www.soisk.pl

Wyłączenie usługi Windows Defender Security Center

Windows Defender Security Center to najnowsze rozwiązanie, które oficjalnie pojawiło się w systemie Windows 10 wraz z aktualizacją Creators Update.

Windows Defender Security Center.

Aplikacja pozwalaj użytkownikowi jeszcze lepiej zadbać o bezpieczeństwo jego komputera. W tej części artykułu podejmiemy próbę wyłączenia najnowszego centrum ochrony dostarczonego przez Microsoft.

Widok działającej w systemie Windows 10 usługi Windows Defender Security Center podglądniemy przy pomocy przystawki Usługi.

Wywołanie przystawki Usługi.

Jak widzimy na poniższym obrazku usługa Windows Defender Security Center działa.

Widok działającej w systemie Windows 10 usługi Windows Defender Security Center.

Niestety z poziomu tego okna nie mamy możliwości jej tymczasowego zatrzymania lub całkowitego wyłączenia.

Widok działającej usługi Windows Defender Security Center.

W celu przeprowadzenia operacji całkowitego wyłączenia usługi Windows Defender Security Center niezbędne będzie użycie edytora rejestru. Edytor wywołujemy przy pomocy lupy lub w wywołanym oknie uruchamianie wpisując polecenie regedit.

Wywołanie edytora rejestru w systemie Windows 10.

Następnie odnajdujemy klucz:

HKEY_LOCAL_MACHINE → SYSTEM → CurrentControlSet → Services → SecurityHealthService

Wyłączenie przy pomocy edytora rejestru usługi Windows Defender Security Center.

Wyszukujemy wartość DWORD o nazwie Start

Wyłączenie przy pomocy edytora rejestru usługi Windows Defender Security Center.

i zmieniamy wartość w oknie Dane wartości z 2 na 4

Zmiana wartości w oknie Dane wartości z 2 na 4.

Jeśli powyższe kroki zostały wykonane poprawnie, zamykamy edytor rejestru i uruchamiamy ponownie komputer.

Wyłączenie przy pomocy edytora rejestru usługi Windows Defender Security Center.r.

Po ponownym uruchomieniu komputera logujemy się do systemu i wywołujemy przystawkę usługi.

Wywołanie przystawki Usługi.

Od tego momentu usługa Windows Defender Security Center zostaje zatrzymana.

Widok wyłączonej usługi Windows Defender Security Center.

Tradycyjnie zamieszczam skrypt.

Miłej zabawy.

Exit mobile version