WDS – tworzenie obrazu systemu Windows Vista

Share this post

Tworzenie obrazu dysku z zainstalowanym systemem Windows Vista

Usługa Wdrażania systemu Windows za pomocą kreatora przechwytywania obrazu jest w stanie utworzyć obraz zainstalowanego i skonfigurowanego systemu operacyjnego Windows. Taki obraz następnie można przekazać na serwer WDS i za jego pomocą rozpropagować na stacjach klienckich. Utworzenie obrazu zajmie kilka minut.

Umieszczamy w napędzie DVD płytę instalacyjną systemu Windows Vista lub Windows 7. Na płycie w katalogu sources znajduje się plik boot. wim, którym w pierwszej kolejności się zajmiemy.

Rysunek 1. Ścieżka do pliku boot.wim
Rysunek 1. Ścieżka do pliku boot.wim

Otwieramy usługę Wdrażania systemu Windows (WDS) i poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na zakładce obrazy rozruchowe, z menu kontekstowego wybieramy “Dodaj obraz rozruchowy…”

Rysunek 2. Dodawanie obrazu rozruchowego.
Rysunek 2. Dodawanie obrazu rozruchowego.

Wskazujemy ścieżkę do pliku boot.wim, który znajduje się na płycie instalacyjnej systemu Windows.

Rysunek 3. Plik obrazu
Rysunek 3. Plik obrazu

Po wskazaniu pliku zobaczymy podsumowanie. Klikamy Dalej.

Rysunek 4. Podsumowanie pracy kreatora.
Rysunek 4. Podsumowanie pracy kreatora.

Plik boot.wim zostanie dodany do obrazów rozruchowych.

Rysunek 5. Dodawanie obrazu rozruchowego
Rysunek 5. Dodawanie obrazu rozruchowego

Jeśli cała operacja dodawania obrazu przebiegnie pozytywnie, zobaczymy podsumowanie. Klikamy Zakończ.

Rysunek 6. Zakończenie operacji.
Rysunek 6. Zakończenie operacji.

Nasz obraz pojawił się w zakładce Obrazy rozruchowe. Zaznaczamy go i prawoklikiem z rozwiniętego menu wybieramy “Utwórz obraz przechwytywania”. Pozwoli to Nam na wykonanie obrazu systemu Windows Vista.

Rysunek 7. Tworzenie obrazu przechwytywania.
Rysunek 7. Tworzenie obrazu przechwytywania.

W oknie kreatora tworzenia obrazu przechwytywania wprowadzamy nazwę Naszego obrazu. w tym przypadku tworzymy obraz Visty, bo tego systemu dotyczy artykuł. W opisie podajemy słowa kluczowe, które pomogą Nam w skojarzeniu obrazu. W lokalizacji umieszczamy ścieżkę, w której zostanie utworzony plik. Ścieżka może być dowolna gdyż plik wim w późniejszych krokach zaimportujemy do usługi WDS.

Rysunek 8. Metadane i lokalizacja.
Rysunek 8. Metadane i lokalizacja.

Po kliknięciu przycisku Dalej kreator utworzy obraz przechwytywania.

Rysunek 9. Tworzenie obrazu przechwytywania.
Rysunek 9. Tworzenie obrazu przechwytywania.

Na końcu zostaniemy poinformowani o zakończeniu tworzenia obrazu. Teraz możemy go dodać do serwera.

Rysunek 10. Zakończenie tworzenia obrazu przechwytywania.
Rysunek 10. Zakończenie tworzenia obrazu przechwytywania.

Wprowadzamy lokalizację do pliku przechwytywania obrazu, który przed chwilą utworzyliśmy.

Rysunek 11. Dodawanie obrazu przechwytywania do usługi WDS.
Rysunek 11. Dodawanie obrazu przechwytywania do usługi WDS.

Wprowadzamy nazwę i opis dla Naszego pliku przechwytywania.

Rysunek 12. Wprowadzanie nazwy i opisu.
Rysunek 12. Wprowadzanie nazwy i opisu.

W podsumowaniu klikamy Dalej.

Rysunek 13. Podsumowanie.
Rysunek 13. Podsumowanie.

W tym momencie rozpocznie się proces dodawania obrazu przechwytywania do serwera WDS.

Rysunek 14. Dodawanie obrazu rozruchowego.
Rysunek 14. Dodawanie obrazu rozruchowego.

Operacja dodawania obrazu została zakończona.

Rysunek 15. Postęp zadania.
Rysunek 15. Postęp zadania.

Dodany obraz możemy zobaczyć w zakładce Obrazy rozruchowe.

Rysunek 16. Podgląd dodanego obrazu.
Rysunek 16. Podgląd dodanego obrazu.

Koniec pracy na serwerze. Przechodzimy na komputer kliencki z zainstalowanym systemem Windowsem Vista. Odnajdujemy aplikację sysprep, która znajduje się w x:\Windows\System32\sysprep (gdzie x to litera dysku, na którym został zainstalowanym systemem).

