Włączanie funkcji Super Administratora (God Mode)

Share this post

Funkcja Super Administratora (God Mode) pozwala użytkownikowi na jeszcze łatwiejszy dostęp do wszystkich ustawień konfiguracyjnych systemu Windows Vista oraz Windows 7. Za pomocą God Mode możemy z jednego miejsca zmieniać opcje internetowe, regionalne i językowe, tworzyć, usuwać oraz zarządzać kontami użytkowników itp. Jednym słowem, z jednego miejsca mamy dostęp do całego panelu sterowania.

W celu włączenia funkcji Super Administratora (God Mode) dowolnym miejscu komputera tworzymy nowy folder

Rysunek 1. Tworzenie nowego folderu.
Rysunek 1. Tworzenie nowego folderu.

Nowo powstałemu folderowi nadajemy nazwę np. SuperAd.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Rysunek 2. Nadawanie nazwy folderowi.
Rysunek 2. Nadawanie nazwy folderowi.

Po wpisaniu nazwy zatwierdzamy klikając klawisz Enter. Po zatwierdzeniu zmianie ulegnie nazwa oraz wygląd folderu.

Rysunek 3. Wygląd nowo utworzonego folderu.
Rysunek 3. Wygląd nowo utworzonego folderu.

W celu wyświetlenia zawartości funkcji, podwójnie klikamy kursorem myszy w ikonę SuperAd.

Rysunek 4. Zawartość funckcji Super Admina.
Rysunek 4. Zawartość funckcji Super Admina.

Od tego momentu ustawienia całego panelu sterowania mamy w jednym miejscu. Możemy w bardzo prosty i zarazem szybki sposób zmienić tło pulpitu

Rysunek 5. Zmiana tła pulpitu.
Rysunek 5. Zmiana tła pulpitu.

Utworzyć nowe konto użytkownika

Rysunek 6. Zakładka tworzenia nowego konta.
Rysunek 6. Zakładka tworzenia nowego konta.

czy też połączyć się z siecią bezprzewodową

Rysunek 7. Zakładka połączenia z siecią bezprzewodową.
Rysunek 7. Zakładka połączenia z siecią bezprzewodową.

Funkcja Super Administratora (God Mode) działa na systemie Windows 7 oraz Windows Vista (nie działa na 64-bitowej wersji Visty oraz starszych systemach Windows).

Podobne wpisy

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7

Tworzenie kont użytkowników w systemie Windows 7

SOS czyli pomoc zdalna systemu Windows 7

Instalacja Windows 7 na wirtualnym dysku VHD