Zarządzanie użytkownikami przy użyciu polecenia NET USER w systemie Windows 10

Share this post

 

Polecenie net user służy do tworzenia, modyfikowania oraz usuwania kont użytkowników w systemie. Za jego pomocą możemy aktywować konto administratora, tworzyć bądź usuwać dodatkowych użytkowników, przydzielać lub resetować hasła, przydzielać do grup itp.  W tym poradniku pokażę w praktyce jak zastosować polecenie net user.

W pierwszej kolejności klikamy w ikonę lupy i wpisujemy polecenie cmd i z dostępnych opcji wybieramy Uruchom jako administrator.

Wywołanie wiersza poleceń.
Wywołanie wiersza poleceń.

Jeśli powyższe czynności zostały wykonane poprawnie, wiersz poleceń z uprawnieniami administratora zostanie wywołany.

Wywołanie wiersza poleceń z uprawnieniami administratora systemu.
Wywołanie wiersza poleceń z uprawnieniami administratora systemu.

Na wstępie poleceniem net user możemy sprawdzić nazwy wszystkich kont obecnie utworzonych w systemie Windows 10.

Wyświetlenie wszystkich kont utworzonych w systemie Windows 10.
Wyświetlenie wszystkich kont wcześniej utworzonych w systemie Windows 10.

W celu utworzenia kolejnego użytkownika wydajemy polecenie net user nazwa_użytkownika /add np. net user Maciek /add a następnie wciskamy enter

Dodawanie użytkownika za pomocą polecenia net user
Dodawanie użytkownika za pomocą polecenia net user.

Po prawidłowym wykonaniu polecenia system poinformuje nas o wyniku jego użycia.

Dodanie użytkownika za pomocą polecenia net user
Dodanie użytkownika za pomocą polecenia net user.

Dodatkowo w trybie graficznym w celu potwierdzenia wykonywanych przez nas czynności możemy wywołać okno zawierające listę lokalnie utworzonych kont oraz grup w systemie .

Okno Użytkownicy i grupy lokalne wywołujemy przy pomocy lupy poleceniem lusrmgr.msc

Wywołanie przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.
Wywołanie przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Konto Maciek zostało utworzone.

Podgląd za pomocą przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”. utworzonego konta o nazwie Maciek.
Podgląd za pomocą przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”. utworzonego konta Maciek.

Informacje o koncie typu kiedy założono, kiedy wygasa, do jakich grup przynależy itp. uzyskamy stosując polecenie net user _nazwa_użytkownika np. net user Maciek

Informacje o koncie wyświetlone przy użyciu polecenia net user.
Informacje o koncie wyświetlone przy użyciu polecenia net user Maciek.

Ustawić nowe hasło lub zmienić obecne możemy posługując się poleceniem net user nazwa_użytkownika hasło_użytkownika np. net user Maciek zaq1@WSX

Ustawienie hasła do konta.
Ustawienie hasła do konta.

Teraz nasz użytkownik chcąc zalogować się do systemu zostanie poproszony o podanie hasła.

Logowanie do systemu wymaga hasła użytkownika.
Logowanie do systemu wymaga hasła użytkownika.

Przyjmijmy, że będzie to pierwsze logowanie, podczas którego możemy poprosić (wymusić) użytkownika o zmianę domyślnego hasła. W tym momencie pomocna może okazać się nam komenda net user nazwa_użytkownika /logonpasswordchg:yes Zatem w naszym przypadku wydajemy polecenie net user Maciek /logonpasswordchg:yes

Wymuszenie zmiany hasła do konta użytkownika.
Wymuszenie zmiany hasła do konta użytkownika.

Teraz wypadałoby sprawdzić, czy komenda została wykonana poprawnie. Możemy to zrobić na dwa sposoby, pierwszym z nich jest wywołanie poleceniem lusrmgr.msc przystawki  „Użytkownicy i grupy lokalne”. Otwieramy właściwości konta użytkownika Maciek i sprawdzamy czy na zakładce ogólne została zaznaczona opcja Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu.

Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu
Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu

Drugim sposobem jest po prostu zalogowanie się na konto Maciek.

Prośba o zmianę hasła użytkownika.
Prośba o zmianę hasła użytkownika.

