Instalacja IIS, PHP, MySQL, PhpMyAdmin, WordPress

Share this post

Windows Server 2008 to nie tylko zaawansowane usługi sieciowe i superwydajne rozwiązania, to także proste i funkcjonalne rozwiązania przydatne dla każdego. Jedną z takich usług jest IIS (Internet Information Services), która służy do publikacji stron www opartych o HTML, PHP i wiele innych. Usługa jest łatwa w instalacji i konfiguracji. W tym poradniku pokażę jak w prosty sposób zainstalować i skonfigurować IIS7 do pracy w Internecie.

Internet Information Services jest jedną z ról Windows Server 2008 zatem cały proces instalacji roli IIS rozpoczniemy od uruchomienia Menedżera serwera. Zaznaczamy zakładkę role, prawym klawiszem rozwijamy menu podręczne i z dostępnych opcji wybieramy dodaj role.

Rysunek 1. Dodawanie roli.
Rysunek 1. Dodawanie roli.

Powyższa czynność uruchomi kreator dodawania nowych ról. Klikamy opcję dalej.

Rysunek 2. Kreator dodawania nowych ról.
Rysunek 2. Kreator dodawania nowych ról.

W oknie wyboru roli do instalacji zaznaczamy Serwer sieci WEB (IIS) i klikamy dalej.

Rysunek 3. Wybór roli do zainstalowania.
Rysunek 3. Wybór roli do zainstalowania.

W kolejnym oknie kreatora dodawania ról poprzez niewielką informację zostaniemy wprowadzeni do usługi sieci Web (ISS). Klikamy dalej.

Rysunek 4. Wprowadzenie do serwera sieci WEB.
Rysunek 4. Wprowadzenie do serwera sieci WEB.

Teraz powinniśmy wybrać komponenty wchodzące w skład serwera. Możemy zainstalować wszystkie opcje, ponieważ część z nich prawdopodobnie może przydać się w przyszłości, rozszerzają serwer o nowe możliwości ale także zużywając więcej pamięci do pracy serwera. Dla naszych potrzeb wystarczy ustawienie domyślnie zaznaczonych opcji oraz dodatkowo wybranie całej zakładki projektowanie aplikacji.

Rysunek 5. Wybór składników.
Rysunek 5. Wybór składników.

Następnie rozpoczynamy proces instalacji serwera web poprzez wybranie opcji instaluj.

Rysunek 6. Rozpoczęcie prosecu instalacji serwera web.
Rysunek 6. Rozpoczęcie prosecu instalacji serwera web.

Proces instalacji serwera potrwa od kilku do kilkunastu sekund.

Rysunek 7. Rozpoaczęty proces instalacji serwera WEB.
Rysunek 7. Rozpoaczęty proces instalacji serwera WEB.

Po kilkunastu sekundach proces instalacji zostanie zakończony. Klikamy zamknij. Mimo, że kretaor tego nie wymaga po zakończonej instalacji warto uruchomić ponownie serwer.

Rysunek 8. Zakończenie procesu instalacji serwera www.
Rysunek 8. Zakończenie procesu instalacji serwera www.

Po restarcie serwera uruchamiamy dowolną przeglądarkę internetową (w tym przypadku ie) i w adresie wpisujemy http://localhost/ Jeśli naszym oczom ukaże się strona internetowa IIS oznacza to, że serwer www został poprawnie zainstalowany.

Rysunek 9. Test serwera www.
Rysunek 9. Test serwera www.

Dodatkowo za pomocą klienta (np. Windowsa XP) podłączonego do lokalnej sieci internetowej możemy sprawdzić czy serwer www działa również w intranecie. W tym celu uruchamiamy przeglądarkę stron internetowych i w adresie wpisujemy http://nazwa_serwera np. http:/win2008/

Rysunek 10. Test serwera www.
Rysunek 10. Test serwera www.

Menedżera Internetowych Usług Informacyjnych (IIS) odnajdziemy w Narzędziach Administracyjnych.

