Instalacja drukarki lokalnej oraz sieciowej

Share this post

Instalacja drukarek lub innych urządzeń z nośników dostarczanych przez producenta bardzo często oznacza konieczność instalacji dodatkowego oprogramowania. W przypadku drukarek są to na przykład programy monitorujące stan drukarek. Innym sposobem jest instalowanie drukarek z poziomu systemu operacyjnego. Opcja ta pozwala na instalację sterowników rozprowadzanych wraz z systemem operacyjnym, jak również tych dostarczanych przez producentów. W tej części artykułu zaprezentuję jak poradzić sobie z tym tematem.

Instalacja drukarki sieciowej

W pierwszej części zajmiemy się instalacją drukarki podłączonej do kabla rj-45, która posiada stale przypisany adres ip 192.168.0.100. Zatem klikamy Menu start -> Ustawienia -? Drukarki i faksy.

Rysunek 1. Wybór z menu zakładki Drukarki i faksy.
Rysunek 1. Wybór z menu zakładki Drukarki i faksy.

Z lewej strony okna znajdziemy zakładkę “Zadania drukarki”, odnajdujemy a następnie klikamy w opcję Dodaj drukarkę.

Rysunek 2. Dodawanie drukarki.
Rysunek 2. Dodawanie drukarki.

Kreator dodawania drukarki pomaga w prosty sposób przejść przez cały proces jej instalacji. Klikamy Dalej.

Rysunek 3. Pierwsze okno kreatora dodawania drukarki.
Rysunek 3. Pierwsze okno kreatora dodawania drukarki.

Pomimo tego, że dodawana drukarka fizycznie nie jest podłączona do komputera, podczas wybierania opcji określających rodzaj drukarki, zaznaczamy drukarka lokalna, gdyż tylko ta opcja umożliwia przechwycenie jej adresu ip.

Rysunek 4. Wybór drukarki (lokalna lub sieciowa).
Rysunek 4. Wybór drukarki (lokalna lub sieciowa).

Zaznaczamy opcję Utwórz nowy port i wybieramy typ Standrd TCP/IP.

Rysunek 5. Tworzenie nowego portu.
Rysunek 5. Tworzenie nowego portu.

Powyższa operacja spowoduje uruchomienie kreatora dodawania adresu ip drukarki sieciowej. Klikamy Dalej.

Rysunek 6. Pierwsze okno kreatora tworzenia nowego portu.
Rysunek 6. Pierwsze okno kreatora tworzenia nowego portu.

Podajemy adres ip, pod którym znajduje się drukarka.

Rysunek 7. Definiowanie adresu ip drukarki.
Rysunek 7. Definiowanie adresu ip drukarki.

Zaznaczamy Standardowy typ urządzenia Generic Network Card i przechodzimy Dalej.

Rysunek 8. Wybór typu urządzenia.
Rysunek 8. Wybór typu urządzenia.

Kończymy pracę kreatora definiowania portu poprzez kliknięcie Zakończ.

Rysunek 9. Kończenie pracy kreatora dodawania nowego portu.
Rysunek 9. Kończenie pracy kreatora dodawania nowego portu.

Następnie z dostępnej listy drukarek wybieramy tą, która podłączamy. Jeśli drukarki nie ma na liście, pobieramy sterownik z internetu na dysk i za pomocą funkcji “Z dysku” wskazujemy lokalizację sterownika. Przechodzimy do następnego kroku zaznaczając Dalej.

Rysunek 10. Wybór drukarki.
Rysunek 10. Wybór drukarki.

Definiujemy nazwę dla drukarki.

Rysunek 11. Definiowanie nazwy drukarki.
Rysunek 11. Definiowanie nazwy drukarki.

Oraz możemy ją udostępnić innym komputerom znajdującym się w sieci lan. Co nam daje ta opcja, skoro na każdym komputerze wg. powyższych kroków można podłączyć drukarkę. Odpowiedź jest prosta. Podłączając a następnie udostępniając w ten sposób drukarkę na serwerze, na innych komputerach, bez instalacji sterowników można dodać drukarkę (patrz dodawanie udostępnionej drukarki), a na jednostkach pracujących w domenie, za pomocą skryptu możemy bezdotykowo je zainstalować.

