Tworzenie nośnika zawierającego Windows PE

Share this post

Zestaw do zautomatyzowanej instalacji systemu Windows dostarczony przez Microsoft, zwany Windows AIK zawiera narzędzia ułatwiające instalowanie, dostosowywanie oraz wdrażanie systemów operacyjnych z rodziny Windows. Za jego pomocą możemy przygotować bootowalną płytę CD zawierającą Windows PE oraz narzędzie ImageX, które pozwoli Nam na tworzenie jak i odtwarzanie obrazów systemu lub parycji.

W tym artykule przygotujemy plik iso zawierający Windows PE oraz narzędzie ImageX. Na początku z internetu pobieramy narzędzie Windows AIK .

Następnie nagrywamy je na płycie DVD po czym uruchamiamy.
Z menu wybieramy instalacja zestawu AIK. Instalacja jest banalnie prosta i składa się z kilku kroków.

Rysunek 1. Windows Automated Instalation Kit
Rysunek 1. Windows Automated Instalation Kit

Powyższa czynność uruchomi kreator instalacji produktu Zestaw zautomatyzowanej instalacji systemu Windows. Instalator wykona kroki wymagane do zainstalowania produktu. Klikamy Dalej.

Rysunek 2. Instalacja Windows AIK
Rysunek 2. Instalacja Windows AIK

Akceptujemy postanowienia licencyjne poprzez zaznaczenie “Zgadzam się”. Klikamy dalej przechodząc do następnego kroku.

Rysunek 3.  Akceptacja licencji.
Rysunek 3. Akceptacja licencji.

Instalator zainstaluje program Zestawu zautomatyzowanej instalacji systemu Windows w domyślnie wskazanym folderze. Pozostawiamy tą ścieżkę klikając dalej.

Rysunek 4. Wybór miejsca instalacji zestawu Windows AIK.
Rysunek 4. Wybór miejsca instalacji zestawu Windows AIK.

Od tego momentu instalator jest gotowy do zainstalowania programu. Klikamy Dalej w celu rozpoczęcia instalacji.

Rysunek 5. Potwierdzenie instalacji zestawu Windows AIK.
Rysunek 5. Potwierdzenie instalacji zestawu Windows AIK.

Produkt Zestaw zautomatyzowanej instalacji systemu Windows jest instalowany.

Rysunek 6. Proces instalacji zestawu narzędzi Windows AIK został rozpoczęty.
Rysunek 6. Proces instalacji zestawu narzędzi Windows AIK został rozpoczęty.

Program Zestaw zautomatyzowanej instalacji systemu Windows został pomyślnie instalowany.

Rysunek 7. Proces instalacji zestawu narzędzi Windows AIK został zakończony.
Rysunek 7. Proces instalacji zestawu narzędzi Windows AIK został zakończony.

Zawartość folderu Windows AIK.

Rysunek 8. Zawartość folderu Windows AIK.
Rysunek 8. Zawartość folderu Windows AIK.

W celu rozpoczęcia procesu tworzenia obrazu iso zawierającego Windows PE uruchamiamy Wiersz poleceń narzędzi wdrażania.

Rysunek 9. Uruchomienie wiersza poleceń narzędzi wdrażania.
Rysunek 9. Uruchomienie wiersza poleceń narzędzi wdrażania.

Na początku, za pomocą poniższego polecenia utworzymy folder winpe_x86 oraz skopiujemy do niego całą zawartość folderu x86.

copype.cmd x86 c:\winpe_x86

Rysunek 10. Kopiowanie całej zawartości folderu x86 do folderu winpe_x86.
Rysunek 10. Kopiowanie całej zawartości folderu x86 do folderu winpe_x86.

Folder x86 został pomyślnie skopiowany.

Rysunek 11. Utworzenie folderu winpe_x86 oraz skopiowanie do niego zawartości folderu x86.
Rysunek 11. Utworzenie folderu winpe_x86 oraz skopiowanie do niego zawartości folderu x86.

Możemy podejrzeć zawartość nowo utworzonego folderu winpe_x86 znajdującego się na dysku c.

