Zdalne uruchamianie programów za pomocą RemoteApp

Share this post

Poprzez narzędzie Menedżer programów RemoteApp, które instalowane jet za pomocą nowej roli zwanej Usługi pulpitu zdalnego możemy udostępniać użytkownikom znajdującym się w Internecie lub intranecie programy zainstalowane na serwerze. Te programy są nazywane elementami Programu RemoteApp. W tym artykule z poziomu serwera udostępnimy program Word oraz Excel wchodzący w skład pakietu Microsoft Office.

W pierwszej kolejności za pomocą Menedżera serwera dodamy nową rolę “Usługi pulpitu zdalnego”

Rysunek 1. Dodawanie nowej roli.
Rysunek 1. Dodawanie nowej roli.

Gd usługa została już zainstalowana, tworzymy na jednej z partycji folder o nazwie Remote_App i za pomocą prawego klawisza myszki rozwijamy menu podręczne z którego wybieramy opcję udostępnij.

Rysunek 2. Udostępnianie folderu.
Rysunek 2. Udostępnianie folderu.

Nadajemy prawa odczytu dla wszystkich użytkowników.

Rysunek 3. Nadawanie praw do udziału.
Rysunek 3. Nadawanie praw do udziału.

Folder Remote_App został udostępniony. Klikamy Gotowe.

Rysunek 4.Udostępniony folder.
Rysunek 4.Udostępniony folder.

Po przygotowaniu udziału otwieramy Menedżer serwera, rozwijamy zakładkę Role -> Usługi pulpitu zdalnego -> Menedżer programów RemoteApp.

Rysunek 5. Widok przystawki RemoteApp.
Rysunek 5. Widok przystawki RemoteApp.

Na powyższym screenie widzimy, że lista programów RemoteApp jest pusta. W celu udostępnienia aplikacji klikamy w zakładkę Dodaj programy trybu RemoteApp znajdującą się w polu Akcje.

Rysunek 6. Dodawanie programów trybu RemoteApp.
Rysunek 6. Dodawanie programów trybu RemoteApp.

Przed Nami ukarze się kreator funkcji RemoteApp. Kreator ten ułatwia dodawanie programów do listy programów trybu RemoteApp na Naszym serwerze. Po zapoznaniu się z wstępem klikamy Dalej.

Rysunek 7. Kreator dodawania nowego programu.
Rysunek 7. Kreator dodawania nowego programu.

Z listy aplikacji zainstalowanych na serwerze wybieramy program(y), które zostaną dodane do listy RemoteApp. W tym artykule umożliwimy zdalne wywołanie aplikacji z pakietu Microsoft office 2003, zatem na liście dostępnych programów zaznaczamy Excel oraz Word i klikamy Dalej.

Rysunek 8. Lista dostępnych aplikacji.
Rysunek 8. Lista dostępnych aplikacji.

W tym miejscu możemy jeszcze powrócić do poprzednich ustawień w celu dodania lub usunięcia programu z listy. Jeśli wszystko jest tak jak zaplanowaliśmy klikamy Zakończ, aby zakończyć działanie tego kreatora.

Rysunek 9. Dodawanie 2 programów.
Rysunek 9. Dodawanie 2 programów.

Powyższa operacja spowodowała umieszczenie dwóch wcześniej wybranych programów w zakładce Programy RemoteApp.

Rysunek 10. Lista udostępnionych programów znajdujących się zakładce RemoteApp.
Rysunek 10. Lista udostępnionych programów znajdujących się zakładce RemoteApp.

Następnie zaznaczamy progam i za pomocą prawego klawisza myszy rozwijamy menu podręczne. Interesują Nas tutaj dwie opcje, Utwórz plik rdp oraz Utwórz pakiet Instalatora Windows, czyli plik msi. W pierwszej kolejności zajmiemy się tworzeniem pliku rdp (Remote Desktop Protocol).