Pytanie co zrobić w przypadku, gdy nie chcemy, by utworzony przez nas użytkownik mógł sobie dowolnie zmieniać hasło ? Z pomocą przychodzi nam polecenie net user nazwa_użytkownika /passwordchg:no czyli np. net user Maciej /passwordchg:no

Zablokowanie możliwości zmiany hasła przez użytkownika.
Zablokowanie możliwości zmiany hasła przez użytkownika.

Tak samo w tym przypadku działanie komendy możemy sprawdzić w dwojaki sposób. Pierwszym sposobem jest ponownie otwarcie okna  Użytkownicy i grupy lokalne.

Podgląd zablokowanej zmiany hasła za pomocą przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.
Podgląd zablokowanej zmiany hasła za pomocą przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Lub poprzez zalogowanie się do systemu, wywołanie przy użyciu kombinacji klawiszy ctrl+alt+del okna, które zawiera opcje zmiany hasła.

Widok opcji zmiany hasła użytkownika w systemie Windows 10.
Widok opcji zmiany hasła użytkownika w systemie Windows 10.

Po wpisaniu obecnego i podaniu nowego hasła…

Próba zmiany hasła do konta użytkownika.
Próba zmiany hasła do konta użytkownika.

system odmówi nam sfinalizowanie powyższej czynności.

Odmowa dostępu przy próbie zmiany hasła do konta użytkownika.
Odmowa dostępu przy próbie zmiany hasła do konta użytkownika.

Polecenie net user nazwa_użytkownika /passwordchg:yes
czyli np. net user Maciej /passwordchg:yes cofa powyżej wprowadzoną zmianę.

Włączenie możliwości zmiany hasła przez użytkownika.
Włączenie możliwości zmiany hasła przez użytkownika.

Skoro nasz użytkownik może o każdej porze zalogować się do systemu, to teraz poleceniem net user nazwa_konta /times:{czas} odbierzemy mu taką możliwość. Powiedzmy, że od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do godziny 14.00 nasz użytkownik Maciek będzie posiadał możliwość skorzystania z komputera.

Posługując się poleceniem net user Maciek /times:Pn-Pt,8-14

Logowanie do konta użytkownika w ograniczonych godzinach.
Logowanie do konta użytkownika w ograniczonych godzinach.

Jeśli komenda została przez nas wykonana poprawnie, możemy spróbować zalogować się do konta, oczywiście w godzinach innych niż ustawiliśmy by sprawdzić efekt.

Restrykcje nałożone na konto użytkownika.
Restrykcje nałożone na konto użytkownika.

Komenda net user nazwa_konta /times:all cofnie restrykcje nałożone na użytkownika, ustawiając możliwość logowania się o każdej porze. Za pomocą cmd wydajemy polecenie net user Maciek /times:all

Przywrócenie czasu logowania o każdej porze.
Przywrócenie czasu logowania o każdej porze.

Na dodatek możemy określić czas, po którym konto całkowicie wygaśnie a logowanie do systemu za jego pomocą będzie całkowicie niemożliwe. Czynność tą wykonamy poleceniem net user nazwa_użytkownika /expires:{data} np. net user Maciek /expires:09/01/21 .Datę wygaśnięcia konta podajemy w formacie dzień/miesiąc/rok.

Ustawienie daty wygaśnięcia konta.
Ustawienie daty wygaśnięcia konta.

Jeśli komenda została przez nas wykonana poprawnie, możemy spróbować zalogować się do konta, oczywiście terminie innych niż ten, który ustawiliśmy w celu sprawdzenia efektu.

Wygaśnięcie konta użytkownika.
Wygaśnięcie konta użytkownika.

Komenda  net user nazwa_użytkownika /expires:never cofnie restrykcje nałożone na użytkownika, ustawiając możliwość logowania się o każdej porze. Za pomocą cmd wydajemy polecenie net user Maciek /expires:never

Cofnięcie restrykcji nałożonych na konto użytkownika
Cofnięcie restrykcji nałożonych na konto użytkownika

Dodatkowo możemy dodać komentarz do wybranego przez nas konta. Służy do tego polecenie net user  nazwa_użytkownika /comment:”treść_komentarza”  np.  net user  Maciek /comment:”Konto Maćka, które nigdy nie wygasa.”

