MDT 2010 – edycja pliku CustomSettings.ini

Share this post

Podczas wdrażania systemu Windows za pomocą narzędzia Microsoft Deployment Toolkit spotkamy się z kilkoma oknami, takie jak np. ustawienie hasła administratora, włączenie BitLockera, dodanie komputera do gruby roboczej lub domeny, które musimy przeklikać. Kroki te można pominąć poprzez edycję pliku CustomSettings.ini. W tym artykule zaprezentuję jak uczynić instalację praktycznie bezdotykową, oraz dowiecie się jaki wpis zamyka poszczególne okna.

Otwieramy narzędzie Deployment Workbench, przechodzimy do zakładki MDT Deployment Share i klikając prawym klawiszem myszy z menu kontekstowego wybieramy właściwości.

Rysunek 1. Właściwości konteneru.
Rysunek 1. Właściwości konteneru.

Otwiera Nam się okno właściwosći MDT. Przechodzimy do zakładki Rules w której widzimy podglą zawartości pliku CustomSettings.ini. Z tego miejsca nie można go edytować, natomiast poddać edycji możemy drugi bardzo ważny plik Bootstrap.ini i w pierwszej kolejności nim się zainteresujemy klikająć Edit.

Rysunek 2. Podgląd zawartości pliku CustomSettings.ini
Rysunek 2. Podgląd zawartości pliku CustomSettings.ini

Otworzy nam się plik Bootstrap.ini w notatniku. Czego dotyczy ten plik. Podczas rozruchu obrazu LiteTouchPe pierwszym oknem jakie napotkamy jest okno kreatora wdrażania systemu Microsoft.

Rysunek 3. Uruchomienie kreatora wdrażania systemu Windows
Rysunek 3. Uruchomienie kreatora wdrażania systemu Windows

a po kliknięciu w “Run the Deployment Wizard” pojawi nam się okno, w którym musimy podać login i hasło administratora domeny oraz nazwę domeny.

Rysunek 4. Uwierzytelnianie.
Rysunek 4. Uwierzytelnianie.

Dlaczego o tym piszę, ano dlatego, że te dwa okna wyłączamy za pomocą odpowiednich wpisów dodanych do pliku Bootstrap.ini. Wpis SkipBDDWelcome=YES wyłącza okno pierwsze, natomiast wpis

UserId=Administrator
UserDomain=twoja_domena
UserPassword=twoje hasło

wyłącza okno drugie. Dodanie KeyboardLocale=pl-PL ustawi klawiaturę na polską.
Zapisujemy zmianę w notatniku i zamykamy plik.

Rysunek 5. Przeedytowany plik Bootstrap.ini
Rysunek 5. Przeedytowany plik Bootstrap.ini

Zmiany w tym pliku musimy ponownie zapieczętować w celu wygenerowania nowych obrazów rozruchowych LiteTouchPe. Przechodzimy do Deyployment Workbench, dokładnie do zakładki MDT Deployment Share, prawym klawiszem rozwijamy menu kontekstowe, w którym zaznaczamy Update Deployment Share. Oczywiście nowo wygenerowany plik wim umieszczamy w usłudze WDS lub iso nagrywamy na płytę CD/DVD.

Rysunek 6. Generowanie nowych obrazów rozruchowych.
Rysunek 6. Generowanie nowych obrazów rozruchowych.

Czas na edycję pliku CustomSettings.ini. Ten plik oraz plik Bootstrap.ini znajduje się w folderze Control.

Rysunek 7. Lokaliazacja plików
Rysunek 7. Lokaliazacja plików

Zaznaczamy plik CustomSettings.ini i otwieramy go w notatniku. Teraz pokażę jakie okno zostanie zamknięte przez dodanie odpowiedniego wpisu.

SkipTaskSequence=YES
TaskSequenceID=01

Rysunek 8. Wybór wdrażanego systemu.
Rysunek 8. Wybór wdrażanego systemu.

SkipProductKey=YES

Rysunek 9. Klucz produktu
Rysunek 9. Klucz produktu

SkipComputerName=YES
ComputerName=Win7mdt

Rysunek 10. Przypisywanie nazwy komputerowi.
Rysunek 10. Przypisywanie nazwy komputerowi.