Rysunek 11. Tworzenie pliku rdp (Remote Desktop Protocol)
Rysunek 11. Tworzenie pliku rdp (Remote Desktop Protocol)

Po wykonaniu powyższej czynności zostaniemy powitani przez kreator funkcji RemoteApp. Kreator ten ułatwia przygotowanie programów w formie pakietów plików protokołu Remote Desktop Protocol (rdp). Klikamy dalej.

Rysunek 12. Kreator tworzenia pakietów rdp.
Rysunek 12. Kreator tworzenia pakietów rdp.

w oknie ustawień pakietu za pomocą funckji przeglądaj wybieramy lokalizację, w której zapiszemy utworzone pakiety.

Rysunek 13. Zmiana domyślnej ścieżki pakietów RemoteApp.
Rysunek 13. Zmiana domyślnej ścieżki pakietów RemoteApp.

Domyślną lokalizację znieniamy na folder, który został utworzony a następnie udostępniony na początku tego materiału. Zaznaczamy Remote_App i klikamy OK.

Rysunek 14. Zmiana folderu z pakietami.
Rysunek 14. Zmiana folderu z pakietami.

Po wskazaniu nowej lokalizacji przechodzimy do następnego kroku klikając Dalej.

Rysunek 15. Nowa ścieżka dla pakietów rdp.
Rysunek 15. Nowa ścieżka dla pakietów rdp.

W tym miejscu możemy powrócić do poprzednich ustawień w celu dokonania zmian. Jeśli wszystko jest tak jak zaplanowaliśmy klikamy Zakończ, aby utworzyć pakiet rdp we wskazanej ścieżce.

Rysunek 16. Kończenie działania kreatora pakietów rdp.
Rysunek 16. Kończenie działania kreatora pakietów rdp.

Pakiet, za pomocą którego zdalnie wywołamy aplikację został utworzony we wskazanej przez nas ścieżce.

Rysunek 17. Podgląd utworzonego pakietu.
Rysunek 17. Podgląd utworzonego pakietu.

W identyczny sposób postępujemy z programem Excel. Praca na serwerze dobiegła końca. Logujemy się na kliencie w celu zdalnego wywołania aplikacji. za pomocą start -> wpisujemy ścieżkę do serwera ((w moim przypadku \\win2008) i z udostępnionych udziałów wybieramy Remote_App.

Rysunek 18. Wywołanie udziałów udostępnionych na serwerze.
Rysunek 18. Wywołanie udziałów udostępnionych na serwerze.

Podwójnym kliknięciem myszki wchodzimy do udziału Remote_App i wybieramy pakiet rdp który chcielibyśmy uruchomić. Na potrzeby tej prezentacji zdalnie uruchomimy program Excel. Od siebie dodam, że pakiet Microsoft Office 2003 nie został zainstalowany na kliencie. Aplikacje uruchamiane są zdalnie.

Rysunek 19. Widok plików rdp.
Rysunek 19. Widok plików rdp.

W tym momencie nastąpi łączenie z serwerem w celu uruchomienia aplikacji Microsoft Office Excel 2003.

Rysunek 20. Łączenie z serwerem za pomocą funckji RemoteApp.
Rysunek 20. Łączenie z serwerem za pomocą funckji RemoteApp.

Aplikacja została uruchomiona.

Rysunek 21. Zdalne wywołanie aplikacji Excel wchodzącej w skład pakietu Microsoft Office 2003.
Rysunek 21. Zdalne wywołanie aplikacji Excel wchodzącej w skład pakietu Microsoft Office 2003.

Możemy iśc o krok dalej tworząc plik msi, który możemy ręcznie lub za pomocą zasad grup (GPO) zainstalawać na wszystkich jednostkach pracujących w domenie. Wracamy na serwer, dokładnie do Menedżer programów RemoteApp. Z listy dostępnych programów wybieramy np Microsoft Office Word 2003. Prawym klawiszem myszy rozwijamy menu podręczne i klikamy w opcję Utwórz pakiet Instalatora Windows.