Rysunek 12. Podglą zawartości nowo utworzonego folderu.
Rysunek 12. Podglą zawartości nowo utworzonego folderu.

Następnie przed utworzeniem obrazu WindowsPE dołączymy do niego narzędzie ImageX, które wykorzystamy w kolejnym artykule podczas tworzenia oraz odtwarzania obrazów partycji. Narzędzie ImageX kopiujemy do folderu ISO znajdującego się w c:\winpe_x86. W tym celu w wierszu poleceń narzędzi wdrażania wpisujemy:

copy “c:\Program files\Windows AIK\Tools\x86\imagex.exe” c:\winpe_x86\iso

Rysunek 13. Kopiowanie narzędzia ImageX.
Rysunek 13. Kopiowanie narzędzia ImageX.

Narzędzie do tworzenia oraz odtwarzania obrazów zostało pomyślnie skopiowane.

Rysunek 14. Skopiowanie narzędzia ImageX do folderu ISO.
Rysunek 14. Skopiowanie narzędzia ImageX do folderu ISO.

Możemy zweryfikować, czy narzędzie ImageX zostało pomyślnie skopiowane poprzez podgląd zawartości folderu ISO znajdującego się w c:\winpe_x86.

Rysunek 15. Narzędzie ImageX zostało pomyślnie skopiowane.
Rysunek 15. Narzędzie ImageX zostało pomyślnie skopiowane.

W kolejnym kroku, podczas tworzenia ostatecznej zawartości płyty zawierającej Windows PE skopiujemy plik obrazu winpe.wim znajdującego się c:\winpe_x86 do c:\winpe_x86\ISO\sources\ zmieniając jego nazwę na boot.wim. Znajdując się w ścieżce c:\winpe_x86\ w wierszu poleceń narzędzi wdrażania wpisujemy:

copy winpe.wim c:\winpe_x86\ISO\sources\boot.wim

Rysunek 16. Kopiowanie obrazu winpe.wim.
Rysunek 16. Kopiowanie obrazu winpe.wim.

Dla własnego spokoju możemy sprawdzić czy plik winpe.wim został pomyślnie skopiowany a jego nazwa zmieniona.

Rysunek 17. Pomyślne skopiowanie pliku winpe.wim.
Rysunek 17. Pomyślne skopiowanie pliku winpe.wim.

Za pomocą poniższego polecenia utworzymy obraz iso zawierający Windows PE.

oscdimg -n -bc:\winpe_x86\etfsboot.com c:\winpe_x86\ISO c:\winpe_x86\WindowsPE.iso

Rysunek 18. Tworzenie obrazu iso.
Rysunek 18. Tworzenie obrazu iso.

Plik iso zawierający Windowsa PE został pomyślnie utworzony i znajduje się c:\winpe_x86.

Rysunek 19. Plik WindowsPE.iso został utworzony.
Rysunek 19. Plik WindowsPE.iso został utworzony.

Wchodząc do c:\wipe_x86 możemy sprawdzić, czy plik iso zawierający WindowsaPe został pomyślnie utworzony.

Rysunek 20. Pomyślnie utworzony obraz zawierający Windowsa PE.
Rysunek 20. Pomyślnie utworzony obraz zawierający Windowsa PE.

Wypalamy obraz WindowsPE.iso na płycie CD i uruchamiamy komputer wybierając jako pierwsze urządzenie rozruchowe napęd CD/DVD. Po pojawieniu się komunikatu “Dowolny klawisz spowoduje rozruch z dysku CD lub DVD…” wciskamy np. spację.

Rysunek 21. Uruchomienie płyty zawierającej Windowsa PE.
Rysunek 21. Uruchomienie płyty zawierającej Windowsa PE.

Jeśli utworzony przez Nas plik iso został poprawnie przygotowany oraz nagrany na płycie, Windows PE zostanie uruchomiony.

Rysunek 22. Uruchomienie Windowsa PE.
Rysunek 22. Uruchomienie Windowsa PE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne wpisy

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7

Tworzenie kont użytkowników w systemie Windows 7

SOS czyli pomoc zdalna systemu Windows 7

Instalacja Windows 7 na wirtualnym dysku VHD