Instalacja Windows 8 na wirtualnym dysku VHD

Share this post

Wersje Windows 8 Pro jak i Ultimate oferują możliwość instalacji systemu na wirtualnym dysku twardym, czyli w pliku VHD. Virtual Hard Drive (VHD) to otwarty format zapisu stosowanych w rozwiązaniach wirtualizacyjnych Microsoftu.  Do utworzenia pliku vhd wykorzystamy program diskpart, który służy do zaawansowanych prac na dysku twardym.

Podczas startu komputera, pierwszym procesem jaki wykona nasza jednostka będzie bootowanie, czyli wykrycie nośnika zawierającego sektor rozruchowy. Może to być płyta DVD, pamięć USB lub dysk twardy. Kolejność, w której komputer sprawdza poszczególne nośniki znajdziemy w ustawieniach bootowania wchodząc w do biosu.

System zostanie zainstalowany z płyty DVD zatem wchodzimy do biosu i ustawiamy opcję FIRST BOOT DEVICE na CD/DVD czyli sprawiamy by komputer w pierwszej kolejności szukał systemu operacyjnego na płycie. Po ustawieniu w/w opcji zapisujemy zmiany i restartujemy komputer. Nośnik z instalacją systemu zostanie wykryty. Naciskamy dowolny klawisz.

Rysunek 1.  Start instalatora systemu z płyty DVD.
Rysunek 1. Start instalatora systemu z płyty DVD.

Instalator systemu został uruchomiony. Wybieramy język, który chcemy zainstalować i klikamy Dalej.

Rysunek 2. Wybór języka.
Rysunek 2. Wybór języka.

Następnie klikamy zainstaluj.

Rysunek 3. Główne okno kreatora instalacji systemu.
Rysunek 3. Główne okno kreatora instalacji systemu.

W tej części instalatora należy zapoznać się z postanowieniami licencyjnymi, po czym zaznaczyć opcję „Akceptuję postanowienia licencyjne” i przejść do kolejnego kroku klikając opcję Dalej.

Rysunek 4. Akceptacja postanowień licencyjnych.
Rysunek 4. Akceptacja postanowień licencyjnych.

W kolejnym oknie kreatora instalacji wybieramy niestandardowa. Pozwoli to Nam na wybranie dysków, partycji oraz czystą instalację systemu.

Rysunek 5. Wybór instalacji niestandardowej.
Rysunek 5. Wybór instalacji niestandardowej.

Wybieramy dysk, na którym za moment będziemy tworzyć wirtualny dych VHD. Zaznaczamy go i wybieramy opcję Nowa w celu utworzenia pierwszej partycji.

Rysunek 6. Tworzenie nowej partycji.
Rysunek 6. Tworzenie nowej partycji.

Definiujemy rozmiar tworzonej przez nas partycji po czym klikamy w opcję Zastosuj.

Rysunek 7. Tworzenie partycji.
Rysunek 7. Tworzenie partycji.

Po wybraniu opcji zastosuj instalator utworzy dodatkowe partycje pod pliki systemowe co potwierdzimy klikając OK.

Rysunek 8. Automatyczne tworzenie dodatkowych partycji pod pliki systemowe.
Rysunek 8. Automatyczne tworzenie dodatkowych partycji pod pliki systemowe.

Dodatkowe partycje systemowe zostały utworzone. Wybieramy największą i klikamy w opcję Formatuj.

Rysunek 9. Utworzenie dodatkowych partycji systemowych.
Rysunek 9. Utworzenie dodatkowych partycji systemowych.

Potwierdzamy swoją decyzję kliknięciem OK.

Rysunek 10. Formatowanie partycji.
Rysunek 10. Formatowanie partycji.

Partycja została poprawnie sformatowana.

Rysunek 11. Poprawne sformatowanie partycji.
Rysunek 11. Poprawne sformatowanie partycji.

Od tego momentu rozpoczyna się cała zabawa z instalacją systemu na pliku vhd.  Wywołujemy okno linii komend (cmd) wciskając kombinację klawiszy Shift + F10

Rysunek 12. Rysunek 4. Wywołanie okna wiersza poleceń.
Rysunek 12. Rysunek 4. Wywołanie okna wiersza poleceń.

Do utworzenia wirtualnego dysku (na którym w późniejszym etapie zainstalujemy system) posłużymy się narzędziem o nazwie DISKPART.  Program DISKPART jest konsolą tekstową służącą do zaawansowanych prac na dysku twardym (formatowanie, tworzenie oraz usuwanie partycji itp).W celu jego uruchomienia wydajemy polecenie diskpart.

Rysunek 13. Wywołanie narzędzia DISKPART.
Rysunek 13. Wywołanie narzędzia DISKPART.

Teraz za pomocą wiersza poleceń wydajemy polecenie list disk. Polecenie to wyświetli nam listę wszystkich dostępnych dysków zainstalowanych w komputerze.

