Wyłączenie usługi Windows Update

Share this post

Usługa Windows Update umożliwia automatyczne wykrywanie, pobieranie oraz instalowanie najnowszych aktualizacji przeznaczonych dla systemu Windows oraz programów w nim zainstalowanych np. Windows Defender, Office itp.

Włączona usługa Windows Update w systemie Windows 10.
Włączona usługa Windows Update w systemie Windows 10.

Wyłączenie tej usługi spowoduje, że użytkownicy komputera nie będą mogli używać rozszerzenia Windows Update ani funkcji automatycznego aktualizowania systemu do najnowszej wersji.

Widok wyłączonej usługi Windows Update w systemie Windows 10.
Widok wyłączonej usługi Windows Update w systemie Windows 10.

Z tego artykułu dowiemy się jak to zrobić.

Wyłączenie usługi Windows Update z pomocą zakładki Usługi.

Przystawkę Usługi wywołujemy za pomocą lupy wpisując Usługi lub przy użyciu okna uruchom wpisując services.msc

Wywołanie okna Usługi w systemie Windows 10.
Wywołanie okna Usługi w systemie Windows 10.

W wywołanym oknie odnajdujemy usługę o nazwie Windows Update.

Widok usługi Windows Update.
Widok usługi Windows Update.

Podwójnym kliknięciem myszki wywołujemy okno właściwości usługi Windows Update i zmieniamy typ uruchamiania na Wyłączony (lub ręczny) oraz klikamy na przycisk Zatrzymaj

Wyłączenie usługi Windows Update.
Wyłączenie usługi Windows Update.

Od tego momentu usługa Windows Update przechodzi w stan spoczynku.

Widok wyłączonej usługi Windows Update w systemie Windows 10.
Widok wyłączonej usługi Windows Update w systemie Windows 10.

Wyłączenie usługi Windows Update z pomocą edytora rejestru.

Usługę Windows Update możemy wyłączyć także poprzez wykorzystanie do tego celu edytora rejestru. Przy użyciu lupy lub okna uruchom wydajemy polecenie regedit

Wywołanie okna edytora rejestru w systemie Windows 10.
Wywołanie okna edytora rejestru w systemie Windows 10.

Odnajdujemy wartość DWORD o nazwie Start, która znajduje się w kluczu: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wuauserv

Wyłączenie usługi Windows Update z pomocą edytora rejestru w systemie Windows 10.
Wyłączenie usługi Windows Update z pomocą edytora rejestru w systemie Windows 10.

Edytujemy wartość DWORD i w polu Dane wartości wpisujemy:

2 – Automatyczny start usługi Windows Update
3 – Ręczny start usługi Windows Update
4 – Usługa Windows Update zostaje wyłączona.

Po umieszczeniu odpowiedniej cyfry, klikamy OK i uruchamiamy ponownie komputer.

Wyłączenie usługi Windows Update z pomocą edytora rejestru w systemie Windows 10.
Wyłączenie usługi Windows Update z pomocą edytora rejestru w systemie Windows 10.

Po restarcie komputera automatyczne wykrywanie, pobieranie oraz instalowanie najnowszych aktualizacji przeznaczonych dla systemu Windows oraz programów w nim zainstalowanych zostanie wyłączone.

Widok wyłączonej usługi Windows Update w systemie Windows 10.
Widok wyłączonej usługi Windows Update w systemie Windows 10.

Wyłączenie usługi Windows Update poleceniami PowerShell.

Identyczne efekty, jak te przedstawione powyżej możemy uzyskać korzystając z poleceń PowerShell. Aplikację PowerShell w z uprawnieniami administratora wywołujemy przy pomocy lupy wpisując PowerShell.

Wywołanie aplikacji Windows PowerShell w systemie Windows 10.
Wywołanie aplikacji Windows PowerShell w systemie Windows 10.

W uruchomionym oknie wydajemy polecenie stop-service wuauserv

Wyłączenie usługi Windows Update z pomocą poleceń PowerShell.
Wyłączenie usługi Windows Update z pomocą poleceń PowerShell.

Po wydaniu powyższego polecenia, usługa Windows Update została zatrzymana.

Wyłączenie usługi Windows Update poleceniami PowerShell.
Wyłączenie usługi Windows Update poleceniami PowerShell.

Dodatkowo możemy zmienić typ uruchomienia usługi.

Typ uruchomienia usługi Windows Update.
Typ uruchomienia usługi Windows Update.

Automatyczne uruchamianie usługi Windows Update uzyskamy wydając polecenie set-service wuauserv –startup automatic

Automatyczne uruchamianie usługi Windows Update
Automatyczne uruchamianie usługi Windows Update

Polecenie to zmieni typ uruchamiania usługi na automatyczny.

Automatyczne uruchamianie usługi Windows Update
Automatyczne uruchamianie usługi Windows Update.

Możliwość ręcznego uruchamiania usługi Windows Update otrzymamy wydając polecenie set-service wuauserv –startup manual

Ręczne uruchamianie usługi Windows Update.
Ręczne uruchamianie usługi Windows Update.

Wydane polecenie zmieni typ uruchomienia usługi na ręczny.

Ręczne uruchamianie usługi Windows Update.
Ręczne uruchamianie usługi Windows Update.

Typ uruchomienia usługi na Wyłączony zmienimy poleceniem  set-service wuauserv –startup disabled

Zmiana typu uruchomienia usługi na wyłączony.
Zmiana typu uruchomienia usługi na wyłączony.

Typ uruchomienia usługi na wyłączony zostaje ustawiony.

Zmiana typu uruchomienia usługi na wyłączony.
Zmiana typu uruchomienia usługi na wyłączony.

Miłej zabawy :)

Tomi 23 Sie, 2018

Generalnie kilka sposobów na to, żeby zmienić jeden i ten sam parametr, która to zmiana niestety nie jest na stałe, więc sposób po prostu nie działa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Podobne wpisy

Aktywowanie wyłączonego konta Administratora systemu Windows 10

Wyłączenie usługi Windows Defender Security Center

Zarządzanie rejestrem wykorzystując polecenia PowerShell

Wyłączenie zarządzania drukarką domyślną przez Windows 10