WDS – instalacja bezdotykowa z użyciem WAIK

Share this post

Zestaw do zautomatyzowanej instalacji systemu Windows dostarczony przez Microsoft, zwany Windows AIK ma za za zadanie ułatwić administratorom wdrażanie systemów w trybie nienadzorowanym np. poprzez automatyczne podzielenie dysku na partycje, utworzenie użytkownika lub dodanie jednostki do domeny.

W tym artykule zajmiemy się tworzeniem pliku odpowiedzi wykorzystując do tego celu Windows System Image Manager. Na początku z internetu pobieramy oraz instalujemy narzędzie Windows AIK .

Rysunek 1. Windows Automated Instalation Kit
Rysunek 1. Windows Automated Instalation Kit

Teraz tworzymy na dysku folder o nazwie np win7bezdotykowo, następnie umieszczamy w napędzie DVD płytę zawierającą instalację systemu Windows 7. Wchodzimy do katalogu SOURCES, w nim odnajdujemy plik install.wim. Zaznaczamy go i kopiujemy do utworzonego folderu.

Rysunek 2. Kopiowanie pliku .wim z obrazem Windows 7.
Rysunek 2. Kopiowanie pliku .wim z obrazem Windows 7.

Po skopiowaniu pliku install.wim wchodzimy w start -> wszystkie programy -> Microsoft Windows AIK -> Windows System Image Manager

Rysunek 3. Lokalizacja narzędzia Windows SIM
Rysunek 3. Lokalizacja narzędzia Windows SIM

W pierwszej kolejności podłączymy sobie plik obrazu .wim. Zaznaczamy myszką “Wybierz obraz systemu Windows lub plik wykazu”, prawoklikiem z rozwiniętego menu kontekstowego wchodzimy w “wybierz obraz systemu Windows”

Rysunek 4. Wybieranie obrazu systemu Windows.
Rysunek 4. Wybieranie obrazu systemu Windows.

Odnajdujemy folder win7bezdotykowo, w którym umieściliśmy plik install.wim. Wybieramy go klikając otwórz.

Rysunek 5. Wybieranie pliku install.wim
Rysunek 5. Wybieranie pliku install.wim

Zaznaczamy interesującą Nas wersję systemu. Dla komputerów 64 bitowych wybieramy x64, dla 32 – x86.

Rysunek 6. Wybór wersji systemu.
Rysunek 6. Wybór wersji systemu.

Jeśli pojawi się okno z komunikatem o braku pliku wykazu (plik z rozszerzeniem clg, znajduje się na płycie razem z plikiem install.wim, patrz rysunek 2) w tym miejscu możemy go w utworzyć.

Rysunek 7. Tworzenie pliku wykazu.
Rysunek 7. Tworzenie pliku wykazu.

Operacja tworzenia pliku trwa kilkanaście minut.

Rysunek 8. Tworzenie pliku wykazu.
Rysunek 8. Tworzenie pliku wykazu.

Plik wykazu z rozszerzeniem clg został utworzony.

Rysunek 9. Utworzony plik wykazu.
Rysunek 9. Utworzony plik wykazu.

Nadszedł czas na utworzenie najważniejszego pliku, czyli pliku odpowiedzi. Prawym klawiszem myszy klikamy na “Utwórz lub otwórz plik odpowiedzi” i z menu kontekstowego wybieramy “Nowy plik odpowiedzi”.

Rysunek 10. Tworzenie pliku odpowiedzi.
Rysunek 10. Tworzenie pliku odpowiedzi.

Nowy, pusty plik odpowiedzi pojawił się z zakładce “Plik odpowiedzi”. Teraz wstawimy do niego komunikaty, które podczas instalacji systemu , bez Naszej ingerencji zostaną pobrane przez instalator. Założenie jest takie. Bezdotykowo, za pomocą pliku odpowiedzi podzielimy dysk na dwie partycje o nazwie soisk-system i soisk-dane, stworzymy lokalnego użytkownika student oraz dodamy jednostkę do domeny. W pierwszej kolejności zajmiemy się partycjonowaniem dysku. Rozwiń zakładkę Components znajdującą się w Obrazie systemu Windows, znajdź zakładkę Microsoft-Windows-Setup -> DiskConfiguration->Disk. Prawoklikiem rozwiń menu kontekstowe i wybierz “Dodaj ustawienie do przebiegu 1 windows PE”

Rysunek 11. Instalacja nienadzorowana - podział dysku na partycje.
Rysunek 11. Instalacja nienadzorowana - podział dysku na partycje.

