WDS – przechwytywanie systemu Windows XP

Share this post

Usługa Wdrażania systemu Windows za pomocą kreatora przechwytywania obrazu jest w stanie utworzyć obraz instalacji systemu operacyjnego Windows. Taki obraz można następnie przekazać na serwer WDS i za jego pomocą rozpropagować na stacjach klienckich. Przechwycenie obrazu zajmuje około kilkunastu minut

Umieszczamy w napędzie DVD płytę instalacyjną systemu Windows Vista lub Windows 7. Na płycie w katalogu sources znajduje się plik boot. wim, którym w pierwszej kolejności się zajmiemy.

Rysunek 1. Ścieżka do pliku boot.wim
Rysunek 1. Ścieżka do pliku boot.wim

Otwieramy usługę Wdrażania systemu Windows (WDS) i poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na zakładce obrazy rozruchowe, z menu kontekstowego wybieramy “Dodaj obraz rozruchowy…”

Rysunek 2. Dodawanie obrazu rozruchowego.
Rysunek 2. Dodawanie obrazu rozruchowego.

Wskazujemy ścieżkę do pliku boot.wim, który znajduje się na płycie instalacyjnej systemu Windows.

Rysunek 3. Plik obrazu
Rysunek 3. Plik obrazu

Po wskazaniu pliku zobaczymy podsumowanie. Klikamy Dalej.

Rysunek 4. Podsumowanie pracy kreatora.
Rysunek 4. Podsumowanie pracy kreatora.

Plik boot.wim zostanie dodany do obrazów rozruchowych.

Rysunek 5. Dodawanie obrazu rozruchowego
Rysunek 5. Dodawanie obrazu rozruchowego

Jeśli cała operacja dodawania obrazu przebiegnie pozytywnie, zobaczymy podsumowanie. Klikamy Zakończ.

Rysunek 6. Zakończenie operacji.
Rysunek 6. Zakończenie operacji.

Nasz obraz pojawił się w zakładce Obrazy rozruchowe. Zaznaczamy go i prawoklikiem z rozwiniętego menu wybieramy “Utwórz obraz przechwytywania”. Pozwoli to Nam na wykonanie obrazu systemu Windows Xp.

Rysunek 7. Tworzenie obrazu przechwytywania.
Rysunek 7. Tworzenie obrazu przechwytywania.

W oknie kreatora tworzenia obrazu przechwytywania wprowadzamy następujące informacje. Nazwa Naszego obrazu. w tym przypadku jest to Obraz systemu Windows Xp, bo tego systemu dotyczy nasz artykuł. W opisie podajemy slowa kluczowe, które pomogą Nam w skojarzeniu nazwy obrazu. W lokalizacji umieszczamy ścieżkę, w której zostanie utworzony plik. Ścieżka może być dowolna gdyż obraz w późniejszych krokach zaimportujemy do usługi WDS.

Rysunek 8. Lokalizacja.
Rysunek 8. Lokalizacja.

Po kliknięciu przycisku Dalej kreator utworzy obraz przechwytywania.

Rysunek 10. Postęp zadania.
Rysunek 10. Postęp zadania.

Na końcu zostaniemy poinformowani o zakończeniu tworzeniu obrazu. Teraz możemy go dodać do serwera.

Rysunek 10. Zakończenie tworzenia obrazu przechwytywania.
Rysunek 10. Zakończenie tworzenia obrazu przechwytywania.

Wprowadzamy lokalizację do pliku przechwytywania obrazu, który przed chwilą utworzyliśmy.

Rysunek 11. Dodawanie obrazu przechwytywania do usługi WDS.
Rysunek 11. Dodawanie obrazu przechwytywania do usługi WDS.

Wprowadzamy nazwę i opis naszego pliku przechwytywania.

Rysunek 12. Wprowadzanie nazwy i opisu.
Rysunek 12. Wprowadzanie nazwy i opisu.

W podsumowaniu klikamy Dalej.

Rysunek 13. Podsumowanie.
Rysunek 13. Podsumowanie.

W tym momencie rozpocznie się proces dodawania obrazu przechwytywania do serwera WDS.

Rysunek 14. Dodawanie obrazu rozruchowego.
Rysunek 14. Dodawanie obrazu rozruchowego.

Operacja dodawania obrazu została zakończona.

Rysunek 15. Postęp zadania.
Rysunek 15. Postęp zadania.

Dodany obraz możemy zobaczyć w zakładce Obrazy rozruchowe.

Rysunek 16. Podgląd dodanego obrazu.
Rysunek 16. Podgląd dodanego obrazu.

W kolejnych krokach w zakładce Obrazy instalacyjne utworzymy grupę obrazów, do której dodamy system.

Rysunek 17. Dodanie grupy obrazów.
Rysunek 17. Dodanie grupy obrazów.

By było łatwo skojarzyć naszą grupę z jej zawartością, nazwiemy ją Windows XP.

Rysunek 19. Podgląd dodanej grupy.
Rysunek 19. Podgląd dodanej grupy.

Koniec pracy na serwerze. Przechodzimy na komputer kliencki z zainstalowanym Windowsem XP. W napędzie umieszczamy nośnik cd, który zawiera instalację sytemu Windows Xp. Na płycie w katalogu support\tools znajduje się plik deploy.cab, a w nim dwa pliki sysprep oraz setupcl.

