WDS – wdrażanie systemu Windows Vista

Share this post

Gdy mamy już utworzony obraz skonfigurowanego systemu Windows Vista, którego wykonanie opisaliśmy w poprzednim artykule pora na wdrożenie ów systemu na pozostałych jednostkach. Czynność ta jest banalnie prosta więc wykonaniem jej nie powinno być problemu. Zapraszam do zapoznania się a artykułem.

Włączamy komputer(y), w biosie ustawiamy jako pierwsze urządzenie rozruchowe LAN. Zapasujemy zmiany i restartujemy komputer. Po pojawieniu się agenta PXE czekamy na pobranie adresu sieciowego z serwera. Po otrzymaniu adresu wciskamy klawisz F12 w celu podłączenia się do usługi WDS.

Rysunek 1. Podłączenie się do usługi WDS.
Rysunek 1. Podłączenie się do usługi WDS.

Wciśnięcie F12 uruchomiło Menadżera rozruchu. Zaznaczamy Microsoft Windows Longhorn Setup i wciskamy klawisz enter.

Rysunek 2. Menedżer rozruchu usługi WDS.
Rysunek 2. Menedżer rozruchu usługi WDS.

Plik rozruchowy systemu zostaje uruchomiony.

Rysunek 3. Rozruch.
Rysunek 3. Rozruch.

Pierwsze okno jakie pojawi się po poprawnym zainicjowaniu boot agenta to wybór języka. Zaznaczamy Polski i przechodzimy do następnego kroku zatwierdzając przyciskiem Dalej.

Rysunek 4. Wybór języka.
Rysunek 4. Wybór języka.

W kolejnym kroku musimy zalogować się do domeny jako użytkownik, który ma uprawnienia do instalacji systemu przy użyciu Usług wdrażania systemu Windows. Wpisujemy nazwę konta (Administrator) i po małpce (@) podajemy nazwę domeny (w tym przypadku soisk.local). Następnie zatwierdzamy wciskając ok.

Rysunek 5. Logowanie do domeny.
Rysunek 5. Logowanie do domeny.

Jeśli wszystkie dane zostały wpisane poprawnie zobaczymy okno z listą systemów, które wcześniej dodaliśmy do usługi WDS. Zaznaczamy Obraz Visty i klikamy dalej.

Rysunek 6. Wybór systemu.
Rysunek 6. Wybór systemu.

Wybieramy lokalizację na której zainstalujemy system. Zaznaczamy ją i przechodzimy do następnego kroku.

Rysunek 7. Przygotowanie dysku do instalacji systemu.
Rysunek 7. Przygotowanie dysku do instalacji systemu.

Za moment serwer zainicjuje sesję i rozpocznie odtwarzanie systemu z wcześniej przygotowanego obrazu.

Rysunek 8. Inicjonwanie sesji.
Rysunek 8. Inicjonwanie sesji.

Po kilkunastu sekundach serwer rozpocznie odtwarzanie systemu. Operacja potrwa kilkanaście minut.

Rysunek 9. Proces odtwarzania systremu z przygotowanego obrazu.
Rysunek 9. Proces odtwarzania systremu z przygotowanego obrazu.

Instalacja dobiegła końca. Przed nami kilka kroków konfiguracji systemu. Wybieramy kraj, region, układ klawiatury i klikamy Dalej.

Rysunek 10. Konfigurowanie systemu Windows.
Rysunek 10. Konfigurowanie systemu Windows.

W tym miejscu możemy podać klucz produktu. Możemy pominąć ten krok wpisując klucz później.

Zapytanie o klucz produktu.
Rysunek 11.Zapytanie o klucz produktu.

Akceptujemy postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania Microsoft.

Rysunek 12. Akceptacja licencji.
Rysunek 12. Akceptacja licencji.

Wpisujemy nazwę użytkownika (na przykład Tomek). Ustawiamy hasło dla konta oraz wpisujemy słowo wskazówkę, które pozwoli na przypomnienie hasła w razie zapomnienia.

Rysunek 13. Definiowanie nazwy użytkownika oraz hasła.
Rysunek 13. Definiowanie nazwy użytkownika oraz hasła.

Ustawiamy nazwę dla komputera. W tym miejscu możemy wybrać tło pulpitu.

Rysunek 14. Definiowanie nazwy komputera.
Rysunek 14. Definiowanie nazwy komputera.

W kolejnym kroku zaznaczamy „użyj ustawień zalecanych” Pozwala to na automatyczną aktualizację systemu. Pobranie niezbędnych paczek zabezpieczeń itp.

Rysunek 15. Aktualizacje automatyczne.
Rysunek 15. Aktualizacje automatyczne.

Ustawiamy poprawną datę oraz godzinę.

Rysunek 16. Ustawienia daty oraz godziny.
Rysunek 16. Ustawienia daty oraz godziny.

Jeśli komputer jest podłączony do sieci lan, system automatycznie to wykryje wyświetlając okno wyboru lokalizacji. Wybieramy np. Praca.

Rysunek 17. Lokalizacja sieciowa.
Rysunek 17. Lokalizacja sieciowa.

Po przeklikaniu powyższych okien klikamy rozpocznij w celu wdrożenia ustawień.

Rysunek 18. Rozpoczęcie wdrażania ustawień.
Rysunek 18. Rozpoczęcie wdrażania ustawień.

Rozpoczęła się finalizacja ustawień.

Rysunek 19. Finalizacja ostatecznych ustawień.
Rysunek 19. Finalizacja ostatecznych ustawień.

System jest gotowy do pracy.

Rysunek 20. System po odtworzeniu.
Rysunek 20. System po odtworzeniu.

Oczywiście nie musimy przechodzić przez te wszystkie kroki. Wdrażanie systemu Windows Vista oraz np. podział dysku na partycje, tworzenie dodatkowych kont dla użytkowników, dodanie jednostki do domeny itp. możemy uczynić całkowicie bezdotykowo. Nasza praca polegałaby tylko na włączeniu komputera. W tym celu wystarczy przygotować plik odpowiedzi, którego tworzenie zostało opisane w artykule dotyczącym instalacji bezdotykowej wykonanej przy użyciu narzędzia WSIM.

Podobne wpisy

Zdalne zarządzanie serwerem Hyper-V w grupie roboczej

Najczęściej stosowane polecenia w serwerze Hyper-V

Automatyczna dystrybucja programów za pomocą GPO

Implementacja filtrów WMI w zasadach grup (GPO)