Dodawanie systemu Windows XP do domeny

Share this post

Zdaj egzamin na 5+

Technik Informatyk - multimedia i grafika komputerowaTechnik Informatyk - oprogramowanie biurowe.Technik Informatyk - programowanie strukturalne i obiektowe.Technik Informatyk - systemy i sieci komputerowe.Technik Informatyk - testy i zadania przygotowujące do egzaminu zawodowego.
Jednym z zadań na egzaminie praktycznym dla techników teleinformatyków jest dodanie komputera do domeny, czyli na założeniu w bazie Active Directory serwera konta komputera sieciowego. Czynność ta brzmi nieco skomplikowanie ale nie powinna przysporzyć wam trudności w wykonaniu tego zadania.

Włączamy komputer i logujemy się jako lokalny administrator.

Rysunek 1. Ekran logowania systemu przed dodaniem do domeny
Rysunek 1. Ekran logowania systemu przed dodaniem do domeny

Na początku musimy sprawdzić czy serwer do którego się podłączamy ma włączoną usługę DHCP ( Dynamic Host Configuration Protocol ) mówiąc prościej, chodzi o to by dowiedzieć się, czy serwer znajdujący się w sieci dynamicznie rozprowadza adresy ip, czy też trzeba je dodać do karty sieciowej samodzielnie. Do sprawdzenia adresu ip posłużymy się poleceniem IPCONFIG. Uruchamiamy konsolę cmd poprzez wpisanie w start -> uruchom -> cmd Następnie wpisujemy ipconfig i sprawdzamy czy do naszej karty sieciowej został przypisany adres sieciowy. Jeśli tak to możemy rozpocząć proces dodawania komputera do domeny, nie został dostarczony, tak jak pokazuje to poniższy screen, w pierwszej kolejności musimy skonfigurować kartę sieciową.

Rysunek 2. Sprawdzanie ip karty sieciowej
Rysunek 2. Sprawdzanie ip karty sieciowej

W tym celu klikamy start -> panel sterowania -> połączenia sieciowe -> prawoklik na połączeniu lokalnym i wybieramy właściwości.

Rysunek 3. Właściwości karty sieciowej
Rysunek 3. Właściwości karty sieciowej

We właściwościach karty sieciowej odnajdujemy Protokół internetowy TCP/IP, zaznaczamy go i wybieramy właściwości

Rysunek 4. Protokół TCP/IP
Rysunek 4. Protokół TCP/IP

We właściwościach Protokołu internetowego TCP/IP mamy do wyboru dwie opcje: uzyskaj adres IP automatycznie, domyślnie jest włączony, jednak nasz serwer nie rozdaje adresów więc przypisujemy go sami. Wybieramy opcję “Użyj następującego adresu IP”. Kontroler domeny wraz z obsługą DNS (Domain Name System ) służący też za bramę znajduje się pod adresem 10.0.0.200 nasz komputer ma mieć przypisany adres ip 10.0.0.199 zatem konfiguracja karty sieciowej wygląda następująco.

Rysunek 5.Przypisywanie adresów IP
Rysunek 5.Przypisywanie adresów IP

Po wpisaniu adresów klikamy ok i za pomocą komendy ipconfig wpisanej w konsolę cmd sprawdzamy czy adresy zostały poprawnie przypisane.

Rysunek 6. Sprawdzanie adresów ip
Rysunek 6. Sprawdzanie adresów ip

Na załączonym screenie widzimy Adres IP naszego komputera (10.0.0.199) oraz bramę czyli adres ip serwera (10.0.0.200) który zarazem jest kontrolerem domeny. Po skonfigurowaniu karty sieciowej kolejnym krokiem będzie dodanie komputera do domeny. W tym celu klikamy na start -> prawoklik na ikonie Mój komputer -> właściwości.

Rysunek 7. Właściwości Mojego komputera
Rysunek 7. Właściwości Mojego komputera

Przechodzimy do zakładki Nazwa komputera i widzimy dwie istotne dla nas rzeczy. Pierwsza z nich to nazwa komputera Student oraz Grupa robocza w której znajduje się nasza jednostka WORKGROUP. Na załączonym screenie widzimy, że nasz komputer nie jest przypisany do żadnej domeny. Klikamy zmień w celu jego podłączenia.

Rysunek 8. Zakładka "Nazwa komputera"
Rysunek 8. Zakładka “Nazwa komputera”

Nazwę komputera pozostawiamy bez zmian natomiast w członkostwie wybieramy domena i wpisujemy nazwę domeny. W tym przypadku domena nazywa się soisk.local. Klikamy ok i czekamy na monit o hasło administratora domeny

Rysunek 9. Wpisanie nazwy domeny
Rysunek 9. Wpisanie nazwy domeny

Po pojawieniu się monitu wprowadzamy nazwę i hasło konta uprawniającego do podłączenia komputera do domeny. Oczywiście w tym oknie nie wpisujemy loginu i hasła konta administratora lokalnego naszego komputera tylko podajemy dane konta administratora domeny, które oczywiście założone jest na serwerze.
Po jego wpisaniu klikamy ok.

Rysunek 10. Podanie loginu i hasła admina domeny
Rysunek 10. Podanie loginu i hasła admina domeny

Brawo. Komputer został dodany do domeny. Klikamy ok.

Rysunek 11. Witamy w domenie ;)
Rysunek 11. Witamy w domenie ;)

Teraz by zmiany odniosły oczekiwany skutek musimy ponownie uruchomić komputer.

Rysunek 12.Restart komputera
Rysunek 12.Restart komputera

Po restarcie komputera widzimy ekran logowania nieco inny niż ten sprzed dodania jednostki do domeny. Wpisujemy login i hasło konta założonego na serwerze, logując się na administratora i w zakładce zaloguj do wybieramy domenę soisk i klikamy ok.

Rysunek 13. Ekran logowania po dodaniu komputera do domeny
Rysunek 13. Ekran logowania po dodaniu komputera do domeny

Teraz by upewnić się czy komputer oby na pewno został dodany do domeny znów wchodzimy w menu start -> właściwości Mojego komputera -> zakładka Nazwa komputera. W pełnej nazwie komputera widzimy, że do jego nazwy Student został dodany przedrostek soisk.local oraz nazwa z Grupy roboczej WORKGROUP zmieniła się na nazwę naszej domeny. Cały proces dodawania przeszedł prawidłowo.

Rysunek 14. Podgląd zmian w zakładce Nazwa komputera
Rysunek 14. Podgląd zmian w zakładce Nazwa komputera

Możemy zrobić o krok dalej i logując się na serwerze, w narzędziach administracyjnych wybrać przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, w niej wejść w zakładkę Computers i odszukać dodaną przez nas jednostkę.

Rysunek 15. Podgląd dodania komputera z poziomu serwera
Rysunek 15. Podgląd dodania komputera z poziomu serwera

Podobne wpisy

Udostępnianie internetu w systemie Windows XP

Instalacja drukarki lokalnej oraz sieciowej

Szyfrowanie plików i dostęp do nich poprzez certyfikat

Tworzenie kont użytkowników i grup w Windowsie XP