Wyłączenie filtru SmartScreen w Windows 10

Share this post

Zasada działania filtru SmartScreen jest bardzo prosta, bowiem sprawdza on za pomocą serwerów MS, czy pobrane z internetu pliki nie zawierają złośliwego oprogramowania i ewentualnie blokuje ich uruchamianie. Smutna prawda jest taka, że Microsoft nie jest w stanie kontrolować wszystkich dostępnych w internecie aplikacji. W praktyce wygląda to tak, że nawet pochodzące z zaufanych źródeł programy mogą zostać zablokowane poprzez wyżej wymieniony komponent. Jak wyłączyć natrętny filtr pokażę w kilku poniższych krokach.

Wyłączenie filtru Windows SmartScreen za pomocą Panelu sterowania.

Aby wyłączyć ten filtr, należy udać się do Panelu Sterowania,

Uruchomienie Panelu sterowania w systemie Windows 10.
Uruchomienie Panelu sterowania w systemie Windows 10.

a następnie przejść do zakładki System i zabezpieczenia

Widok zakładki System i zabezpieczenia w systemie Windows 10.
Widok zakładki System i zabezpieczenia w systemie Windows 10.

i wybrać Zabezpieczenia i konserwacja

Widok zakładki Zabezpieczenia i konserwacja w systemie Windows 10.
Widok zakładki Zabezpieczenia i konserwacja w systemie Windows 10.

Mając przed sobą otwarte okno Zabezpieczenia i konserwacja, z jego lewej strony wywołujemy zakładkę Zmień ustawienia filtru Windows SmartScreen

Zmieniamy ustawienia filtru Windows SmartScreen.
Zmieniamy ustawienia filtru Windows SmartScreen.

i zaznaczamy Nie rób nic (wyłącz filtr Windows SmartScreen) potwierdzając naszą decyzję poprzez wciśnięcie klawisza OK.

Wyłączony filtr Windows SmartScreen w systemie Windows 10.
Wyłączony filtr Windows SmartScreen w systemie Windows 10.
Wyłączenie filtru Windows SmartScreen przy użyciu edytora rejestru.

Powyższy efekt możemy także uzyskać za pomocą edytora rejestru. W tym celu za pomocą lupy lub okna uruchom wydajemy polecenie regedit

Wywołanie okna edytora rejestru w systemie Windows 10.
Wywołanie okna edytora rejestru w systemie Windows 10.

Po wywołaniu okna Edytora rejestru, odnajdujemy klucz:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Widok klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
Klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Odnajdujemy wartość ciągu o nazwie SmartScreenEnabled

Widok wartości ciągu o nazwie SmartScreenEnabled
Widok wartości ciągu o nazwie SmartScreenEnabled

i zmieniamy na (w naszym przypadku na Off):

RequireAdmin → Wymagaj zgody administratora przed uruchomieniem nierozpoznanej aplikacji z Internetu (zalecane)

Prompt → Ostrzegaj przed uruchomieniem nierozpoznanej aplikacji, anie nie wymagaj zgody administratora

Off → Nie rób nic (wyłącz filtr Windows SmartScreen)

Zmiana wartości ciągu o nazwie SmartScreenEnabled z RequireAdmin na Off
Zmiana wartości ciągu o nazwie SmartScreenEnabled z RequireAdmin na Off

Po kliknięciu OK filtr SmartScreen zostanie wyłączony.

Filtr Windows SmartScreen został wyłączony za pomocą edytora rejestru.
Filtr Windows SmartScreen został wyłączony za pomocą edytora rejestru.
Wyłączenie filtru Windows SmartScreen przy użyciu edytora GPO.

Identyczny efekt uzyskamy za pomocą edytora lokalnych zasad grup (gpo). Dodatkowo GPO zablokuje możliwość zmiany właściwości filtru. Uruchamiamy przystawkę gpedi.msc

Wywołanie okna edytora lokalnych zasad grup.
Wywołanie okna edytora lokalnych zasad grup.

Odnajdujemy: Konfiguracja komputera → Składniki systemu Windows → Eksplorator plików → Konfiguruj filtr SmartScreen

Wyłączenie filtru Windows SmartScreen za pomocą edytora lokalnych zasad grup.
Wyłączenie filtru Windows SmartScreen za pomocą edytora lokalnych zasad grup.

W uruchomionym oknie Konfiguruj filtr SmartScreen zmieniamy na włączone i w opcjach ustawiamy Wyłącz filtr SmartScreen.

Wyłączamy filtr SmartScreen za pomocą edytora GPO.
Wyłączamy filtr SmartScreen za pomocą edytora GPO.

Po kliknięciu w przycisk OK, filtr zostanie wyłączony.

Wyłączenie filtru SmartScreen za pomocą edytora lokalnych zasad grup (GPO).
Wyłączenie filtru SmartScreen za pomocą edytora lokalnych zasad grup (GPO).

To by było na tyle. Pozdrawiam :)

Podobne wpisy

Blokowanie popularnych stron internetowych w systemie Windows 10.

Jak zablokować Facebooka oraz inne popularne serwisy internetowe

Usunięcie tarczy z ikony programu w systemie Windows 10.

4 sposoby na usunięcie tarczy z ikony programu w systemie Windows 10.

Podgląd zablokowanej zmiany hasła za pomocą przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Zarządzanie użytkownikami przy użyciu polecenia NET USER w systemie Windows 10

Widok odinstalowanej asystentki Cortana.

Usunięcie Cortany z systemu Windows 10