W pliku odpowiedzi pojawił się kontener. Zaznaczamy Disk i z prawej strony w Ustawieniach wypełniamy Disk ID 0 (jeśli w komputerze mamy tylko jeden dysk) oraz WillWipeDisk ustawiamy na true.

Rysunek 12. Instalacja nienadzorowana - ustawienia dysku.
Rysunek 12. Instalacja nienadzorowana - ustawienia dysku.

Klikając w mały plusik przy Disk rozwiamy zakładkę, w której znajduje się opcja tworzenia partycji (Create Partition). Prawym klawiszem myszy klikamy na zakładce Create partition i z rozwiniętego menu podręcznego wybieramy opcą “Wstaw nowy element CreatePartition”.

Rysunek 13. Instalacja nienadzorowana - podział dysku na partycje.
Rysunek 13. Instalacja nienadzorowana - podział dysku na partycje.

Jest to pierwsza partycja dysku więc ustawiamy Order:1, Size (rozmiar partycji) w tym przydku 7000 (7giga), Typ Primary.

Rysunek 14. Instalacja nienadzorowana - tworzenie partycji pierwszej.
Rysunek 14. Instalacja nienadzorowana - tworzenie partycji pierwszej.

Prawoklikiem rozwijamy menu kontekstowe kontenera “Modify Partitions” i wybieramy “Wstaw nowy element ModifyPartition”.

Rysunek 15. Instalacja nienadzorowana - tworenie partycji pierwszej.
Rysunek 15. Instalacja nienadzorowana - tworenie partycji pierwszej.

Następnie w ustawieniach definiujemy: Active: true, Format: NTFS, label: soisk-system (nazwa może być dowolna). Order – 1, Partition ID – 1

Rysunek 16. Instalacja nienadzorowana  - konfiguracja partycji pierwszej.
Rysunek 16. Instalacja nienadzorowana - konfiguracja partycji pierwszej.

Partycja pierwsza, systemowa została utworzona. W ten sam sposób tworzymy partycję drugą. Znów zaznaczamy zakładkę Create Partition, rozwijamy menu podręczne i wybieramy opcję „Wstaw nowy element CreatePartition”.

Rysunek 17. Instalacja nienadzorowana - tworzenie partycji drugiej.
Rysunek 17. Instalacja nienadzorowana - tworzenie partycji drugiej.

Partycję drugą ustawiamy jako podstawową o rozmiarze 5 giga.

Rysunek 18. Instalacja nienadzorowana - tworzenie partycji drugiej.
Rysunek 18. Instalacja nienadzorowana - tworzenie partycji drugiej.

Znów rozwijamy menu kontekstowe kontenera „Modify Partitions” i wybieramy „Wstaw nowy element ModifyPartition”.

Rysunek 19. Instalacja nienadzorowana - ustawienia partycji drugiej.
Rysunek 19. Instalacja nienadzorowana - ustawienia partycji drugiej.

Jest to nasza druga partycja w której ustawiamy następujące parametry: Format – NTFS, Label – soisk-dane, Order – 2, Partition ID – 2

Rysunek 20. Instalacja nienadzorowana - konfiguracja partycji drugiej.
Rysunek 20. Instalacja nienadzorowana - konfiguracja partycji drugiej.

Podział dysku na dwie partycje został zdefiniowany. Teraz ustawimy by instalacja została wykonana na partycji pierwszej (soisk-system). W tej samej zakładce Microsoft-Windows-Setup rozwijamy Imageinstall-> OSImage-> InstallTo. Prawym klawiszem myszy rozwijamy menu kontekstowe i wybieramy “Dodaj ustawienie do przebiegu 1 windowsPE”.

Rysunek 21. Instalacja nienadzorowana - wybór partycji dla instalatora.
Rysunek 21. Instalacja nienadzorowana - wybór partycji dla instalatora.

