Wyłączenie oraz włączenie usługi Windows Defender w Windows 10

Share this post

Windows Defender do złudzenia przypominający Microsoft Security Essentials jest domyślną aplikacją antywirusową dostarczoną wraz z systemem. Zadanie ma jedno – chronić komputer przed niechcianymi programami szpiegującymi. Opinie na jego temat są podzielone zatem jeśli myślimy o instalacji alternatywnego programu zabezpieczającego warto pomyśleć o wyłączeniu Defendera.

Zapraszam do zapoznania się z kilkoma sposobami na wyłączenie oraz włączenia aplikacji Windows Defender.

Wyłączenie oraz włączenie programu Windows Defender w zakładce Ustawienia.

W pierwszej kolejności wywołujemy okno aplikacji Windows Defender.

Wywołanie okna aplikacji Windows Defender.
Wywołanie okna aplikacji Windows Defender.

Po wywołaniu aplikacji przechodzimy do zakładki Ustawienia.

Przejście do zakładki ustawienia w programie Windows Defender.
Przejście do zakładki ustawienia w programie Windows Defender.

Ochrona antywirusowa w czasie rzeczywistym pomaga wykryć i zatrzymać instalację lub uruchamianie złośliwego oprogramowania na komputerze.

Włączona ochrona antywirusowa w czasie rzeczywistym.
Włączona ochrona antywirusowa w czasie rzeczywistym.

Możemy tymczasowo wyłączyć tę funkcję.

Wyłączenie ochrony antywirusowej w czasie rzeczywistym.
Wyłączenie ochrony antywirusowej w czasie rzeczywistym.

Wykonanie powyższej czynności natychmiast wygeneruje komunikat o zagrożeniu spowodowanym wyłączeniem ochrony.

Wyłączenie ochrony antywirusowej w czasie rzeczywistym.
Wyłączenie ochrony antywirusowej w czasie rzeczywistym.

Ponownie włączyć ochronę w czasie rzeczywistym możemy wykonać klikając opcję włącz.

Włączenie ochrony antywirusowej w czasie rzeczywistym.
Włączenie ochrony antywirusowej w czasie rzeczywistym.

Ochrona w czasie rzeczywistym została uruchomiona.

Wyłączenie oraz włączenie programu Windows Defender za pomocą GPO.

Dla bardziej doświadczonych użytkowników powyższy efektu możemy uzyskać stosując do tego celu edytor lokalnych zasad grup. W pierwszej kolejności wywołujemy okno edytora GPO wpisując gpedit.msc.

Wywołanie okna edytora lokalnych zasad grup.
Wywołanie okna edytora lokalnych zasad grup.

Odnajdujemy ustawienie odpowiedzialne za wyłączenie usługi Windows Defender. Znajduje się ono w Konfiguracja komputera → Szablony administracyjne → Składniki systemu Windows Windows Defender → Wyłącz usługę Windows Defender

Wyłączenie usługi Windows Defender przy zastosowaniu Lokalnych Zasad Grup.
Wyłączenie usługi Windows Defender przy zastosowaniu Lokalnych Zasad Grup.

Edytujemy ustawienie i z mieniamy jego status na Włączone

Wyłączenie usługi Windows Defender przy zastosowaniu Lokalnych Zasad Grup.
Wyłączenie usługi Windows Defender przy zastosowaniu Lokalnych Zasad Grup.

Zapisujemy zmiany poprzez użycie przycisku Zastosuj. Zamykamy wszystkie okna i w celu sprawdzenia poprawnie wykonanej czynności uruchamiamy aplikację Windows Defender.

Wywołanie okna aplikacji Windows Defender.
Wywołanie okna aplikacji Windows Defender.

Od tej chwili ochrona antywirusowa została zatrzymana o czym informuje nas stosowny komunikat.

Wyłączony Windows Defender przy pomocy GPO.
Wyłączony Windows Defender przy pomocy GPO.

Przywrócenie aplikacji do ponownego pełnienia swojej roli odbywa się poprzez zaznaczenie w oknie Wyłącz usługę Windows Defender opcji Nie skonfigurowano.

Włączenie usługi Windows Defender przy zastosowaniu Lokalnych Zasad Grup.
Włączenie usługi Windows Defender przy zastosowaniu Lokalnych Zasad Grup.

Aplikacja antywirusowa, po uprzedniej edycji Lokalnych Zasad Grup zaczyna ponownie funkcjonować w systemie Windows 10.

Włączenie usługi Windows Defender przy zastosowaniu Lokalnych Zasad Grup.
Włączenie usługi Windows Defender przy zastosowaniu Lokalnych Zasad Grup.
Wyłączenie oraz włączenie programu Windows Defender za pomocą edytora rejestru.

