycję pliku w notatniku wpisujemy do niego poniższą zawartość

DEFAULT vesamenu.c32
PROMPT 0
NOESCAPE 0
ALLOWOPTIONS 0
# Timeout in units of 1/10 s
TIMEOUT 300
MENU WIDTH 40
MENU MARGIN 0
MENU ROWS 12
MENU TIMEOUTROW 14
MENU HSHIFT 5
MENU VSHIFT 2
MENU COLOR BORDER 30;44 #00000000 #00000000 none
MENU COLOR TABMSG 1;36;44 #00000000 #00000000 none
MENU COLOR TITLE 1;36;44 #00000000 #00000000 none
MENU COLOR SEL 30;47 #40000000 #20ffffff
MENU BACKGROUND DeploymentBackground.png

MENU TITLE PXE Boot menu
MENU WIDTH 80
MENU MARGIN 18
MENU ROWS 4

LABEL local
MENU DEFAULT
MENU LABEL Microsoft Windows XP
LOCALBOOT 0

LABEL wds
MENU LABEL Windows Deployment Services
KERNEL pxeboot.0

LABEL ghost
MENU LABEL Norton Ghost
KERNEL memdisk keeppxe
append initrd=ghost.ima

Rysunek 14. Zawartość pliku default.
Rysunek 14. Zawartość pliku default.

Zapisujemy jeszcze do ścieżki g:\RemoteInstall\Boot\x86 plik soisk.png

Rysunek 15. Plik tapety.
Rysunek 15. Plik tapety.

Ostatnią czynnością jaka wykonamy przygotowując Usługę Wdrażania Systemu do rozruchu Norton Ghosta będzie zmiana programu rozruchowego. Wchodzimy we właściwości serwera WDS (patrz rysunek 2), przechodzimy do zakładki rozruch i za pomocą funkcji przeglądaj zmieniamy plik pxeboot.com na pxelinux.com

Rysunek 16. Zmiana programu rozruchowego.
Rysunek 16. Zmiana programu rozruchowego.

Po kliknięciu ok i uruchomieniu klienta, naszym oczom powinno ukazać się nowe, odświeżone menu (patrz rysunek 1). To jeszcze nie koniec pracy. Kolejną czynnością jaką wykonamy będzie przygotowanie bootowalnego obrazu zawierającego Norton Ghosta. Pobieramy z internetu a następnie instalujemy program Winimage. Następnie na pulpicie tworzymy folder o nazwie np. ghost i do niego zapisujemy programSymantec Norton Ghost oraz obraz bootowalną dyskietkę Windows 98

Rysunek 18. Zawartość folderu ghost.
Rysunek 18. Zawartość folderu ghost.

Po zapisaniu plików uruchamiamy w programie WinImage obraz Windows98_SE.img i kopiujemy do folderu ghost następujące pliki: autoexec.bat, command.com, config.sys, io.sys oraz msdos.sys

Rysunek 19. Kopiowanie plików do folderu Ghost.
Rysunek 19. Kopiowanie plików do folderu Ghost.

Po skopiowaniu plików, zawartość folderu ghost powinna wyglądać następująco.

Rysunek 20. Widok zawartości folderu ghost po skopiowaniu plików.
Rysunek 20. Widok zawartości folderu ghost po skopiowaniu plików.

Dodatkowo z pliku ebd.cab do folderu ghost kopiujemy plik o nazwie restart.com i usuwamy obraz Windows98_SE.img

Rysunek 21. Skopiowany plik restart.com.
Rysunek 21. Skopiowany plik restart.com.

W kolejnym kroku zaznaczamy plik autoexec.bat i poprzez rozwinięcie prawym klawiszem myszy z menu kontekstowego wybieramy opcję Edytuj.

Rysunek 22. Edycja pliku autoexec.bat.
Rysunek 22. Edycja pliku autoexec.bat.

W notatniku wpisujemy:

@echo off
ghost.exe
goto end
:end
A:\restart

i zapisujemy zmiany.

Rysunek 23. Zawartośc pliku autoexec.bat.
Rysunek 23. Zawartośc pliku autoexec.bat.

Zaznaczamy kolejny plik o nazwie config.sys i poprzez rozwinięcie prawym klawiszem myszy z menu kontekstowego wybieramy opcję Edytuj.