Rysunek 12. Udostępnianie drukarki.
Rysunek 12. Udostępnianie drukarki.

Udostępniając urządzenie drukujące warto zaopatrzyć je w odpowiedni komentarz, który w łatwy sposób pozwoli na jego identyfikację.

Rysunek 13. Opis oraz komentarz dotyczący drukarki.
Rysunek 13. Opis oraz komentarz dotyczący drukarki.

Zaznaczamy wydruk strony testowej w celu sprawdzenia, czy drukarka drukuje poprawnie.

Rysunek 14. Wydruk strony testowej.
Rysunek 14. Wydruk strony testowej.

Kończymy pracę kreatora dodawania nowej drukarki.

Rysunek 15. Zakończenie pracy kreatora dodawania drukarek.
Rysunek 15. Zakończenie pracy kreatora dodawania drukarek.

Sterowniki do drukarki zostaną skopiowane do systemu.

Rysunek 16. Implementacja sterowników.
Rysunek 16. Implementacja sterowników.

Drukarka została dodana. Ręka przy niej oznacza, że urządzenie drukujące zostało udostępnione.

Rysunek 17. Widok dodanej drukarki.
Rysunek 17. Widok dodanej drukarki.

Dodawanie udostępnionej drukarki

W celu dodania drukarki wchodzimy w Menu start -> Ustawienia -? Drukarki i faksy. Z lewej strony okna znajdziemy zakładkę „Zadania drukarki”, odnajdujemy a następnie klikamy w opcję Dodaj drukarkę.

Rysunek 18. Dodawanie drukarki.
Rysunek 18. Dodawanie drukarki.

Zostaniemy przywitani przez Kreator dodawania drukarki, który pomaga w prosty sposób przejść przez cały proces jej instalacji. Klikamy Dalej.

Rysunek 20. Pierwsze okno kreatora dodawania drukarki.
Rysunek 20. Pierwsze okno kreatora dodawania drukarki.

Instalujemy drukarkę udostępnioną na serwerze zatem klikamy Drukarka sieciowa podłączona do innego komputera.

Rysunek 21. Wybór typu drukarki (sieciowa).
Rysunek 21. Wybór typu drukarki (sieciowa).

Zaznaczamy opcję Podłącz do tej drukarki w nazwie wpisując nazwę komputera, który udostępnia drukarkę oraz jej nazwę. Można wpisać \\nazwa_komputera i po dodaniu \ zostanie wyświetlona lista udostępnionych urządzeń drukujących.

Rysunek 22. Podłączanie drukarki.
Rysunek 22. Podłączanie drukarki.

Ta drukarka zostanie użyta jako domyślna.

Rysunek 23. Wybór czy drukarka ma być domyślna.
Rysunek 23. Wybór czy drukarka ma być domyślna.

Kończenie pracy kreatora dodawania nowej drukarki. Klikamy Dalej.

Rysunek 24. Kończenie pracy kreatora dodawania drukarki sieciowej.
Rysunek 24. Kończenie pracy kreatora dodawania drukarki sieciowej.

Drukarka sieciowa została dodana.

Rysunek 25. Podgląd dodanej drukarki.
Rysunek 25. Podgląd dodanej drukarki.

Instalacja drukarki podłączonej lokalnie

W celu dodania drukarki wchodzimy w Menu start -> Ustawienia -? Drukarki i faksy. Z lewej strony okna znajdziemy zakładkę „Zadania drukarki”, odnajdujemy a następnie klikamy w opcję Dodaj drukarkę.

Rysunek 26. Okno dodawania drukarki.
Rysunek 26. Okno dodawania drukarki.

Zostaniemy przywitani przez Kreator dodawania drukarki, który pomaga w prosty sposób przejść przez cały proces jej instalacji. Klikamy Dalej.

