Wirtualizacja systemu za pomocą Microsoft Virtual PC

Share this post

W internecie dostępnych jest klika narzędzi pozwalających na uruchamianie oraz konfigurację maszyn wirtualnych. Do tych cieszących się największą popularnością zaliczyć można rozwiązanie firmy Microsoft, czyli narzędzie VirtualPC 2007. W tym poradniku zapoznamy się z jego instalacją oraz podstawową konfiguracją.

Kurs rozpoczniemy od pobrania narzędzia z internetu.

Microsoft Virtual PC 2007 SP1 x86
Microsoft Virtual PC 2007 SP1 x64

Po pobraniu aplikacji uruchamiamy instalator i klikamy Next.

Rysunek 1. Uruchomienie instalatora.
Rysunek 1. Uruchomienie instalatora.

Akceptujemy umowę licencyjną i ponownie klikamy Next.

Rysunek 2. Akceptacja umowy licencyjnej.
Rysunek 2. Akceptacja umowy licencyjnej.

W kolejnym oknie kreatora instalacji wpisujemy nazwę organizacji oraz użytkowników, którzy będą mogli korzystać z oprogramowania.

Rysunek 3. Definiowanie nazwy organizacji.
Rysunek 3. Definiowanie nazwy organizacji.

Ostatecznie klikamy install w celu zaimplementowania aplikacji w systemie.

Rysunek 4. Instalacja aplikacji.
Rysunek 4. Instalacja aplikacji.

Proces instalacji aplikacji został rozpoczęty.

Rysunek 5. Instalacja aplikacji.
Rysunek 5. Instalacja aplikacji.

Po zainstalowaniu aplikacji klikamy Finish.

Rysunek 6. Koniec instalacji.
Rysunek 6. Koniec instalacji.

Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji, użytkownikowi ukaże się interfejs graficzny. W celu utworzenia pierwszej wirtualnej maszyny wybieramy opcję New.

Rysunek 7. Interfejs graficzny aplikacji.
Rysunek 7. Interfejs graficzny aplikacji.

Powyższa czynność uruchomi okno kreatora tworzenia nowej wirtualnej maszyny.

Rysunek 8. Okno kreatora tworzenia wirtualnej maszyny.
Rysunek 8. Okno kreatora tworzenia wirtualnej maszyny.

Z pośród dostępnych opcji wybieramy Create a virtual machine (stwórz nową wirtualną maszynę) i klikamy Next.

Rysunek 9. Tworzenie wirtualnej maszyny.
Rysunek 9. Tworzenie wirtualnej maszyny.

Nadajemy nazwę dla nowo tworzonej maszyny. W tym artykule wirtualizacji poddamy system Windows 7.

Rysunek 10. Nazwa wirtualizowanego systemu.
Rysunek 10. Nazwa wirtualizowanego systemu.

W kolejnym oknie kreatora tworzenia nowej wirtualnej maszyny wybieramy ilość pamięci operacyjnej, która zostanie zarezerwowana dla wirtualizowanego systemu. Z dostępnych opcji możemy wybrać przykładowo zdefiniowane zakresy. Następnie klikamy Next.

Rysunek 11. Definiowanie zakresu pamięci.
Rysunek 11. Definiowanie zakresu pamięci.

W tym oknie dodatkowo możemy pozostać przy poprzednim wyborze lub dodatkowo zmniejszyć lub zwiększyć ilość przydzielonej pamięci operacyjnej. W tym celu zaznaczamy opcję Adjusting the RAM i za pomocą suwaka zmniejszamy lub zwiększamy przydzieloną maszynie wirtualnej pamięć.

Rysunek 12. Zwiększanie rozmiaru przydzielonej pamięci.
Rysunek 12. Zwiększanie rozmiaru przydzielonej pamięci.

Następnie tworzymy nowy wirtualny dysk wybierając opcję new virtual hard disk

Rysunek 14. Tworzenie wirtualnego dysku.
Rysunek 14. Tworzenie wirtualnego dysku.

W kolejnym kroku definiujemy nazwę oraz rozmiar tworzonego dysku.

Rysunek 14. Tworzenie wirtualnego dysku.
Rysunek 14. Tworzenie wirtualnego dysku.

