Wyłączanie oraz włączanie Zapory systemu Windows

Share this post

Zapora systemu Windows odpowiedzialna jest za blokowanie dostępu do komputera w sieci wewnętrznej lub zewnętrznej przez niepowołane osoby lub aplikacje, wykluczając tym samy możliwość przejęcia kontroli nad maszyną. Poniżej przedstawiam kilka wskazówek, które pozwoli Ci wyłączyć (w przypadku jeśli chciałbyś użyć do tego celu innej aplikacji) oraz włączyć integrowany wraz z systemem Windows 10 firewall.

Zmiana nazwy komputera za pomocą zakładki Ustawienia.

Jest to jeden z najprostszych sposobów wyłączania oraz włączania zaporo sieciowej. dokonanie tego za pomocą zakładki Ustawienia systemu.

Wywołanie okna Ustawienia systemu Windows 10.
Wywołanie okna Ustawienia systemu Windows 10.

Z listy dostępnych możliwości wybieramy Sieć i internet.

Widok zakładki Sieć i internet w systemie Windows 10.
Widok zakładki Sieć i internet w systemie Windows 10.

Przechodzimy do zakładki Ethernet i z prawej strony okna wybieramy Zapora systemu Windows.

Wybór zakładki Ethernet w systemie Windows 10.
Wybór zakładki Ethernet w systemie Windows 10.

Z listy dostępnych operacji wybieramy Wyłącz lub włącz Zaporę systemu Windows.

Wyłączenie Zapory systemu Windows.
Wyłączenie Zapory systemu Windows.

Zaznaczamy Wyłącz zaporę systemu Windows (niezalecane).

Wyłączenie Zapory systemu Windows.
Wyłączenie Zapory systemu Windows.

Klikamy ok. Zapora zostaje wyłączona.

Widok wyłączonej Zapory sieciowej systemu Windows 10 poleceniem PowerShell.
Widok wyłączonej Zapory sieciowej systemu Windows 10 poleceniem PowerShell.

Na wypadek gdybyśmy podjęli decyzję o jej ponownym włączeniu, klikamy w zakładkę Wyłącz lub włącz Zaporę systemu Windows.

Włączenie Zapory systemu Windows.
Włączenie Zapory systemu Windows.

i zaznaczamy Włącz zaporę systemu Windows.

Włączenie zapory systemu Windows 10.
Włączenie zapory systemu Windows 10.

Zatwierdzenie dokonanego wyboru klawiszem Ok uruchomi systemowego firewalla.

Widok włączonejj Zapory sieciowej systemu Windows 10 poleceniem PowerShell.
Widok włączonejj Zapory sieciowej systemu Windows 10 poleceniem PowerShell.
Wyłączanie oraz włączanie Zapory systemu Windows przy użyciu edytora GPO.

Zaporę systemu Windows można wyłączyć na kilka sposobów. Kolejnym z nich jest edytor Lokalnych zasad grup (GPO). W pierwszej kolejności wywołujemy okno wspomnianego edytora wpisując gpedit.msc.

Wywołanie okna edytora lokalnych zasad grup.
Wywołanie okna edytora lokalnych zasad grup.

Odnajdujemy ustawienie odpowiedzialne za wyłączenie zapory. Znajduje się ono w:

Konfiguracja Komputera  → Szablony administracyjne → Sieć → Połączenia sieciowe  → Profil standardowy → Zapora systemu Windows: chroń wszystkie połączenia sieciowe

Wyłączenie Zapory sieciowej systemu Windows 10 przy użyciu edytora lokalnych zasad grup (gpo).
Wyłączenie Zapory sieciowej systemu Windows 10 przy użyciu edytora lokalnych zasad grup (gpo).

Edytujemy ustawienie i z mieniamy jego status na WYłączone.

Wyłączenie Zapory sieciowej systemu Windows 10 przy użyciu edytora lokalnych zasad grup (gpo).
Wyłączenie Zapory sieciowej systemu Windows 10 przy użyciu edytora lokalnych zasad grup (gpo).

Po kliknięciu przyciski OK lub Zastosuj, zapora systemu Windows przestanie działać.

Widok wyłączonej Zapory sieciowej systemu Windows 10 poleceniem PowerShell.
Widok wyłączonej Zapory sieciowej systemu Windows 10 poleceniem PowerShell.

Przywrócić zaporę do pełnienia swojej roli za pomocą GPO możemy zmieniając status ochrony wszystkich połączeń sieciowych w wyłączonego na włączony.

Włączenie Zapory sieciowej systemu Windows 10 przy pomocy GPO.
Włączenie Zapory sieciowej systemu Windows 10 przy pomocy GPO.

Zapisujemy zmiany poprzez użycie przycisku Zastosuj.