Dodanie komentarza do konta.
Dodanie komentarza do konta.

Efekt możemy sprawdzić we właściwościach konta.

Podgląd dodanego komentarza do konta za pomocą przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.
Podgląd dodanego komentarza do konta za pomocą przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Pełną nazwę do konta zawierającą np. imię i nazwisko dodamy za pomocą wiersza poleceń stosując polecenie net user nazwa_użytkownika /fullname:”imię i nazwisko” .W naszym przypadku będzie to polecenie net user Maciek /fullname:”Maciek SOiSK”

Przypisanie pełnej nazwy do konta użytkownika.
Przypisanie pełnej nazwy do konta użytkownika.

Identycznie jak w przypadku powyżej, przypisanie pełnej nazwy do konta możemy sprawdzić poprzez otwarcie okna „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Podgląd przypisanej pełnej nazwy za pomocą okna „Użytkownicy i grupy lokalne”.
Podgląd przypisanej pełnej nazwy za pomocą okna „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Jak pewnie zauważyliście, konto administratora w systemie Windows 10 jest domyślnie wyłączone

Wyłączone konto administratora systemu.
Wyłączone konto administratora systemu.

Dodatkowo informuje nas o tym strzałka skierowana w dół przy nazwie konta.

Widok wyłączonego konta administratora przy użyciu przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.
Widok wyłączonego konta administratora przy użyciu przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Możemy je włączyć wydając polecenie net user nazwa_konta /active:yes

np. net user Administrator /active:yes

Aktywowanie konta administratora systemu.
Aktywowanie konta administratora systemu.

Sprawdzamy, czy konto zostało faktycznie aktywowane wydając polecenie net user Administrator

Podgląd aktywowanego konta administratora systemu.
Podgląd aktywowanego konta administratora systemu.

albo dodatkowo przy pomocy przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Podgląd aktywowanego konta administratora systemu.
Podgląd aktywowanego konta administratora systemu.

Ponowne wyłączenie konta może odbyć się poprzez wydanie polecenia net user nazwa_konta /active:no np. net user Administrator /active:no

Wyłączanie konta administratora systemu.
Wyłączanie konta administratora systemu.

Konto usuwamy poleceniem net user nazwa_konta /del czyli usuwając konto Maciek wydamy polecenie net user Maciek /del

Usuwanie konta użytkownika w systemie.
Usuwanie konta użytkownika w systemie.

Trwale pozbyliśmy się konta w systemie.

Usuwanie konta użytkownika w systemie.
Usuwanie konta użytkownika w systemie.

Uwaga !!! 

Teraz dodatkowo możemy np. poleceniem net localgroup nazwa_grupy nazwa_konta  /add przydzielić konto użytkownika do wybranej grupy lokalnej. W naszym przypadku konto Maćka dodamy do lokalnej grupy administratorzy, przez co uzyska on prawa administratora w systemie. W oknie wiersza poleceń wydajemy komendę net localgroup administratorzy Maciek /add

Przypisanie konta do lokalnej grupy administratorów systemu.
Przypisanie konta do lokalnej grupy administratorów systemu.

Oczywiście efekt możecie sprawdzić otwierając zakładkę Członek grupy w oknie Użytkownicy i grupy lokalne.

Przypisanie konta do lokalnej grupy administratorów systemu.
Przypisanie konta do lokalnej grupy administratorów systemu.

lub poprzez wyświetlenie informacji o koncie stosując polecenie net user _nazwa_użytkownika np. net user Maciek

Informacje o koncie wyświetlone za pomocą polecenia net user.
Informacje o koncie wyświetlone za pomocą polecenia net user.

 

Podobne wpisy

Blokowanie popularnych stron internetowych w systemie Windows 10.

Jak zablokować Facebooka oraz inne popularne serwisy internetowe

Usunięcie tarczy z ikony programu w systemie Windows 10.

4 sposoby na usunięcie tarczy z ikony programu w systemie Windows 10.

Widok odinstalowanej asystentki Cortana.

Usunięcie Cortany z systemu Windows 10

Aktywowanie wyłączonego konta Administratora systemu Windows 10