Rysunek 17. Ścieżka do pliku sysprep.
Rysunek 17. Ścieżka do pliku sysprep.

Narzędzie Sysprep.exe jest programem przeznaczonym do automatyzacji wdrażania systemu Windows. Podwójnym kliknięciem uruchamiamy aplikację. W zakładce Akcja włączamy systemowy tryb OOBE, zaznaczamy Uogólnij i w opcjach zamykania wybieramy uruchom ponownie. Klikamy ok.

Rysunek 18. Uruchomienie narzędzia sysprep.
Rysunek 18. Uruchomienie narzędzia sysprep.

Praca programu Sysprep została rozpoczęta. Po kilku sekundach komputer automatycznie zrobi restart.

Rysunek 19. Praca programu Sysprep.
Rysunek 19. Praca programu Sysprep.

Nastąpił oczekiwany ponowny rozruch systemu. Wciskamy klawisz F12 w celu podłączenia się do usługi WDS.

Rysunek 20. Uruchomienie systemu w usłudze WDS.
Rysunek 20. Uruchomienie systemu w usłudze WDS.

Wciśnięcie F12 uruchomiło Menadżera rozruchu. Widzimy w nim dodany do usługi Wdrażania systemu Windows obraz przechwytywania systemu. Zaznaczamy go i klikamy klawisz Enter.

Rysunek 21. Menedżer rozruchu usługi WDS.
Rysunek 21. Menedżer rozruchu usługi WDS.

Obraz przechwytywania systemu zostaje uruchomiony.

Rysunek 22. Rozruch.
Rysunek 22. Rozruch.

Pierwszym oknem jakie nam się ukaże będzie okno kreatora przechwytywania obrazu. Po zapoznaniu się z niewielkim wstępem klikamy Dalej.

Rysunek 23. Pierwsze okno kreatora przechwytywania obrazu.
Rysunek 23. Pierwsze okno kreatora przechwytywania obrazu.

Jeśli nasz system został zapieczętowany wg. powyższych wskazówek, w zakładce „Wolumin do przechwycenia” znajdzie się Nasz dysk c:.Wybieramy go, nadajemy nazwę obrazu oraz opis. Klikamy Dalej.

Rysunek 24. Źródło przechwytywania obrazu.
Rysunek 24. Źródło przechwytywania obrazu.

W zakładce „Nazwia i lokalizacja” poprzez wciśnięcie przycisku przeglądaj definiujemy nazwę oraz położenie dla naszego obrazu. Dodatkowo możemy wysłać obraz na serwer WDS poprzez zaznaczenie ptaszkiem opcji „Przekaż obraz na serwer Usług wdrażania systemu Windows”. Wpisujemy nazwę Naszego serwera na którym działa w/w usługa i klikamy Podłącz.

Rysunek 25. Przekazywanie obrazu do serwera usług WDS.
Rysunek 25. Przekazywanie obrazu do serwera usług WDS.

W oknie łączenie wpisujemy login administratora domeny wraz z nazwą domeny oraz hasło. Klikamy ok

Rysunek 26. Łączenie z serwerem.
Rysunek 26. Łączenie z serwerem.

Gdy zostaliśmy poprawnie uwierzytelnieni możemy w zakładce „Nazwa grup obrazów” wybrać grupę Windows Vista. Tworzenie grup w usłudze WDS zostało opisane w artykule dotyczącym tworzenia obrazu systemu Windows XP

Rysunek 27. Wybór grupy obrazów.
Rysunek 27. Wybór grupy obrazów.

Proces przechwytywania systemu został rozpoczęty.

Rysunek 28. Postęp przechwytywania.
Rysunek 28. Postęp przechwytywania.

Po zakończeniu całego procesu klikamy zamknij.

Rysunek 29. Zakończenie procesu przechwytywania.
Rysunek 29. Zakończenie procesu przechwytywania.

Nasz obraz został zaimplementowany co widać na poniższym screenie.

Rysunek 30. Podgląd przechwyconego systemu w usłudze WDS.
Rysunek 30. Podgląd przechwyconego systemu w usłudze WDS.

Od tego momentu wdrażanie systemu Vista na innych stacjach to czysta przyjemność :) W identyczny sposób tworzymy obraz systemu Windows 7. Zapraszam do zapoznania się z artykułem dotyczącym instalacji systemu z użyciem usługi WDS, za pomocą którego rozpropagujecie gotowy obraz na pozostałych jednostkach. Oczywiście dodawanie obrazu systemu pomijamy.

Podobne wpisy

Zdalne zarządzanie serwerem Hyper-V w grupie roboczej

Najczęściej stosowane polecenia w serwerze Hyper-V

Automatyczna dystrybucja programów za pomocą GPO

Implementacja filtrów WMI w zasadach grup (GPO)