Rysunek 11. Menedżer Internetowych Usług Informacyjnych (IIS)
Rysunek 11. Menedżer Internetowych Usług Informacyjnych (IIS)

Jak widać standardowo jest już uruchomiona Domyślna Witryna (patrz Rysunek 9). Przy użyciu opcji ustawienia podstawowe możemy zobaczyć w którym miejscu na dysku serwera ów witryna się znajduje.

Rysunek 12. Podgląd domyślnej witryny.
Rysunek 12. Podgląd domyślnej witryny.

Domyślna witryna znajduje się na dysku systemowym, dokładnie w C:\inetpub\wwwroot

Rysunek 13. Miejsce położenia domyślnej witryny.
Rysunek 13. Miejsce położenia domyślnej witryny.

Idąc po najmniejszej linii oporu wystarczy wgrać nową stronę www do katalogu C:\inetpub\wwwroot, aby ów strona zadziałała.

Rysunek 14. Miesce położenia domyślnej witryny.
Rysunek 14. Miesce położenia domyślnej witryny.

Bez względu na to, czy dana witryna znajduje się w sieci intranet, czy Internet, zasady udostępniania jej zawartości są takie same. Pliki przeznaczone do udostępniania umieszcza się w katalogach na serwerze, tak że użytkownicy mogą nawiązać połączenie HTTP i przeglądać te pliki za pomocą przeglądarki sieci Web.

Prawdę mówiąc tak przygotowany serwer nie nadaje się prawie do niczego, gdyż nie posiada obsługi baz danych MySQL oraz najczęściej używanych skryptów PHP . Te komponenty należy doinstalować ręcznie. Na początek zaczniemy od PHP.

Instalacja PHP

PHP jest językiem programowania, zaprojektowany do generowania stron internetowych w czasie rzeczywistym.Jest najczęściej stosowany do tworzenia skryptów po stronie serwera WWW. By nasz serwer zaopatrzyć w obsługę języka PHP, musimy go najpierw pobrać ze strony http://windows.php.net/download/ wybierając wersję 32 bitową lub 64 bitową. Plik zapisujemy w dowolnym miejscu na serwerze po czym uruchamiamy instalator, który nie jest w języku polskim.

Rysunek 15. Instalacja języka PHP.
Rysunek 15. Instalacja języka PHP.

Akceptujemy warunki licencji i klikamy Next.

Rysunek 16. Akceptacja warunków licencji.
Rysunek 16. Akceptacja warunków licencji.

Wybieramy ścieżkę instalacji moduły, możemy pozostawić domyślną i ponownie klikamy next.

Rysunek 17. Definiowanie ścieżki instalacji modułu.
Rysunek 17. Definiowanie ścieżki instalacji modułu.

Zaznaczamy IIS FastCGI i k znów klikamy next.

Rysunek 18. Wybór serwera.
Rysunek 18. Wybór serwera.

Pozostawiamy domyślnie wybrane przez instalator składniki i przechodzimy do następnego kroku klikając next.

Rysunek 19. Wybór składników instalowanych przez instalator.
Rysunek 19. Wybór składników instalowanych przez instalator.

Jeśli jesteśmy gotowi do zainstalowania języka PHP klikamy Install

Rysunek 20. Rozpoczęcie procesu instalacji języka PHP.
Rysunek 20. Rozpoczęcie procesu instalacji języka PHP.

Proces instalacji języka potrwa od kilku do kilkunastu sekund.

Rysunek 21. Rozpoczęcie procesu instalacji języka PHP.
Rysunek 21. Rozpoczęcie procesu instalacji języka PHP.

Po kilkunastu sekundach instalator zakończy pracę. Klikamy Finish.

Rysunek 22. Zakończenie procesu instalacji języka PHP.
Rysunek 22. Zakończenie procesu instalacji języka PHP.

Język PHP został zainstalowany ale to jeszcze nie wszystko. Odnajdujemy plik php.ini i edytujemy go w notatniku.

Rysunek 23. Edycja pliku php.ini
Rysunek 23. Edycja pliku php.ini

odnajdujemy fastcgi.impersonate = 1 i usuwamy średnik

Rysunek 24. Edycja pliku php.ini
Rysunek 24. Edycja pliku php.ini

Następnie odnajdujemy cgi.fix_pathinfo = 1 i również usuwamy średnik

Rysunek 25. Edycja pliku php.ini
Rysunek 25. Edycja pliku php.ini

Idąc dalej odnajdujemy cgi.force_redirect = 0 i też pozbywamy się średnika.