Rysunek 19. Ścieżka do plików sysprep oraz setupcl
Rysunek 19. Ścieżka do plików sysprep oraz setupcl

Na dysku twardym zawierającym zainstalowany system Windows Xp (przeważnie jest to dysk c:) tworzymy folder o nazwie sysprep i w nim umieszczamy dwa wyżej wymienione plik poprzez ich skopiowanie.

Rysunek 20. Skopiowane pliki do folderu sysprep.
Rysunek 20. Skopiowane pliki do folderu sysprep.

Narzędzie Sysprep.exe jest programem przeznaczonym do automatyzacji wdrażania systemu Windows. Podwójnym kliknięciem uruchamiamy program.

Rysunek 21. Uruchomienie narzędzia sysprep.
Rysunek 21. Uruchomienie narzędzia sysprep.

W zakładce zamknij zaznaczamy Reeboot, co spowoduje ponowne uruchomienie komputera po jego zapieczętowaniu. Wciskamy zapieczętuj i czekamy na restart.

Rysunek 22. Narzędzie przygotowania systemu.
Rysunek 22. Narzędzie przygotowania systemu.

Klikamy ok, co spowoduje po restarcie wygenerowanie identyfikatora zabezpieczeń (klucz SiD).

Rysunek 23. Generowanie identyfikatora SID.
Rysunek 23. Generowanie identyfikatora SID.

Wciśnięcie guzika “Zapieczętuj ponownie” spowoduje uruchomienie pracy programu Sysprep.

Rysunek 24. Praca programu sysprep.
Rysunek 24. Praca programu sysprep.

Nastąpił oczekiwany ponowny rozruch systemu. Wciskamy klawisz F12 w celu podłączenia się do usługi WDS.

Rysunek 25. Uruchomienie systemu w usłudze WDS.
Rysunek 25. Uruchomienie systemu w usłudze WDS.

Wciśnięcie F12 uruchomiło Menadżera rozruchu. Widzimy w nim dodany przez Nas do usługi Wdrażania systemu Windows obraz przechwytywania systemu. Zaznaczamy go i klikamy klawisz Enter.

Rysunek 26. Menedżer rozruchu usługi WDS.
Rysunek 26. Menedżer rozruchu usługi WDS.

Obraz przechwytywania systemu zostaje uruchomiony.

Rysunek 27. Rozruch.
Rysunek 27. Rozruch.

Pierwszym oknem jakie nam się ukaże będzie okno kreatora przechwytywania obrazu. Po zapoznaniu się z niewielkim wstępem klikamy Dalej.

Rysunek 28. Pierwsze okno kreatora przechwytywania obrazu.
Rysunek 28. Pierwsze okno kreatora przechwytywania obrazu.

Jeśli nasz system został zapieczętowany wg. powyższych wskazówek w zakładce “Wolumin do przechwycenia” znajdzie się Nasz dysk c:.Wybieramy go, nadajemy nazwę obrazu oraz opis. Klikamy Dalej.

Rysunek 29. Źródło przechwytywania obrazu.
Rysunek 29. Źródło przechwytywania obrazu.

W zakładce “Nazwie i lokalizacja” poprzez wciśnięcie przycisku przeglądaj definiujemy nazwę oraz położenie dla naszego obrazu. Dodatkowo możemy wysłać obraz na serwer WDS poprzez zaznaczenie ptaszkiem opcji “Przekaż obraz na serwer Usług wdrażania systemu Windows”. Wpisujemy nazwę Naszego serwera na którym działa w/w usługa i klikamy Podłącz.

Rysunek 30. Przekazywanie obrazu do serwera usług WDS.
Rysunek 30. Przekazywanie obrazu do serwera usług WDS.

W oknie łączenie wpisujemy login administratora domeny wraz z nazwą domeny oraz hasło. Klikamy ok

Rysunek 31. Łączenie z serwerem.
Rysunek 31. Łączenie z serwerem.

Gdy zostaliśmy poprawnie uwierzytelnieni możemy w zakładce “Nazwa grup obrazów” wybrać wcześniej utworzoną u usłudze WDS grupę Windows XP. Klikamy Zakończ.

Rysunek 32. Wybór grupy obrazów.
Rysunek 32. Wybór grupy obrazów.

Proces przechwytywania systemu został rozpoczęty i potrwa dosłownie kilka minut.

Rysunek 33. Postęp przechwytywania.
Rysunek 33. Postęp przechwytywania.

Następnie obraz zostanie wysłany do serwera usług wdrażania.

Rysunek 34. Przekazywanie obrazu do usługi WDS.
Rysunek 34. Przekazywanie obrazu do usługi WDS.

Po zakończeniu całego procesu klikamy zakończ.

Rysunek 35. Zakończenie procesu przechwytywania.
Rysunek 35. Zakończenie procesu przechwytywania.

Nasz obraz został zaimplementowany co widać na poniższym screenie.

Rysunek 37. Podgląd przechwyconego systemu w usłudze WDS.
Rysunek 37. Podgląd przechwyconego systemu w usłudze WDS.

Od tego momentu wdrażanie systemu na innych stacjach to czysta przyjemność :)

Podobne wpisy

Zdalne zarządzanie serwerem Hyper-V w grupie roboczej

Najczęściej stosowane polecenia w serwerze Hyper-V

Automatyczna dystrybucja programów za pomocą GPO

Implementacja filtrów WMI w zasadach grup (GPO)