W ustawieniach pliku odpowiedzi pojawiła sie nowa zakładka InstallTo. Zaznaczamy ją i w ustawieniach definiujemy DyskID (0) oraz PartitionID (1). Ustawienia te spowodują, że system zostanie zainstalowany na partycji pierwszej (soisk-system).

Rysunek 22. Wybór partycji, na której zostanie zainstalowany system
Rysunek 22. Wybór partycji, na której zostanie zainstalowany system

Partycje w pliku odpowiedzi zdefiniowane, miejsce instalacji systemu wybrane. Czas sprawdzić, czy plik nie zawiera błędów poprzez sprawdzenie poprawności pliku odpowiedzi.

Rysunek 23. Sprawdzenie poprawności pliku odpowiedzi.
Rysunek 23. Sprawdzenie poprawności pliku odpowiedzi.

Brak ostrzeżeń i błędów. Zatem przechodzimy do następnego kroku, w którym zostanie utworzeny lokalny użytkownik student. Przechodzimy do zakładki Windows-Shell-Setup, rozwijamy UserAccounts i na LocalAccounts prawym klawiszem myszy rozwijamy menu kontekstowe, z którego wybieramy “Dodaj ustawienia do przebiegu 7 oobeSystem”.

Rysunek 24. Tworzenie lokalnego użytkownika.
Rysunek 24. Tworzenie lokalnego użytkownika.

W zakładce Plik odpowiedzi pojawiła się zakładka LocalAccount w ustawieniach której wpisujemy: Description – konto Studenta, DisplayName – Student, Name – Student.

Rysunek 25. Tworzenie użytkownika Student.
Rysunek 25. Tworzenie użytkownika Student.

Klikamy na niewielki plusik przy LocalAccount i definiujemy Hasło dla konta wypełniając dowolnymi znakami zakładkę Value.

Rysunek 26. Definiowanie hasła dla konta Student.
Rysunek 26. Definiowanie hasła dla konta Student.

Ostatnim elementem tworzenia naszego pliku odpowiedzi będzie założenie, że system automatycznie ma zostać dodany do domeny. Na liście Components odnajdujemy zakładkę Microsoft-Windows-UnnattendedJoin, zaznaczamy Identyfication, następnie rozwijamy menu kontekstowe prawym klawiszem myszy i wybieramy “Dodaj ustawienie do przebiegu 4 specialize”.

Rysunek 27. Dodanie systemu Windows 7 do domeny.
Rysunek 27. Dodanie systemu Windows 7 do domeny.

W pliku odpowiedzi pojawiła się zakładka Identyfication. Zanaczamy ją i w ustawieniach JoinDomain podajemy nazwę domeny.

Rysunek 28. Dodanie systemu Windows 7 do domeny.
Rysunek 28. Dodanie systemu Windows 7 do domeny.

Klikamy na mały plusik znajdujący się z lewej strony zakładki w celu rozwinięcia Identyfication. Zaznaczamy Credentials i w ustawieniach wpisujemy nazwę domeny i login oraz hasło administratora domeny.

Rysunek 29. Dodanie systemu Windows 7 do domeny.
Rysunek 29. Dodanie systemu Windows 7 do domeny.

Plik odpowiedzi został przygotowany. Teraz wchodzimy w zkładkę Plik -> Zapisz plik odpowiedz jako…

Rysunek 30. Zapis pliku odpowiedzi.
Rysunek 30. Zapis pliku odpowiedzi.

Nazywamy go Autounattend.xml w folderze win7bezdotykowo i klikamy zapisz.

Rysunek 31. Zapis pliku odpowiedzi.
Rysunek 31. Zapis pliku odpowiedzi.

Czas plik instalacji nienadzorowanej dodać do usłygi wdrażania system Windows. Otwieramy WDS, przechodzimy do zakładki Windows 7, klikamy na prędzej dodany obraz systemu (install.wim) i poprzez rozwinięcie prawym klawisem myszy z menu kontekstowego wybieramy Właściwości.

Rysunek 32. Umieszczanie pliku odpowiedzi w usłudze WDS.
Rysunek 32. Umieszczanie pliku odpowiedzi w usłudze WDS.

W oknie na samym dole zaznaczamy “Zezwalaj na instalowanie obrazu w trybie nienadzorowanym i klikamy wybierz plik.