Rysunek 22. Tworzenie pakietów MSI.
Rysunek 22. Tworzenie pakietów MSI.

Ponownie zostaniemy przywitani przez kreator funckcji RemoteApp. Za pomocą tego kreatora w bardzo prosty sposób utworzymy pakiet Instalatora Microsoft Windows (msi), który przeznaczony jest do dystrybucji przy użyciu zasad grup.

Rysunek 23. Kreator tworzenia pakietów msi.
Rysunek 23. Kreator tworzenia pakietów msi.

Identycznie jak w przypadku tworzenia pakietów rdp wprowadzamy ścieżkę, w której zapiszemy nowo utworzone pakiety msi. Po zdefiniowaniu lokalizacji klikamy Dalej.

Rysunek 24. Ścieżka, w ktorej zostaną zapisane nowo utworzone pakiety msi.
Rysunek 24. Ścieżka, w ktorej zostaną zapisane nowo utworzone pakiety msi.

Kolejne okno kreatora pozwala na zdefiniowanie sposobu wyświetlania pakietów programow instalowanych na komputerach klienckich. Zaznaczamy utwórz skrót na puplicie oraz zaznaczamy folder menu start i wpisujemy nazwę zakładki. Oczywiście nazwę można wpisać dowolną np Microsoft Office 2003. Można też zaznaczyć, by plik utworzony w Wordzie został skojarzony i domyślnie otwierany w programie Word dostarczonym przez RemoteApp. Po postawieniu ptaszków w wybranych miejscach klikamy Dalej.

Rysunek 25. Konfigurowanie pakietów msi.
Rysunek 25. Konfigurowanie pakietów msi.

W tym miejscu możemy powrócić do poprzednich ustawień w celu dokonania zmian. Jeśli wszystko jest tak jak zaplanowaliśmy klikamy Zakończ, aby utworzyć pakiet msi we wskazanej ścieżce.

Rysunek 26. Tworzenie pakietu msi.
Rysunek 26. Tworzenie pakietu msi.

Plik instalatora został utworzony. W identyczny sposób możemy postąpić z programem Excel.

Rysunek 27. Podgląd utworzonego pakietu msi.
Rysunek 27. Podgląd utworzonego pakietu msi.

Następnie ponownie logujemy się na kliencie. Otwieramy ścieżkę sieciową zawierającą aplikacje Remote_app i podwójnym kliknięciem myszy uruchamiamy nowo utworzony pakiet msi.

Rysunek 28. Instalacja pakietu msi.
Rysunek 28. Instalacja pakietu msi.

Pakiet msi został poprawnie zainstalowany. Na poniższym screenie widzimy, że tak jak wcześniej zdefiniowaliśmy, skrót do programu Word został utworzony na pulpicie oraz w menu start pojawiła się nowa zakładka o nazwie Programy zdalne w której umeszczony został Word.

Rysunek 29. Zainstalowane skróty do programu Word 2003.
Rysunek 29. Zainstalowane skróty do programu Word 2003.

Kliknięcie w ikonę Microsoft Office Word 2003 spowoduje wywołanie okna RemoteApp, które uruchomi aplikację.

Rysunek 30. Wywołanie funkcji RemoteApp.
Rysunek 30. Wywołanie funkcji RemoteApp.

Program Word został uruchomiony.

Rysunek 31. Program Word uruchomiony za pomocą funkcji RemoteApp.
Rysunek 31. Program Word uruchomiony za pomocą funkcji RemoteApp.

Bezdotykową instalację pakietów msi za pomocą zasad grup (gpo) opisałem Tutaj.

Podobne wpisy

Zdalne zarządzanie serwerem Hyper-V w grupie roboczej

Najczęściej stosowane polecenia w serwerze Hyper-V

Automatyczna dystrybucja programów za pomocą GPO

Implementacja filtrów WMI w zasadach grup (GPO)