Hyper-V – Instalacja i konfiguracja

Share this post

Hyper-V jest to narzędzie stosowane do wirtualizacji komputerów. Dzięki niemu możemy uruchamiać różne systemy opercyjne bez konieczności ingerencji w zainstalowany już system. Jego instalacja jest bardzo prosta, wymaga jedynie dodania do systemu nowej roli.

W tym celu klikamy na start -> Narzędzia administracyjne -> Menadżer serwera. W oknie menedżera zaznaczamy zakładkę role, prawym klawiszem myszki klikamy dodaj role.

Rysunek 1. Dodawanie ról do servera
Rysunek 1. Dodawanie ról do servera

Po kliknięciu dodaj role w oknie Kreatora dodawania ról zaznaczamy Hyper-V i klikamy Dalej.

Rysunek 2. Dodawanie roli
Rysunek 2. Dodawanie roli

Kolejne okno instalacji jest wprowadzeniem do następnego kroku, czyli dodana wirtualnych kart sieciowych.

Rysunek 3. Wprowadzenie do wirtualizacji kart sieciowych
Rysunek 3. Wprowadzenie do wirtualizacji kart sieciowych

W tym miejscu wybieramy interfejsy sieciowe, które wykorzystamy do wirtualnych sieci. Pozwoli to na komunikwanie się maszynom z pozostałymi komputerami. Zaznaczamy jedną, wybraną przez nas kartę i przechodzimy do kolejnego kroku.

Rysunek 4. Wybór interfejsów sieciowych
Rysunek 4. Wybór interfejsów sieciowych

Ostatnie okno instalacji to potwierdzenie przekliknych przed momentem przez nas kroków. Klikamy zainstaluj.

Rysunek 5. Potwierdzenie instalacji
Rysunek 5. Potwierdzenie instalacji

Kliknięcie zainstaluj rozpocznie proces instalowania nowej roli na serwerze.

Rysunek 6. Instalacja Hyper-V
Rysunek 6. Instalacja Hyper-V

W celu ukończenie procesu instalacji musimy ponownie uruchomić serwer.

Rysunek 7. Restart serwera.
Rysunek 7. Restart serwera.

Po ponownym uruchomieniu komputera zostaniemy poinformowani o wyniku instalacji.

Rysunek 8. Zakończenie instalacji nowej roli
Rysunek 8. Zakończenie instalacji nowej roli

Teraz przejdziemy do podstawowej konfiguracji funkcji Hyper-V. Otwieramy Menadżera funkcji Hyper-V, zaznaczamy nazwę naszego serwera i prawoklikiem z menu wybieramy ustawienia funckji Hyper-V.

Rysunek 9. Ustawienia funkcji Hypera
Rysunek 9. Ustawienia funkcji Hypera

Pierwsza zakładka na karcie ustawień funckji Hypera to położenie wirtualnych dysków twardych. Ścieżka do domyślnego folderu z plikami znajduje się na dysku, na którym jest zainstalowany system. Pozostawienie domyślnej ścieżki nie jest najlepszym rozwiązaniem więc umieścimy je na innym dysku.

Rysunek 10. Położenie wirtualnych dysków
Rysunek 10. Położenie wirtualnych dysków

W zakładce Wirtualne maszyny określamy położenie folderu, w którym będą przechowywane pliki konfiguracyjne wirtualnych maszyn. W tym przypadku postępujemy identycznie jak w przypadku powyższym zmieniając domyślne położenie tej ścieżki.

Rysunek 11. Położenie wirtualnych maszyn
Rysunek 11. Położenie wirtualnych maszyn

Klucz zwolnienia myszy to nasza kolejna zakładka w ustawieniach funkcji Hyper-V którą powinniśmy się zainteresować. Określa ona kombinację klawiszy, której chcemy używać w celu zwolnienia myszy.

Rysunek 12. Zmiana klucza klawiszy.
Rysunek 12. Zmiana klucza klawiszy.

Poświadczenie użytkownika określa, czy chcemy używać swoich domyślnych poświadczeń do łączenia się z maszynami wirtualnymi. Domyślnie poświadczenia to bieżąca sesja Windows, na której jesteśmy zalogowani. W celu zmiany domyślnego ustawienia wystarczy odhaczyć ptaszka.

Rysunek 13. Poświadczenia użytkownika
Rysunek 13. Poświadczenia użytkownika

Podobne wpisy

Zdalne zarządzanie serwerem Hyper-V w grupie roboczej

Najczęściej stosowane polecenia w serwerze Hyper-V

Automatyczna dystrybucja programów za pomocą GPO

Implementacja filtrów WMI w zasadach grup (GPO)