SkipDomainMembership=YES
JoinDomain=soisk.local
DomainAdmin=administrator
DomainAdminDomain=soisk.local
DomainAdminPassword=1234567

Rysunek 11. Dodawanie komputera do domeny.
Rysunek 11. Dodawanie komputera do domeny.

SkipUserData=Yes

Rysunek 12. Przywracanie plików użytkownika.
Rysunek 12. Przywracanie plików użytkownika.

SkipLocaleSelection=YES
KeyboardLocale=pl-PL
UserLocale=pl-PL
UILanguage=pl-PL

Rysunek 13. Wybór języka
Rysunek 13. Wybór języka

SkipTimeZone=YES
TimeZone=100

Rysunek 14. Strefa czasowa.
Rysunek 14. Strefa czasowa.

SkipAdminPassword=YES

Rysunek 15. Hasło lokalnego administratora.
Rysunek 15. Hasło lokalnego administratora.

SkipBitLocker=YES

Rysunek 16. Włączanie/wyłączanie BitLockera.
Rysunek 16. Włączanie/wyłączanie BitLockera.

SkipSummary=YES

Rysunek 17. Podsumowanie.
Rysunek 17. Podsumowanie.

SkipFinalSummary=YES

Rysunek 18. Podsumowanie w zainstalowanym systemie.
Rysunek 18. Podsumowanie w zainstalowanym systemie.

Nasz pik CustomSettings.ini powinien wyglądać następująco:

[Settings]
Priority=Default
Properties=MyCustomProperty

[Default]
OSInstall=YES

SkipTaskSequence=YES
TaskSequenceID=01

SkipComputerName=YES
ComputerName=Win7mdt

SkipProductKey=YES

SkipDomainMembership=YES
JoinDomain=soisk.local
DomainAdmin=administrator
DomainAdminDomain=soisk.local
DomainAdminPassword=1234567

SkipUserData=Yes

SkipLocaleSelection=YES
KeyboardLocale=pl-PL
UserLocale=pl-PL
UILanguage=pl-PL

SkipTimeZone=YES
TimeZone=100

SkipAdminPassword=YES

SkipBitLocker=YES

SkipSummary=YES
SkipFinalSummary=YES

Rysunek 19. Plik CustomSettings.ini po aktualizacji.
Rysunek 19. Plik CustomSettings.ini po aktualizacji.

Zapisujemy plik i od tego momentu bezdotykowo wdrażamy system Windows.

Poniżej znajdują się wszystkie strefy czasowe (Time Zone)