Klikamy finish w celu utworzenia pierwszej wirtualnej maszyny.

Rysunek 15. Zakończenie pracy kreatora.
Rysunek 15. Zakończenie pracy kreatora.

Od tego momentu dostępna jest nowo utworzona maszyna.

Rysunek 16. Nowo utworzona maszyna.
Rysunek 16. Nowo utworzona maszyna.

Przed pierwszą instalacją systemu na nowej wirtualnej maszynie przejrzymy ustawienia. W tym celu klikamy opcję Settings

Rysunek 17. Ustawienia maszyny wirtualnej.
Rysunek 17. Ustawienia maszyny wirtualnej.

W tym miejscu możemy zmienić nazwę nowo utworzonej wirtualnej maszyny.

Rysunek 18. Definiowanie nazwy maszyny.
Rysunek 18. Definiowanie nazwy maszyny.

W zakładce Memory (pamięć) mamy możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zarezerwowanej pamięci dla maszyny.

Rysunek 19. Zmiana wielkości dostępnej pamięci operacyjnej.
Rysunek 19. Zmiana wielkości dostępnej pamięci operacyjnej.

W zakładce Hard mamy możliwość podłączenia wirtualnych dysków, na których może znajdować się system operacyjny lub inne dane znajdujące się na dysku.

Rysunek 20. Podgląd podłączonego wirtualnego dysku twardego.
Rysunek 20. Podgląd podłączonego wirtualnego dysku twardego.

Za pomocą zakładki networking konfigurujemy karty sieciowe. Możemy wybrać tą dostępną w komputerze, za pomocą której możemy komunikować się z siecią zewnętrzną

Rysunek 21. Podgląd dostępnych kart sieciowych.
Rysunek 21. Podgląd dostępnych kart sieciowych.

lub dodać lokalną kartę sieciową, która umożliwi wymianę informacji tylko pomiędzy maszynami wirtualnymi, uruchomionymi w systemie.

Rysunek 22. Dodanie kolejnej karty sieciowej.
Rysunek 22. Dodanie kolejnej karty sieciowej.

Zakładka Sound pozwala na włączenie lub wyłączenie karty dźwiękowej.

Rysunek 23. Włączanie/Wyłączanie karty dźwiękowej.
Rysunek 23. Włączanie/Wyłączanie karty dźwiękowej.

Po zapoznaniu się z podstawową konfiguracją wirtualnej maszyn klikamy przycisk Start w celu jej uruchomienia.

Rysunek 24. Uruchomienie wirtualnej maszyny.
Rysunek 24. Uruchomienie wirtualnej maszyny.

Widok uruchomionej maszyny.

Rysunek 25. Uruchomienie wirtualnej maszyny.
Rysunek 25. Uruchomienie wirtualnej maszyny.

Kolejnym krokiem jaki wykonamy po uruchomieniu maszyny będzie instalacja systemu operacyjnego, gdyż jak widać na poniższym obrazku, system jest niezainstalowany.

Rysunek 26. Brak zainstalowanego systemu.
Rysunek 26. Brak zainstalowanego systemu.

W tym celu umieszczamy w napędzie CD/DVD nośnik zawierający instalator systemu lub za pomocą Capture ISO image wskazujemy ścieżkę zawierającą obraz płyty, na której znajduje się instalator.

Rysunek 27. Instalacja systemu za pomocą napędu CD/DVD lub obrazu iso.
Rysunek 27. Instalacja systemu za pomocą napędu CD/DVD lub obrazu iso.

Instalacja systemu operacyjnego na wirtualnej maszynie nie różni się niczym od instalacji na prawdziwym komputerze.

Rysunek 28. Instalacja systemu na wirtualnej maszynie.
Rysunek 28. Instalacja systemu na wirtualnej maszynie.

Końcowy efekt.

Rysunek 29. Wirtualizowany system.
Rysunek 29. Wirtualizowany system.

Podobne wpisy

Skrypty PowerShell do codziennego zastosowania

VBScript do codziennego zastosowania

Microsoft Security Essentials + virus do testów

Operacje na partycjach przy użyciu narzędzia BootIt