WDS – wdrażanie systemu Windows XP

Share this post

Gdy mamy już utworzony oraz wysłany na serwer WDS obraz wim skonfigurowanego systemu Windows XP, pora na wdrożenie ów systemu na pozostałych jednostkach. Czynność ta jest banalnie prosta więc z jej wykonaniem nie powinno być problemu. Zapraszam do zapoznania się z artykułem.

Włączamy komputer(y), w biosie ustawiamy jako pierwsze urządzenie rozruchowe LAN. Zapisujemy zmiany i restartujemy komputer. Po pojawieniu się agenta PXE czekamy na pobranie adresu sieciowego z serwera. Po otrzymaniu adresu wciskamy klawisz F12 w celu podłączenia się do usługi WDS.

Rysunek 1. Podłączenie się do usługi WDS.
Rysunek 1. Podłączenie się do usługi WDS.

Wciśnięcie F12 uruchomiło Menadżera rozruchu. Zaznaczamy opcję Wdrażanie systemu Windows i wciskamy klawisz enter.

Rysunek 2. Menedżer rozruchu usługi WDS.
Rysunek 2. Menedżer rozruchu usługi WDS.

Plik rozruchowy systemu zostaje uruchomiony.

Rysunek 3. Rozruch.
Rysunek 3. Rozruch.

Pierwsze okno jakie pojawi się po poprawnym zainicjowaniu boot agenta to wybór języka. Zaznaczamy Polski i przechodzimy do następnego kroku zatwierdzając przyciskiem Dalej.

Rysunek 4. Wybór języka.
Rysunek 4. Wybór języka.

W kolejnym kroku musimy zalogować się do domeny jako użytkownik, który ma uprawnienia do instalacji systemu przy użyciu Usług wdrażania systemu Windows. Wpisujemy nazwę konta (Administrator) i po małpce (@) podajemy nazwę domeny (w tym przypadku soisk.local). Następnie zatwierdzamy operację wciskając ok.

Rysunek 5. Uwierzytelnianie
Rysunek 5. Uwierzytelnianie

jeśli uwoerzytelnienie przebiegło pomyślnie zobaczymy okno z listą systemów, które wcześniej dodaliśmy do usługi WDS. Zaznaczamy XP i klikamy dalej.

Rysunek 6. Wybór systemu.
Rysunek 6. Wybór systemu.

Wybieramy lokalizację na której zainstalujemy system. Zaznaczamy ją i przechodzimy do następnego kroku.

Rysunek 7. Przygotowanie dysku do instalacji systemu.
Rysunek 7. Przygotowanie dysku do instalacji systemu.

Za moment serwer zainicjuje sesję i rozpocznie odtwarzanie systemu z wcześniej przygotowanego obrazu.

Rysunek 8. Inicjonwanie sesji.
Rysunek 8. Inicjonwanie sesji.

Po kilkunastu sekundach serwer rozpocznie odtwarzanie systemu. Operacja potrwa kilkanaście minut.

Rysunek 9. Proces odtwarzania systremu z przygotowanego obrazu.
Rysunek 9. Proces odtwarzania systremu z przygotowanego obrazu.

Po przetransferowaniu całej zawartości systemu na dysk klienta, instalator ponownie uruchomi komputer.

Rysunek 10. Ponowne uruchomienie komputera.
Rysunek 10. Ponowne uruchomienie komputera.

Po ponownym uruchomieniu systemu zobaczymy okno z informacją o przygotowaniu systemu do pierwszego uruchomienia.

Rysunek 11. Przygotowanie systemu do pierwszego uruchomienia.
Rysunek 11. Przygotowanie systemu do pierwszego uruchomienia.

Gdy zobaczymy okno System Microsoft Windows – Zapraszamy przechodzimy do następnego kroku klikając dalej.

Rysunek 12. Powitanie.
Rysunek 12. Powitanie.

Akceptujemy postanowienia umowy licencyjnej użytkownika i klikamy dalej.

Rysunek 13. Akceptacja umowy licencyjnej użytkownika.
Rysunek 13. Akceptacja umowy licencyjnej użytkownika.

Wpisujemy klucz produktu.

Rysunek 14. Klucz produktu.
Rysunek 14. Klucz produktu.

Wprowadzamy nazwę komputera.

Rysunek 15. Definiowanie nazwy komputera.
Rysunek 15. Definiowanie nazwy komputera.

Definiujemy hasło dla administratora systemu.

Rysunek 16. Definiowanie hasła dla administratora systemu.
Rysunek 16. Definiowanie hasła dla administratora systemu.

Jeśli komputer pracuje w grupie roboczej, ustawiamy opcję nie dołączaj tego komputera do domeny.

Rysunek 17. Praca w grupie roboczej lub domenie.
Rysunek 17. Praca w grupie roboczej lub domenie.

Po wykonaniu powyższej czynności nastąpi sprawdzanie połączenia internetowego.

Rysunek 18. Sprawdzanie połączenia internetowego.
Rysunek 18. Sprawdzanie połączenia internetowego.

Wybieramy sposób łączenia się komputera z internetem.

Rysunek 19. Wybór sposobu łączenia się komputera z internetem.
Rysunek 19. Wybór sposobu łączenia się komputera z internetem.

Pomijamy rejestrację w firmie Microsoft.

Rysunek 20. Rejestracja w firmie Microsoft.
Rysunek 20. Rejestracja w firmie Microsoft..

Po wciśnięciu opcji zakończ możemy śmiało zalogować się w systemie.

Rysunek 21. Koniec konfiguracji komputera.
Rysunek 21. Koniec konfiguracji komputera.

To by było na tyle :) no poza jednym, wyobraźmy sobie, że w ten sposób wdrażamy system na wielu komputerach i na każdym komputerze klikamy w okna począwszy od rysunku 12. Dla tych bardziej leniwych jest rozwiązanie polegające na przygotowaniu nienadzorowanej instalacji systemu Windows XP, którą opisałem TUTAJ

Podobne wpisy

Zdalne zarządzanie serwerem Hyper-V w grupie roboczej

Najczęściej stosowane polecenia w serwerze Hyper-V

Automatyczna dystrybucja programów za pomocą GPO

Implementacja filtrów WMI w zasadach grup (GPO)