Wyłączanie oraz włączanie Zapory systemu Windows przy użyciu edytora rejestru.

Dla bardziej doświadczonych użytkowników powyższy efektu możemy uzyskać stosując do tego celu edytor rejestru. W pierwszej kolejności wywołujemy wspomniany edytor wpisując w zakładce wyszukaj polecenie regedit.

Wywołanie okna edytora rejestru w systemie Windows 10.
Wywołanie okna edytora rejestru w systemie Windows 10.

W oknie edytora odnajdujemy klucz:

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile

Odnajdujemy wartość DWORD o nazwie EnableFirewall i zmieniamy jego wartość z 1 na 0

Wyłączenie Zapory sieciowej systemu Windows 10 przy użyciu edytora rejestru.
Wyłączenie Zapory sieciowej systemu Windows 10 przy użyciu edytora rejestru.

Tak samo jak powyżej edytujemy klucz:

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\PublicProfile

Odnajdujemy wartość DWORD o nazwie EnableFirewall i zmieniamy jego wartość z 1 na 0

Wyłączenie Zapory sieciowej systemu Windows 10 przy użyciu edytora rejestru.
Wyłączenie Zapory sieciowej systemu Windows 10 przy użyciu edytora rejestru.

Identycznie dla klucza:

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile

Odnajdujemy wartość DWORD o nazwie EnableFirewall i zmieniamy jego wartość z 1 na 0

Wyłączenie Zapory sieciowej systemu Windows 10 przy użyciu edytora rejestru.
Wyłączenie Zapory sieciowej systemu Windows 10 przy użyciu edytora rejestru.

Zamykamy edytor rejestru i ponownie uruchamiamy komputer.

Widok wyłączonej Zapory sieciowej systemu Windows 10 poleceniem PowerShell.
Widok wyłączonej Zapory sieciowej systemu Windows 10 poleceniem PowerShell.

Od tego momentu Zapora systemu Windows jest wyłączona.

Aby ponownie za pomocą edytora rejestru wznowić działanie firewalla, wystarczy zmienić powyższe wartości DWORD o nazwie EnableFirewall z 0 nai ponownie uruchomić komputer.

Widok włączonejj Zapory sieciowej systemu Windows 10 poleceniem PowerShell.
Widok włączonejj Zapory sieciowej systemu Windows 10 poleceniem PowerShell.

Poniżej przygotowałem skrypt, który automatycznie dokona edycji odpowiednich wpisów. Zapraszam do pobierania.

 

Wyłączanie oraz włączanie Zapory systemu Windows poleceniem PowerShell

Wyłączenie firewalla rozpoczniemy od wywołania okna aplikacji Windows PowerShell. Prawym klawiszem myszki rozwijamy menu podręczne i klikamy Uruchom jako administrator.

Wywołanie aplikacji Windows PowerShell w systemie Windows 10.
Wywołanie aplikacji Windows PowerShell w systemie Windows 10.

Następnie wpisujemy (lub kopiujemy z tego miejsca) polecenie:

Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled False

i potwierdzamy klikając klawisz Enter.

Wyłączenie Zapory sieciowej systemu Windows 10 poleceniem PowerShell.
Wyłączenie Zapory sieciowej systemu Windows 10 poleceniem PowerShell.

Wydanie powyższego polecenia automatycznie wyłączy systemowy firewall.

Widok wyłączonej Zapory sieciowej systemu Windows 10 poleceniem PowerShell.
Widok wyłączonej Zapory sieciowej systemu Windows 10 poleceniem PowerShell.

Ponowne włączenie zapory możemy dokonać wydając polecenie:

Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled True

Włączenie Zapory sieciowej systemu Windows 10 poleceniem PowerShell.
Włączenie Zapory sieciowej systemu Windows 10 poleceniem PowerShell.

Systemowy firewall automatycznie wznowi działanie.

Widok włączonejj Zapory sieciowej systemu Windows 10 poleceniem PowerShell.
Widok włączonej Zapory sieciowej systemu Windows 10 poleceniem PowerShell.

Poniżej przygotowałem skrypt, który automatycznie wykona powyżej opisane czynności

Podobne wpisy

Blokowanie popularnych stron internetowych w systemie Windows 10.

Jak zablokować Facebooka oraz inne popularne serwisy internetowe

Usunięcie tarczy z ikony programu w systemie Windows 10.

4 sposoby na usunięcie tarczy z ikony programu w systemie Windows 10.

Podgląd zablokowanej zmiany hasła za pomocą przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Zarządzanie użytkownikami przy użyciu polecenia NET USER w systemie Windows 10

Widok odinstalowanej asystentki Cortana.

Usunięcie Cortany z systemu Windows 10