Rysunek 27. Pierwsze okno kreatora dodawania drukarki.
Rysunek 27. Pierwsze okno kreatora dodawania drukarki.

Zaznaczamy drukarka lokalna z opcją automatycznego wykrywania i instalowania urządzeń Plug and Play.

Rysunek 28. Wybór typu drukarki.
Rysunek 28. Wybór typu drukarki.

Instalator wyszukuje nowe urządzenia do zainstalowania.

Rysunek 29. Wyszukiwanie sterowników.
Rysunek 29. Wyszukiwanie sterowników.

Podczas instalacji nowych modeli drukarek, zdarzyć się może, że system automatycznie jej nie zainstaluje. Powodem tego stanu rzeczy jest brak zaimplementowanych sterowników w systemie. Rozwiązaniem tego problemu jest ręczny wybór sterownika o czy za chwilę.

Rysunek 30. Ręczna instalacja drukarki.
Rysunek 30. Ręczna instalacja drukarki.

Wybieramy port, pod który podłączyliśmy urządzenie drukujące. Z tych najczęściej używanych mamy do wyboru LPT, COM lub USB. Po wybraniu portu klikamy Dalej.

Rysunek 31. Wybór porty, pod który została podłączona drukarka.
Rysunek 31. Wybór porty, pod który została podłączona drukarka.

Następnie z dostępnej listy drukarek wybieramy tą, która podłączamy. Jeśli drukarki nie ma na liście, pobieramy sterownik z internetu na dysk i za pomocą funkcji „Z dysku” wskazujemy lokalizację sterownika. Przechodzimy do następnego kroku zaznaczając Dalej.

Rysunek 32.Wybór drukarki.
Rysunek 32.Wybór drukarki.

Definiujemy nazwę dla nowo instalowanej drukarki.

Rysunek 33. Definiowanie nazwy drukarki.
Rysunek 33. Definiowanie nazwy drukarki.

Istnieje możliwość udostępnienia drukarki dla innych użytkowników w sieci. Z tej możliwości nie korzystamy.

Rysunek 34. Możliwość udostępnienia drukarki.
Rysunek 34. Możliwość udostępnienia drukarki.

W celu sprawdzenia, czy drukarka działa prawidłowo zaznaczamy wydruk strony testowej.

Rysunek 35. Wydruk strony testowej.
Rysunek 35. Wydruk strony testowej.

Kończymy pracę kreatora dodawania nowej drukarki.

Rysunek 36. Kończenie pracy kreatora dodawania drukarek.
Rysunek 36. Kończenie pracy kreatora dodawania drukarek.

Nastąpi skopiowanie oraz zaimplementowanie sterowników w systemie.

Rysunek 37. Instalacja sterowników.
Rysunek 37. Instalacja sterowników.

Po czym drukarka zostanie dodana.

Rysunek 38. Podgląd zainstalowanej drukarki.
Rysunek 38. Podgląd zainstalowanej drukarki.

Udostępnianie drukarki

W celu udostępnienia drukarki innym użytkownikom znajdującym się w sieci lan zaznaczamy drukarkę a następnie poprzez prawe kliknięcie myszy rozwijamy menu kontekstowe, z którego wybieramy opcję Udostępnianie.

Rysunek 39. Rozwinięte menu podręczne urządzenia.
Rysunek 39. Rozwinięte menu podręczne urządzenia.

Przechodzimy do zakładki udostępnianie i zaznaczamy opcję Udostępnij tę drukarkę wpisując jej nazwę.

Rysunek 40. Udostępnianie drukarki w sieci.
Rysunek 40. Udostępnianie drukarki w sieci.

Po kliknięciu Zastosuj urządzenie automatyczne dostępne jest dla innych użytkowników w sieci.

Rysunek 41. Podgląd udostępnionej drukarki.
Rysunek 41. Podgląd udostępnionej drukarki.

Podobne wpisy

Udostępnianie internetu w systemie Windows XP

Szyfrowanie plików i dostęp do nich poprzez certyfikat

Tworzenie kont użytkowników i grup w Windowsie XP

Resetowanie hasła Administratora Windows XP