Rysunek 26. Edycja pliku php.ini
Rysunek 26. Edycja pliku php.ini

Na koniec pracy z plikiem php.ini odnajdujemy open_basedir zmieniamy na nazwę folderu, w którym znajdują się pliki strony np. C:\inetpub\wwwroot\

Rysunek 27. Edycja pliku php.ini
Rysunek 27. Edycja pliku php.ini

W tak przygotowanym pliku zapisujemy zmiany.

Rysunek 28. Zapisywanie zmian w pliku php.ini
Rysunek 28. Zapisywanie zmian w pliku php.ini

Dodatkowo (można pominąć ten krok) sprawdzamy, czy język php został poprawnie zainstalowany poprzez wpisanie w konsoli komendy php -info

Rysunek 29. Sprawdzenie instalatora php.
Rysunek 29. Sprawdzenie instalatora php.

Jeśli widzimy warunki licencji, oznacza to, że język php został poprawnie zaimplementowany.

Rysunek 30. Sprawdzenie, czy instalator poprawnie zaimplementował język PHP.
Rysunek 30. Sprawdzenie, czy instalator poprawnie zaimplementował język PHP.

Kolejnym krokiem jaki musimy wykonać będzie włączenie obsługi języka PHP na naszym serwerze IIS. Uruchamiamy Menedżer Internetowych Usług Informacyjnych, zaznaczamy nazwę serwera oraz z dostępnych opcji wybieramy Mapowanie obsługi.

Rysunek 31. Dodanie do IIS możliwości obsługi języka PHP.
Rysunek 31. Dodanie do IIS możliwości obsługi języka PHP.

Klikamy w opcję Dodaj mapowanie modułu.

Rysunek 32. Mapowanie modułu PHP.
Rysunek 32. Mapowanie modułu PHP.

I teraz kolejno:
Ścieżka zadania *.php
Moduł: FastCgiModule
Wykonywalny: C:\Program Files (x86)\PHP\php-cgi.exe
Nazwa: PHP

Zamykamy okno klikając OK.

Rysunek 33. Mapowanie nowego modułu.
Rysunek 33. Mapowanie nowego modułu.

Na pytanie: Czy chcesz utworzyć aplikację FastCGI dla tego pliku wykonywalnego zaznaczamy opcję TAK.

Rysunek 34. Mapowanie modułu.
Rysunek 34. Mapowanie modułu.

Nasz nowy moduł został zmapowany.

Rysunek 35. Widok poprawnie zmapowanego modułu.
Rysunek 35. Widok poprawnie zmapowanego modułu.

Teraz pozostaje sprawdzić, czy na naszym serwerze IIS udało się poprawnie zaimplementować obsługę języka PHP. W tym celu uruchamiamy notatnik i wpisujemy w nim < ?php phpinfo(); ?>

Rysunek 36. Test obsługi języka php.
Rysunek 36. Test obsługi języka php.

Zapisujemy plik jako test. php w C:\inetpub\wwwroot

Rysunek 37. Zapis pliku jako test.php
Rysunek 37. Zapis pliku jako test.php

Teraz pozostaje uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać http://nazwa_serwera\test.php Powinna pokazać się strona konfiguracji PHP:

Rysunek 38. Poprawnie zaimplementowana obsługa języka PHP.
Rysunek 38. Poprawnie zaimplementowana obsługa języka PHP.

Jeśli wyświetliło nam się okno z wersją języka php, oznacza to, że jego obsługa została poprawnie zaimplementowana.

Instalacja MySQL

MySQL to najpopularniejsza na świecie baza danych dostępna na licencji open source. Stanowi zaplecze dla wielu aplikacji korporacyjnych, witryn WWW i sklepów internetowych. Instalacja i konfiguracja serwera MySQL może być przeprowadzona TYLKO na koncie Administratora

Tym razem ze strony MySQL pobieramy instalator odpowiedni dla architektury naszego systemu x86 lub x64.

Następnie uruchamiamy instalator i klikamy next.

