Usuwanie Active Directory w Windows Server 2003

Share this post

Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie zasad grup oraz kontrolę dostępu do zasobów sieciowych. W poprzednich artykułach opisałem instalację kontrolera domeny. W tym przybliżę jego deinstalację.

W pierwszej kolejności uruchamiamy przystawkę Zarządzanie tym serwerem w celu sprawdzenia, czy nasz serwer pełni rolę kontrolera domeny. Po weryfikacji zainstalowanych usług klikamy w opcję Dodaj lub usuń rolę.

Widok zainstalowanych usług za pomocą Zarządzania serwerem.
Widok zainstalowanych usług za pomocą Zarządzania serwerem.

Klikając dalej sprawdzam, czy serwer jest poprawnie skonfigurowany.

Rysunek 2.  Widok kreatora konfiguracji serwera.
Rysunek 2. Widok kreatora konfiguracji serwera.

W oknie kreatora konfiguracji serwera zaznaczamy zainstalowaną rolę, w tym przypadku kontroler domeny i klikamy Dalej.

Rysunek 3. Widok zainstalowanych oraz niezainstalowanych ról na serwerze.
Rysunek 3. Widok zainstalowanych oraz niezainstalowanych ról na serwerze.

Potwierdzamy chęć usunięcia roli zaznaczając opcję “Usuń rolę kontrolera domeny”.

Rysunek 4. Potwierdzenie usuwania ról.
Rysunek 4. Potwierdzenie usuwania ról.

Powyższy krok rozpocznie proces usuwania usługi domenowej w usłudze Active Directory.

Rysunek 5. Proces usuwania usługi został rozpoczęty.
Rysunek 5. Proces usuwania usługi został rozpoczęty.

Po wykonaniu powyższej czynności zostanie uruchomiony Kreator instalacji usług domenowych. Klikamy Dalej.

Rysunek 6. Kreator usuwania usługi Active Directory.
Rysunek 6. Kreator usuwania usługi Active Directory.

Nasz serwer jest kontrolerem domeny o czym zostajemy poinformowani. Klikamy Ok.

Rysunek 7. Informacja o roli jaką pełni serwer.
Rysunek 7. Informacja o roli jaką pełni serwer.

Po usunięciu usługi Active Directory ten kontroler domeny stanie się serwerem członkowskim . Jeśli zaś pełni rolę ostatniego kontrolera domeny, stanie się on serwerem autonomicznym. Zaznaczamy opcję “Ten serwer jest ostatnim kontrolerem domeny w tej domenie” i klikamy Dalej.

Rysunek 8. Usuwanie domeny.
Rysunek 8. Usuwanie domeny.

Aby kreator usunął wszystkie partycje katalogów aplikacji z tego kontrolera domeny klikamy przycisk Dalej.

Rysunek 9. Podgląd partycji katalogu aplikacji.
Rysunek 9. Podgląd partycji katalogu aplikacji.

Potwierdzamy usunięcie wszystkich partycji katalogu aplikacji przechodząc do następnego kroku.

Rysunek 10. Usuwanie wszystkich partycji katalogu aplikacji.
Rysunek 10. Usuwanie wszystkich partycji katalogu aplikacji.

W kolejnym oknie kreatora definiujemy hasło dla nowego konta administratora.

Rysunek 11. Definiowanie hasła dla konta administratora.
Rysunek 11. Definiowanie hasła dla konta administratora.

Po zapoznaniu się z podsumowaniem wcześniej wykonanych czynności klikamy Dalej.

Rysunek 12. Okno podsumowania.
Rysunek 12. Okno podsumowania.

W tym momencie usługi katalogowe zostaną przygotowane do usunięcia.

Rysunek 13. Przygotowanie usługi katalogowej do usunięcia.
Rysunek 13. Przygotowanie usługi katalogowej do usunięcia.

Pracę kreatora kończymy wciskając przycisk Zakończ.

Rysunek 14. . Kończenie pracy kreatora.
Rysunek 14. . Kończenie pracy kreatora.

W celu wprowadzenia zmian musimy ponownie uruchomić serwer.

Rysunek 15. Rola kontrolera domeny została usunięta.
Rysunek 15. Rola kontrolera domeny została usunięta.

Aby ukończyć proces usuwania usługi Active Directory. musimy ponownie uruchomić serwer .

Rysunek 16. Uruchomienie komputera.
Rysunek 16. Uruchomienie komputera.

Uruchamiamy ponownie serwer klikając w opcję Uruchom ponownie

Rusinek 17. Rola kontrolera została usunięta.
Rusinek 17. Rola kontrolera została usunięta.

Dodatkowo usunięcie roli możemy zweryfikować za pomocą przystawki Zarządzanie tym serwerem.

Rysunek 18.  Podgląd przystawki Zarządzanie serwerem.
Rysunek 18. Podgląd przystawki Zarządzanie serwerem.

Podobne wpisy

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003