Resetowanie hasła Administratora Windows XP

Share this post

Wyobraźmy sobie, że syn na przyjęcie dostał laptopa i w obawie przed siostrą, na koncie administratora ustawił hasło zawierające zawiłą kombinację znaków składających się z liter i cyfr. Teraz podczas logowania na konto otrzymuje informację o błędnym haśle. W tym artykule dowiemy się jak poradzić sobie z tym problemem.

Rysunek 1. Błędne hasło podczas logowania.
Rysunek 1. Błędne hasło podczas logowania.

Do resetowania hasła użyjemy oprogramowania Offline Windows Password & Registry Editor. Pobieramy spakowany obraz ISO, który znajduje się Tutaj, wypakowujemy go i nagrywamy na płytę CD. Następnie w biosie jako pierwsze urządzenie rozruchowe ustawiamy napęd CD, umieszczamy w napędzie nagraną płytę i resetujemy komputer.

Rysunek 2. Ustawienie opcji bootowania.
Rysunek 2. Ustawienie opcji bootowania.

Po restarcie pojawi się ekran z komunikatem linux ker­nel boot options, wciskamy klawisz enter lub chwilę czekamy aż system uruchomi się automatycznie

Pierwsze okno narzędzia służącego do resetowania hasła.
Rysunek 3. Pierwsze okno narzędzia służącego do resetowania hasła.

W kroku pierwszym wybieramy partycję, na której został zainstalowany system Windows. Przeważnie jest on zainstalowany na partycji pierwszej (BOOT). Zatem na klawiaturze numerycznej wciskamy 1 i następnie klawisz Enter.

Ryunek 4. Wybór partycji zawierającej system Window.
Ryunek 4. Wybór partycji zawierającej system Window.

Po wybraniu partycji zostaniemy poinformowani o niewielkim ryzyku, który polega na tym, że może nie udać się nadpisanie plików. Pomimo to spróbujemy zresetować hasło wciskając klawisz Y.

Rysunek 5. Informacja o ryzyku.
Rysunek 5. Informacja o ryzyku.

Brawo. Udało nam się przejść do kroku drugiego. Potwierdzamy proponowaną ścieżkę do katalogu Windows/system32/config wciskając klawisz ENTER

Rysunek 6. Potwierdzanie ścieżki do katalogu.
Rysunek 6. Potwierdzanie ścieżki do katalogu.

Następnie wybieramy opcję 1 – Password reset (resetowanie hasła)

Rysunek 7.Wybór opcji resetowania hasła.
Rysunek 7.Wybór opcji resetowania hasła.

W kroku 3 wybieramy ponownie opcję 1 – Edit User data and passwords.

Rysunek 8. Edycja hasła.
Rysunek 8. Edycja hasła.

Kolejny krok to wpisanie nazwy użytkownika, którego hasło chcemy wyczyścić. Możemy zamiast nazwy podać numer RID wyświetlany po lewej stronie, obok nazwy użytkownika (np. RID: 01f4, Username: Administrator). Numer RID należy poprzedzić znakami 0x (w tym przykładzie będzie to 0x01f4). Posłużenie się numerem RID, a nie nazwą użytkownika przyda się w przypadku, gdy w nazwie użytkownika są polskie litery. My resetujemy hasło administratora zatem wpisujemy Administrator i wciskamy klawisz Enter.

Rysunek 9. Wybór konta.
Rysunek 9. Wybór konta.

Wybieramy opcję 1 – Clear (blank) user password (wyczyść hasło użytkownika)

Rysunek 10. Resetowanie hasła.
Rysunek 10. Resetowanie hasła.

Po wykonaniu powyższej czynności zobaczymy komunikat password cleared (hasło zostało wyczyszczone).

Rysunek 11. Hasło zostało wyczyszczone.
Rysunek 11. Hasło zostało wyczyszczone.

To jeszcze nie wszytko. Kolejna czynność to wciśnięcie ! oraz Q, aby zakończyć dzia­łanie programu.

Rysunek 12. Zakończenie działania programu.
Rysunek 12. Zakończenie działania programu.

Potem wciskamy Y , aby zapisać zmiany, a następnie N, jeśli nie chcemy już nic więcej zmieniać.

Rysunek 13. Zamykanie programu.
Rysunek 13. Zamykanie programu.

Na koniec wyjmujemy płytę, ponownie uruchamiamy kompu­ter i logujemy się do systemu za pomocą konta administratora bez podawania hasła.

Rysunek 14. Hasło Administratora zostało zresetowane.
Rysunek 14. Hasło Administratora zostało zresetowane.

Z poziomu Panelu sterowania ponownie ustawiamy hasło dla Administratora. Za pomocą tej metody możemy zresetować hasło każdego użytkownika w systemie.

Podobne wpisy

Udostępnianie internetu w systemie Windows XP

Instalacja drukarki lokalnej oraz sieciowej

Szyfrowanie plików i dostęp do nich poprzez certyfikat

Tworzenie kont użytkowników i grup w Windowsie XP