Rysunek 39. Uruchomienie instalatora MySQL.
Rysunek 39. Uruchomienie instalatora MySQL.

Akceptujemy warunki licencji.

Rysunek 40. Akceptacja warunków licencji.
Rysunek 40. Akceptacja warunków licencji.

Wybieramy typ instalacji Typical i ponownie klikamy next.

Rysunek 41. Wybór typu instalacji.
Rysunek 41. Wybór typu instalacji.

Proces instalacji rozpoczynamy kliknięciem w opcję Install.

Rysunek 42. Rozpoczęcie procesu instalacji MySQLa.
Rysunek 42. Rozpoczęcie procesu instalacji MySQLa.

Wykonanie powyższej czynności rozpocznie proces instalacji MySQL servera.

Rysunek 43. Proces instalacji MySQL servera został rozpoczęty.
Rysunek 43. Proces instalacji MySQL servera został rozpoczęty.

Po zakończonej instalacji należy skonfigurować serwer MySQL.

Rysunek 44. Uruchomienie konfiguracji MySQLa.
Rysunek 44. Uruchomienie konfiguracji MySQLa.

W celu rozpoczęcia procesu konfiguracji MySQLa klikamy next.

Rysunek 45. Rozpoczącie procesu konfiguracji servera SQL.
Rysunek 45. Rozpoczącie procesu konfiguracji servera SQL.

Wybieramy standardowa konfigurację, która instaluje serwer MySQL z podstawowymi zabezpieczeniami, o najmniejszym zużyciu pamięci przeznaczony dla programistów i testerów oprogramowania.

Rysunek 46. Wybór knfiguracji.
Rysunek 46. Wybór knfiguracji.

Serwer MySQL instalujemy jako usługę systemową.

Rysunek 47. Instalacja serwera jako usługi systemowej.
Rysunek 47. Instalacja serwera jako usługi systemowej.

Modyfikujemy hasło do serwera MySQL, które należy dobrze zapamiętać bo będzie używane przy tworzeniu nowych baz danych i zarządzania nimi.

Definiujemy hasło dla Serwera MySQL, które będzię używane podczas tworzenia nowych baz danych jak i podczas zarządzania nimy. Ważne jest by hasło nie było proste ale na potrzeby tego kursu ustawimy zaq1@WSX

Rysunek 48. Definiowanie hasła dla konta ROOT.
Rysunek 48. Definiowanie hasła dla konta ROOT.

Na koniec naciskamy Execute i wszystkie wprowadzone przez nas dane są instalowane w konfiguracji serwera. Po pomyślnie zakończonej instalacji dobrze jest ponownie uruchomić Windows serwer.

Rysunek 49. Instalowane  konfiguracji serwera.
Rysunek 49. Instalowane konfiguracji serwera.

Po pomyślnie zakończonej instalacji należy ponownie uruchomić Windows serwer.

Rysunek 50. Zakończenie procesu konfiguracji serwera MySQL.
Rysunek 50. Zakończenie procesu konfiguracji serwera MySQL.

Od tej chwili nasz serwer IIS 7 został wyposażony w obsługę języka PHP oraz bazodanowego serwera MySQL. Teraz przydałoby się zainstalować narzędzie do tworzenia oraz obsługi baz danych. W tym celu posłużymy się dodatkiem phpmyadmin.

Instalacja PhpMyAdmin

W pierwszej kolejności stąd pobieramy i zapisujemy na dysk phpmyadmin.

Następnie na dysku C:\inetpub\wwwroot\ tworzymy folder o nazwie phpmyadmin i do niego wypakowujemy całą zawartość wcześniej pobranego pliku.

Po umieszczeniu całej zawartości, w folderze phpmyadmin tworzymy nowy folder o nazwie config

Rysunek 51. Tworzenie nowego folderu o nazwie config.
Rysunek 51. Tworzenie nowego folderu o nazwie config.

Po utworzeniu folderu, prawym klawiszem myszy wybieramy jego właściwości.

Rysunek 52. Właściwości pliku config.
Rysunek 52. Właściwości pliku config.

Teraz musimy dla wcześniej utworzonego folderu config musimy nadać uprawnienia zapisu. Klikamy na zakładkę zabezpieczenia i z dostępnych opcji wybieramy edytuj.