Rysunek 14. Wyświetlanie listy zawierającej wszystkie dostępne dyski.
Rysunek 14. Wyświetlanie listy zawierającej wszystkie dostępne dyski.

Wiemy już, że w naszym komputerze znajduje się tylko jeden dysk. Teraz za pomocą polecenia select disk 0 wybierzemy dysk, na którym wykonamy dalsze operacje. 0 oznacza numer dysku. W zależności od ilości dysków zainstalowanych w komputerze będzie to inny numer.

Rysunek 15. Wybór dysku za pomocą polecenia select disk.
Rysunek 15. Wybór dysku za pomocą polecenia select disk.

Wybraliśmy dysk, teraz sprawdzimy, czy na dysku znajdują się partycje. W wierszu poleceń wpisujemy list partition.

Wylistowanie utworzonych partycji.
Wylistowanie utworzonych partycji.

Na powyższym obrazku dostrzec możemy, że partycja 4 zawiera 20 GB dostępnej przestrzeni na dysku, zatem idealnie nadaje się do utworzenia na niej pliku VHD. Zatem za pomocą polecenia select partition 4 wybieramy partycję 4.

Rysunek 17. Wybór partycji, na której zostanie utworzony plik VHD.
Rysunek 17. Wybór partycji, na której zostanie utworzony plik VHD.

By ułatwić sobie pracę, poleceniem assign letter=z przypiszemy literę partycji , gdzie z, to litera partycji.

Rysunek 18. Przypisywanie litery do partycji.
Rysunek 18. Przypisywanie litery do partycji.

Teraz poleceniem  create vdisk file=Z:\Windows8.vhdx maximum=15000 utworzymy na partycji Z wirtualny dysk twardy o nazwie Windows8 i rozmiarze 15 GB.

Rysunek 19. Utworzenie wirtualnego dysku na partycji Z.
Rysunek 19. Utworzenie wirtualnego dysku na partycji Z.

Po utworzeniu wirtualnego dysku wybieramy utworzony plik wpisując w wierszu poleceń komendę select vdisk file=C:\Windows8.vhdx

Rysunek 20. Wybranie utworzonego wirtualnego dysku.
Rysunek 20. Wybranie utworzonego wirtualnego dysku.

następnie podpinamy go komendą attach vdisk.

Rysunek 21. Podpięcie wirtualnego dysku.
Rysunek 21. Podpięcie wirtualnego dysku.

Na tym etapie zakończyliśmy pracę z narzędziem diskpart. W oknie wiersza poleceń wpisujemy Exit zamykając okno.

Rysunek 22. Zamknięcie narzędzia diskpart poleceniem Exit.
Rysunek 22. Zamknięcie narzędzia diskpart poleceniem Exit.

W oknie wyboru dysku/partycji przeznaczonych do instalacji systemu klikamy odśwież.

Rysunek 23. Wybór partycji, na której zostanie zainstalowany system.
Rysunek 23. Wybór partycji, na której zostanie zainstalowany system.

Opcja odśwież odkryje nam utworzony i podłączony wirtualny dysk. Zaznaczamy go i klikamy Dalej.

Rysunek 24. Widok utworzonego dysku VHD.
Rysunek 24. Widok utworzonego dysku VHD.

Od tego momentu instalator rozpocznie proces kopiowania wszystkich plików niezbędnych do działania systemu na utworzony przez nas wirtualny dysk (plik vhd). Proces ten w zależności od konfiguracji sprzętowej komputera może potrwać od kilku do kilkunastu minut.

Rysunek 25. Proces instalacji systemu Windows 8 został rozpoczęty.
Rysunek 25. Proces instalacji systemu Windows 8 został rozpoczęty.

Na pierwszy rzut oka, system po instalacji niczym się nie różni.

Rysunek 26. Widok systemu po instalacji.
Rysunek 26. Widok systemu po instalacji.

Różnica, jest jedna.Instalacja całego systemu znajduje się w pliku vhd, który możemy kopiować i trzymać jako backup systemu.

Rysunek 27. Rysunek 33. Podgląd pliku vhd.
Rysunek 27. Rysunek 33. Podgląd pliku vhd.
Uwaga !!!

Gdybyśmy zechcieli podejrzeć, jakie litery dysku zostały przypisane do poszczególnych partycji, wydajemy polecenie detail disk

Rysunek 28. Podgląd przypisanych liter do poszczególnych partycji przy użyciu polecenia detail disk.
Rysunek 28. Podgląd przypisanych liter do poszczególnych partycji przy użyciu polecenia detail disk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne wpisy

Zarządzanie użytkownikami za pomocą NET USER

Włączanie lub wyłączanie programu Windows Defender

Ukrywanie konta użytkownika w systemie Windows 8

Instalacja systemu Windows 8.1 z nośnika USB