000
Dateline Standard Time
(GMT-12:00) International Date Line West

001
Samoa Standard Time
(GMT-11:00) Midway Island, Samoa

002
Hawaiian Standard Time
(GMT-10:00) Hawaii

003
Alaskan Standard Time
(GMT-09:00) Alaska

004
Pacific Standard Time
(GMT-08:00) Pacific Time (US and Canada); Tijuana

010
Mountain Standard Time
(GMT-07:00) Mountain Time (US and Canada)

013
Mexico Standard Time 2
(GMT-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan

015
U.S. Mountain Standard Time
(GMT-07:00) Arizona

020
Central Standard Time
(GMT-06:00) Central Time (US and Canada)

025
Canada Central Standard Time
(GMT-06:00) Saskatchewan

030
Mexico Standard Time
(GMT-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey

033
Central America Standard Time
(GMT-06:00) Central America

035
Eastern Standard Time
(GMT-05:00) Eastern Time (US and Canada)

040
U.S. Eastern Standard Time
(GMT-05:00) Indiana (East)

045
S.A. Pacific Standard Time
(GMT-05:00) Bogota, Lima, Quito

050
Atlantic Standard Time
(GMT-04:00) Atlantic Time (Canada)

055
S.A. Western Standard Time
(GMT-04:00) Caracas, La Paz

056
Pacific S.A. Standard Time
(GMT-04:00) Santiago

060
Newfoundland and Labrador Standard Time
(GMT-03:30) Newfoundland and Labrador

065
E. South America Standard Time
(GMT-03:00) Brasilia

070
S.A. Eastern Standard Time
(GMT-03:00) Buenos Aires, Georgetown

073
Greenland Standard Time
(GMT-03:00) Greenland

075
Mid-Atlantic Standard Time
(GMT-02:00) Mid-Atlantic

080
Azores Standard Time
(GMT-01:00) Azores

083
Cape Verde Standard Time
(GMT-01:00) Cape Verde Islands

085
GMT Standard Time
(GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London

090
Greenwich Standard Time
(GMT) Casablanca, Monrovia

095
Central Europe Standard Time
(GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague

100
Central European Standard Time
(GMT+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

105
Romance Standard Time
(GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

110
W. Europe Standard Time
(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

113
W. Central Africa Standard Time
(GMT+01:00) West Central Africa

115
E. Europe Standard Time
(GMT+02:00) Bucharest

120
Egypt Standard Time
(GMT+02:00) Cairo

125
FLE Standard Time
(GMT+02:00) Helsinki, Kiev, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

130
GTB Standard Time
(GMT+02:00) Athens, Istanbul, Minsk

135
Israel Standard Time
(GMT+02:00) Jerusalem

140
South Africa Standard Time
(GMT+02:00) Harare, Pretoria

145
Russian Standard Time
(GMT+03:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd

150
Arab Standard Time
(GMT+03:00) Kuwait, Riyadh

155
E. Africa Standard Time
(GMT+03:00) Nairobi

158
Arabic Standard Time
(GMT+03:00) Baghdad

160
Iran Standard Time
(GMT+03:30) Tehran

165
Arabian Standard Time
(GMT+04:00) Abu Dhabi, Muscat

170
Caucasus Standard Time
(GMT+04:00) Baku, Tbilisi, Yerevan

175
Transitional Islamic State of Afghanistan Standard Time
(GMT+04:30) Kabul

180
Ekaterinburg Standard Time
(GMT+05:00) Ekaterinburg

185
West Asia Standard Time
(GMT+05:00) Islamabad, Karachi, Tashkent

190
India Standard Time
(GMT+05:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi

193
Nepal Standard Time
(GMT+05:45) Kathmandu

195
Central Asia Standard Time
(GMT+06:00) Astana, Dhaka

200
Sri Lanka Standard Time
(GMT+06:00) Sri Jayawardenepura

201
N. Central Asia Standard Time
(GMT+06:00) Almaty, Novosibirsk

203
Myanmar Standard Time
(GMT+06:30) Yangon (Rangoon)

205
S.E. Asia Standard Time
(GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

207
North Asia Standard Time
(GMT+07:00) Krasnoyarsk

210
China Standard Time
(GMT+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong SAR, Urumqi

215
Singapore Standard Time
(GMT+08:00) Kuala Lumpur, Singapore

220
Taipei Standard Time
(GMT+08:00) Taipei

225
W. Australia Standard Time
(GMT+08:00) Perth

227
North Asia East Standard Time
(GMT+08:00) Irkutsk, Ulaanbaatar

230
Korea Standard Time
(GMT+09:00) Seoul

235
Tokyo Standard Time
(GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo

240
Yakutsk Standard Time
(GMT+09:00) Yakutsk

245
A.U.S. Central Standard Time
(GMT+09:30) Darwin

250
Cen. Australia Standard Time
(GMT+09:30) Adelaide

255
A.U.S. Eastern Standard Time
(GMT+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney

260
E. Australia Standard Time
(GMT+10:00) Brisbane

265
Tasmania Standard Time
(GMT+10:00) Hobart

270
Vladivostok Standard Time
(GMT+10:00) Vladivostok

275
West Pacific Standard Time
(GMT+10:00) Guam, Port Moresby

280
Central Pacific Standard Time
(GMT+11:00) Magadan, Solomon Islands, New Caledonia

285
Fiji Islands Standard Time
(GMT+12:00) Fiji Islands, Kamchatka, Marshall Islands

290
New Zealand Standard Time
(GMT+12:00) Auckland, Wellington

300
Tonga Standard Time
(GMT+13:00) Nuku’alofa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne wpisy

Zdalne zarządzanie serwerem Hyper-V w grupie roboczej

Najczęściej stosowane polecenia w serwerze Hyper-V

Automatyczna dystrybucja programów za pomocą GPO

Implementacja filtrów WMI w zasadach grup (GPO)