Rysunek 33. Dodanie pliku odpowiedzi do usługi WDS.
Rysunek 33. Dodanie pliku odpowiedzi do usługi WDS.

W oknie wybierz plik instalacji nienadzorowanej klikamy przeglądaj.

Rysunek 34. Dodanie pliku odpowiedzi do usługi WDS.
Rysunek 34. Dodanie pliku odpowiedzi do usługi WDS.

Wskazujemy wcześniej zapisany plik Autounatted.xml i klikamy otwórz.

Rysunek 35. Dodanie pliku odpowiedzi do usługi WDS.
Rysunek 35. Dodanie pliku odpowiedzi do usługi WDS.

Plik odpowiedzi został poprawnie dodany. Klikamy zastosuj i zamykamy okno poprzez wciśnięcie OK.

Rysunek 36. Plik odpowiedzi został poprawnie dodany do usługi WDS.
Rysunek 36. Plik odpowiedzi został poprawnie dodany do usługi WDS.

To jeszcze nie koniec. Jeśli chcemy podzielić dysk na partycje, tak jak zdefiniowaliśmy to w Naszym pliku odpowiedzi, musimy go dodać do obrazu rozruchowego (boot.ini) WindowsPE. Ponownie wchodzimy w narzędzie Usług wdrażania systemu Windows, klikamy na nazwie naszego serwera WDS prawym klawiszem myszy rozwijamy menu kontekstowe i wybieramy właściwości.

Rysunek 37. Dodanie pliku odpowiedzi do WindowsPE.
Rysunek 37. Dodanie pliku odpowiedzi do WindowsPE.

W oknie właściwości serwera WDS wchodzimy w zakładkę Klient i zaznaczamy “Włącz instalację nienadzorowaną” i wybieramy przeglądaj.

Rysunek 38. Dodanie pliku odpowiedzi do obrazu rozruchowego.
Rysunek 38. Dodanie pliku odpowiedzi do obrazu rozruchowego.

Wskazujemy plik instalacji nienadzorowanej czyli Nasz wcześniej utworzony plik odpowiedzi.

Rysunek 39. Dodanie pliku odpwiedzi dla obrazu rozruchowego.
Rysunek 39. Dodanie pliku odpwiedzi dla obrazu rozruchowego.

Plik odpowiedzi został poprawnie dodany. Klikamy zastosuj.

Rysunek 40. Dodanie pliku instalacji nienadzorowanej.
Rysunek 40. Dodanie pliku instalacji nienadzorowanej.

Instalacja nienadzorowana jest gotowa. Za pomocą usługi wdrażania systemu Windows (WDS) instalujemy system Windows 7. Po instalacji możemy zweryfikować wykonanie zdefiniowanych przez Nas ustawień w pliku odpowiedzi.

Po instalacji systemu pierwsze co powinno się rzucić w oczy, to dodany system do domeny.

Rysunek 41. Weryfikacja wykonanych przez plik odpowiedzi ustawień.
Rysunek 41. Weryfikacja wykonanych przez plik odpowiedzi ustawień.

Po zalogowaniu się do systemu sprwdzamy czy lokalny użytkownik Student został utworzony.

Rysunek 42. Weryfikacja wykonanych przez plik odpowiedzi ustawień.
Rysunek 42. Weryfikacja wykonanych przez plik odpowiedzi ustawień.

Zostaliśmy dodani do domeny, użytkownik Student został utworzony. Wchodzimy w Komputer i sprawdzamy czy dysk został podzielony na dwie partycje: soisk-system oraz soisk-dane.

Rysunek 43. Weryfikacja wykonanych przez plik odpowiedzi ustawień.
Rysunek 43. Weryfikacja wykonanych przez plik odpowiedzi ustawień.

W tym artykule przedstawiłem tylko namiastkę ustawień jakie można zdefiniować w pliku odpowiedzi.

Podobne wpisy

Zdalne zarządzanie serwerem Hyper-V w grupie roboczej

Najczęściej stosowane polecenia w serwerze Hyper-V

Automatyczna dystrybucja programów za pomocą GPO

Implementacja filtrów WMI w zasadach grup (GPO)