Rysunek 53. Nadanie uprawnień zapisu do folderu.
Rysunek 53. Nadanie uprawnień zapisu do folderu.

Zaznaczamy grupę użytkownicy i w uprawnieniach dla grupy użytkownicy zaznaczamy zezwalaj na zapis i klikamy ok.

Rysunek 54. Nadawanie uprawnień do zapisu.
Rysunek 54. Nadawanie uprawnień do zapisu.

Teraz przechodzimy do Menedżera Internetowych Usług Informacyjnych i po rozwinięciu default web site odnajdujemy nasz folder phpmyadmin. Zaznaczamy go i prawym klawiszem rozwijając menu podręczne klikamy w opcję konwertuj na aplikację.

Rysunek 55. Tworzenie aliasu.
Rysunek 55. Tworzenie aliasu.

Rezerwujemy sobie alias dla naszego phpmyadmina.

Rysunek 56. Definiowanie aliasu.
Rysunek 56. Definiowanie aliasu.

Zamykamy Menedżera IIS i otwieramy przeglądarkę wpisując w niej adres http://localhost/phpmyadmin/setup/
Tworzymy nowy plik konfiguracji wciskając przycisk Nowy serwer.

Rysunek 57. Konfiguracja PhpMyAdmin.
Rysunek 57. Konfiguracja PhpMyAdmin.

Strona konfiguracji jest dobrze opisana, wystarczy wpisać kilka podstawowych danych. Nie należy zaznaczać pola Używaj SSL jeśli w IIS nie została taka opcja skonfigurowana. Dodatkowo pamiętajmy, że włączenie kompresji połączenia dodatkowo obciąża serwer. No i na koniec niech was Bóg broni prze włączeniem opcji łączenia się do phpmyadmina bez hasła.

Rysunek 58. Konfiguracja phpmyadmina.
Rysunek 58. Konfiguracja phpmyadmina.

Teraz pod adresem http://localhost/phpmyadmin/ logujemy się do phpmyadmina za pomocą loginu i hasła tworzonego podczas instalacji MySQLa. Login: root, hasło zaq1@WSX (patrz opis do rysunku 48.)

Rysunek 59. Logowanie do phpmyadmina.
Rysunek 59. Logowanie do phpmyadmina.

Prawidłowo działający serwer po zalogowaniu do phpMyAdmin pod adresem http://localhost/phpmyadmin/ powinien wyświetlić taką stronę:

Rysunek 60. Widok okna PhpMyAdmin po zalogowaniu
Rysunek 60. Widok okna PhpMyAdmin po zalogowaniu

Od tego momentu tworzenie oraz operacje na bazie danych to czysta przyjemność :) ale to jeszcze nie wszystko. Czas na przetestowanie PhpMyAdmina, MySQLa oraz języka php za pomocą cmsa o nazwie WordPress.

Instalacja WordPressa

Na początku utworzymy sobie bazę danych dla wordpressa. Będąc zalogowanym w phpmyadminie klikamy na zakładkę Bazy danych.

Rysunek 61. Tworzenie bazy danych dla wordpressa.
Rysunek 61. Tworzenie bazy danych dla wordpressa.

W zakładce utwórz nową bazę danych wpisujemy np. soisk_wp oraz klikamy na opcję utwórz.

Rysunek 62. Tworzenie nowej bazy danych o nazwie soisk_wp.
Rysunek 62. Tworzenie nowej bazy danych o nazwie soisk_wp.

Nowa baza danych o nazwie soisk_wp została utworzona.

Rysunek 63. Utowrzenie nowej bazy danych o nazwie soisk_wp
Rysunek 63. Utowrzenie nowej bazy danych o nazwie soisk_wp

Zamykamy okno phpmyadmina i za pomocą przeglądarki internetowej pobieramy wordpressa na serwer, tworzymy w C:\inetpub\wwwroot folder o nazwie wordpress i wypakowujemy do niego całą zawartość pobranego pliku.

Rysunek 64. Pobranie wordpressa z internetu.
Rysunek 64. Pobranie wordpressa z internetu.