W pierwszej kolejności za pomocą opcji wyszukaj wywołujemy okno Edytora rejestru.

Wywołanie okna edytora rejestru w systemie Windows 10.
Wywołanie okna edytora rejestru w systemie Windows 10.

W oknie edytora odnajdujemy klucz:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender

Ścieżka do klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender
Ścieżka do klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender

Znajdując się w kluczu Windows Defender, na białym polu w prawej części okna prawym klawiszem myszy rozwijamy menu podręczne i kliknij kolejno Nowy → Wartość DWORD.

 Tworzenie nowej wartości DWORD w Edytorze rejestru.
Tworzenie nowej wartości DWORD w Edytorze rejestru.

Nowej wartości nadaj nazwę DisableAntiSpyware 

Tworzenie wartości DWORD o nazwie DisableAntiSpyware w Edytorze rejestru.
Tworzenie wartości DWORD o nazwie DisableAntiSpyware w Edytorze rejestru.

i ustaw wartość DWORD na 1

Ustawienie wartości DWORD na 1.
Ustawienie wartości DWORD na 1.

Windows Defender od tego momentu zostaje wyłączony o czym możecie przekonać się wywołując program.

Wyłączony Windows Defender przy pomocy edytora rejestru.
Wyłączony Windows Defender przy pomocy edytora rejestru.

Jeśli chcemy przywrócić Windows Defender do pracy, to zaznaczamy myszką utworzoną przez nas wartość DWORD i z rozwiniętego prawym klawiszem myszy menu wybieramy opcję usuń.

Ponowne włączenie aplikacji Windows Defender przy pomocy edytora rejestru.
Ponowne włączenie aplikacji Windows Defender przy pomocy edytora rejestru.

Od teraz aplikacja Windows Defender zaczyna ponownie pełnić swoją funkcję.

Ponowne włączenie aplikacji Windows Defender przy pomocy edytora rejestru.
Ponowne włączenie aplikacji Windows Defender przy pomocy edytora rejestru.

Poniżej przygotowałem skrypt, który za Ciebie automatycznie wykona powyższe kroki. Zapraszam do pobierania.

Wyłączenie oraz włączenie programu Windows Defender przy użyciu polecenia PowerShell.

Na wstępie za pomocą opcji wyszukaj wywołujemy okno aplikacji Windows PowerShell. Prawym klawiszem myszki rozwijamy menu podręczne i klikamy Uruchom jako administrator.

Wywołanie aplikacji Windows PowerShell w systemie Windows 10.
Wywołanie aplikacji Windows PowerShell w systemie Windows 10.

Następnie wpisujemy (lub kopiujemy z tego miejsca) polecenie:

Set-MpPreference -DisableRealtimeMonitoring $true

i potwierdzamy klikając klawisz Enter.

Wyłączenie programu Windows Defender przy użyciu polecenia PowerShell.
Wyłączenie programu Windows Defender przy użyciu polecenia PowerShell.

Jeśli polecenie zostało poprawnie przetworzone, aplikacja Windows Defender zostanie wyłączona.

Wyłączenie programu Windows Defender przy użyciu polecenia PowerShell.
Wyłączenie programu Windows Defender przy użyciu polecenia PowerShell.

Poleceniem:

Set-MpPreference -DisableRealtimeMonitoring $false

Włączenie aplikacji Windows Defender przy użyciu polecenia PowerShell.
Włączenie aplikacji Windows Defender przy użyciu polecenia PowerShell.

przywracamy Windows Defender do życia.

Włączenie aplikacji Windows Defender przy użyciu polecenia PowerShell.
Włączenie aplikacji Windows Defender przy użyciu polecenia PowerShell.

Zapraszam do pobierania poniższego skrypt, który za Ciebie wykona powyższe kroki.

To by było na tyle. Jeśli macie własne sposoby na wyłączenie aplikacji Windows Defender, zachęcam do podzielenia się w komentarzach tą wiedzą.

Podobne wpisy

Blokowanie popularnych stron internetowych w systemie Windows 10.

Jak zablokować Facebooka oraz inne popularne serwisy internetowe

Usunięcie tarczy z ikony programu w systemie Windows 10.

4 sposoby na usunięcie tarczy z ikony programu w systemie Windows 10.

Podgląd zablokowanej zmiany hasła za pomocą przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Zarządzanie użytkownikami przy użyciu polecenia NET USER w systemie Windows 10

Widok odinstalowanej asystentki Cortana.

Usunięcie Cortany z systemu Windows 10