Rysunek 24. Edycja pliku config.sys.
Rysunek 24. Edycja pliku config.sys.

W notatniku wpisujemy:

[COMMON]
lastdrive=z

i zapisujemy zmiany

Rysunek 25. Zawartośc pliku config.sys.
Rysunek 25. Zawartośc pliku config.sys.

Otwieramy program WinImage i klikamy w białą kartkę lub z menu File wyieramy New.

Rysunek 26. Tworzenie nowego pliku obrazu.
Rysunek 26. Tworzenie nowego pliku obrazu.

Jako format wybieramy wielkość 2.88MG gdyż na standardowej wielkości dyskietki (1.44MB) pliki nie zmieszczą się. Po dokonaniu wyboru klikamy OK.

Rysunek 27. Wybór rozmiaru .
Rysunek 27. Wybór rozmiaru .

Zaznaczamy wszystkie pliki i za pomocą metody przeciągnij i upuść przenosimy pliki do programu WinImage.

Rysunek 28. Kopiowanie zawartości folderu ghost do programu Winimage.
Rysunek 28. Kopiowanie zawartości folderu ghost do programu Winimage.

Wciskając przycisk TAK potwierdzamy wykonaną czynność polegającą na umieszczeniu plików w programie.

Rysunek 29. Potwierdzenie kopiowania plików.
Rysunek 29. Potwierdzenie kopiowania plików.

Jeśli pliki zostaną zainicjowane w programie klikamy w menu Image -> Boot sector properties czyli uruchamiamy właściwość sektora rozruchowego.

Rysunek 30. Właściwości boot sektora.
Rysunek 30. Właściwości boot sektora.

Jako sektor rozruchowy wybieramy Windows 95/98 i klikamy OK.

Rysunek 31. Wybór rodzaju sektora rozruchowego.
Rysunek 31. Wybór rodzaju sektora rozruchowego.

Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności zapisujemy efekt naszej pracy poprzez kliknięcie myszką w dyskietkę.

Rysunek 32. Zapis gotowego pliku obrazu na dysk.
Rysunek 32. Zapis gotowego pliku obrazu na dysk.

Plik o nazwie ghost.ima zapisujemy w lokalizacji g:\RemoteInstall\Boot\x86

Rysunek 33. Zapis pliku obrazu w lokalizacji g:\RemoteInstall\Boot\x86.
Rysunek 33. Zapis pliku obrazu w lokalizacji g:\RemoteInstall\Boot\x86.

Nasza praca na serwerze dobiegła końca. Przechodzimy na komputer kliencki, w biosie jako pierwsze urządzenie rozruchowe ustawiamy kartę sieciową, zapisujemy zmiany i uruchamiamy komputer.

Rysunek 34. Pierwszy rozruch klienta.
Rysunek 34. Pierwszy rozruch klienta.

Jeśli wcześniej usługa WDS została poprawnie skonfigurowana, stacja kliencka otrzyma adres ip z serwera dhcp. Na temat instalacji i konfiguracji usługi WDS można przeczytać tutaj.

Rysunek 35. Karta sieciowa jako pierwsze urządzenie rozruchowe.
Rysunek 35. Karta sieciowa jako pierwsze urządzenie rozruchowe.

Po pobraniu adresu sieciowego nastąpi rozruch syslinuxa.

Rysunek 36. Rozruch syslinuxa.
Rysunek 36. Rozruch syslinuxa.

Po czym naszym oczom ukarze się boot menu z którego wybieramy Norton Ghost.

Rysunek 37. Widok boot menu.
Rysunek 37. Widok boot menu.

Po wybraniu powyższej opcji nastąpi uruchomienie pliku ghost.ima.

Rysunek 38. Rozruch pliku ghost.ima
Rysunek 38. Rozruch pliku ghost.ima

A po kilku sekundach uruchomienie programu Norton Ghost za pomocą usługi WDS stanie się faktem.

Rysunek 39. Program Norton Ghost został uruchomiony.
Rysunek 39. Program Norton Ghost został uruchomiony.

W tym temacie znajduje się opis tworzenia oraz przywracania systemu za pomocą narzędzia Norton Ghost
Special thanks to Johan Arwidmark – http://www.deployvista.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne wpisy

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003