W kolejnym stawianym przez nas kroku przechodzimy do C:\inetpub\wwwroot, zaznaczamy folder wordpress i tak jak wyżej (patrz rysunek 51). nadamy uprawnienia do zapisu poprzez wybranie właści folderu z rozwiniętego prawym klawiszem myszy menu kontekstowego.

Rysunek 65. Nadanie uprawnień do zapisu.
Rysunek 65. Nadanie uprawnień do zapisu.

Ponownie zaznaczamy zakładkę zabezpieczenia i klikamy w opcję edytuj.

Rysunek 66. Nadanie uprawnień do zapisu.
Rysunek 66. Nadanie uprawnień do zapisu.

Zaznaczamy grupę użytkownicy i w polu uprawnienia dla użytkownicy zezwalamy na zapis.

Rysunek 67. Nadanie uprawnień do zapisu.
Rysunek 67. Nadanie uprawnień do zapisu.

Teraz przechodzimy do Menedżera Internetowych Usług Informacyjnych i po rozwinięciu default web site odnajdujemy nasz folder wordpress. Zaznaczamy go i prawym klawiszem rozwijając menu podręczne klikamy w opcję konwertuj na aplikację.

Rysunek 68. Tworzenie aliasu.
Rysunek 68. Tworzenie aliasu.

Rezerwujemy sobie alias dla naszego wordpressa.

Rysunek 69. Definiowanie aliasu.
Rysunek 69. Definiowanie aliasu.

Zamykamy Menedżera IIS i otwieramy przeglądarkę wpisując w niej adres http://localhost/wordpress/ i wybieramy opcję utwórz nową konfigurację.

Rysunek 70. Tworzenie nowej konfiguracji dla wordpressa.
Rysunek 70. Tworzenie nowej konfiguracji dla wordpressa.

Klikamy w opcję zaczynamy w celu rozpoczęcia konfiguracji oraz instalacji wordpressa.

Rysunek 71. Rozpoczęcie procesu instalacji i konfiguracji wordpressa.
Rysunek 71. Rozpoczęcie procesu instalacji i konfiguracji wordpressa.

Pamiętając jak tworzyliśmy hasło dla konta root oraz bazę danych kolejno wpisujemy:
Nazwa bazy danych; soisk_wp
Nazwa użytkownika: root
Hasło: zaq1@WSX
Adres bazy danych: localhost
prefix tabeli: wp

Po uzupełnieniu pól wciskamy opcję zatwierdź.

Rysunek 72. Łączenie się z bazą danych.
Rysunek 72. Łączenie się z bazą danych.

Jeśli wszystko wpisaliśmy poprawnie powinniśmy poprawnie połączyć się z bazą danych i rozpocząć instalację.

Rysunek 73. Rozpoczęcie procesu instalacji wordpressa.
Rysunek 73. Rozpoczęcie procesu instalacji wordpressa.

W kolejnym oknie definujemy sobie tytuł portalu, nazwę użytkownika (administratora portalu) oraz hasło. Podajemy także adres mailowy i klikamy w opcję zainstaluj wordpressa.

Rysunek 74. Instalacja wordpressa.
Rysunek 74. Instalacja wordpressa.

Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie (a nie mogło być inaczej) możemy zalogować się do strony.

Rysunek 75. Zakończenie instalacji oraz konfiguracji wordpressa.
Rysunek 75. Zakończenie instalacji oraz konfiguracji wordpressa.

Dzięki instalacji wordpressa sprawdziliśmy działanie php, bazodanowego serwera MySQL oraz phpmyadmina, który pomaga nam w operacjach na bazach danych. W tym kursie do zestawienia połączenia z bazą danych użyliśmy konta roota. W przyszłości pamiętajcie by do tego typu działań w bazie danych zakładać osobne konto użytkownika. Serwer IIS jest teraz gotowy do pracy jako w pełni funkcjonalny serwer www.

Podobne wpisy

Zdalne zarządzanie serwerem Hyper-V w grupie roboczej

Najczęściej stosowane polecenia w serwerze Hyper-V

Automatyczna dystrybucja programów za pomocą GPO

Implementacja filtrów WMI w zasadach grup (GPO)