Instalacja Microsoft Hyper-V Server 2008 R2

Share this post

Ostatnio bardzo dużo mówi się na temat wirtualizacji. W gronie znajomych rozmawiamy głównie o plusach tego rozwiązania. Dyskusje dotyczą wirtualizacji serwerów, która w najbliższych latach zmieni sposób myślenia oraz pracy wielu administratorów poprzez wprowadzenie oraz zastosowanie najnowszych rozwiązań i narzędzi stosowanych do zarządzania ów platformą. Wirtualizacja tanie się kluczowym obszarem rozwoju działów IT.

Dość niedawno Microsoft za darmo udostępnił Hyper-V Server 2008 R2. Sama instalacja nie jest skomplikowana i w dzisiejszym artykule przekonacie się jakie to proste. W pierwszej kolejności pobieramy obraz iso servera, nagrywamy na płytę dvd. Następnie uruchamiamy komputer, umieszczamy płytę w napędzie i w biosie ustawiamy napęd DVD jako pierwsze urządzenie rozruchowe.

Po załadowaniu płyty pierwszym oknem menadżera instalacji będzie wybór języka, w którym odbędzie się instalacja.

Rysunek 1. Wybór języka.
Rysunek 1. Wybór języka.

Następnie wybieramy ustawienia regionalne.

Rysunek 2. Wybór ustawień regionalnych.
Rysunek 2. Wybór ustawień regionalnych.

Klikamy w Install now w celu rozpoczęcia procesu instalacji systemu.

Rysunek 3. Rozpoczęcie procesu instalacji systemu.
Rysunek 3. Rozpoczęcie procesu instalacji systemu.

Czytamy oraz poprzez zaznaczenie ptaszkiem akceptujemy postanowienia licencyjne.

Rysunek 4. Akceptacja licencji.
Rysunek 4. Akceptacja licencji.

W kolejnym oknie kreatora instalacji systemu wybieramy instalację nowego systemu poprzez wciśnięcie Custom.

Rysunek 5. Instalacja nowego systemu.
Rysunek 5. Instalacja nowego systemu.

Wybieramy dysk na którym chcemy zainstalować nową wersję systemu. Jeśli dysk nie jest podzielony na partycje klikamy w Drive option.

Rysunek 6. Wybór dysku.
Rysunek 6. Wybór dysku.

Klikamy opcję New w celu utworzenia nowej partycji.

Rysunek 7. Tworzenie nowej partycji.
Rysunek 7. Tworzenie nowej partycji.

W oknie size wpisujemy rozmiar nowo tworzonej partycji i klikamy Apply.

Rysunek 8. Tworzenie nowej partycji.
Rysunek 8. Tworzenie nowej partycji.

Podczas podziału dysku na partycje instalator poinformuje nas o automatycznym utworzeniu rozruchowej partycji.

Rysunek 9. Tworzenia partycji rozruchowej.
Rysunek 9. Tworzenia partycji rozruchowej.

Po utworzeniu partycji przechodzimy do dalszej częśći instalacji systemu klikając przycisk Next.

Rysunek 10. Utworzenie partycji.
Rysunek 10. Utworzenie partycji.

Proces kopiowania plików oraz instalacji systemu został rozpoczęty i potrwa kilkanaście minut.

Rysunek 11. Proces instalacji systemu został rozpoczęty.
Rysunek 11. Proces instalacji systemu został rozpoczęty.

Po zainstalowaniu systemu pierwszą czynnością jaką wykonamy będzie zmiana hasła administratora. Klikamy ok.

Rysunek 12. Zmiana hasła.
Rysunek 12. Zmiana hasła.

Wpisujemy nowe hasło dla konta Administratora następnie klikamy w niebieską strzałkę.

Rysunek 13. Zmiana hasła administratora.
Rysunek 13. Zmiana hasła administratora.

Hasło zostało zmienione. klikamy OK.

Rysunek 14. Hasło zostało zmienione.
Rysunek 14. Hasło zostało zmienione.

Po automatycznym zalogowaniu do systemu przywita nas piękne niebieskie okienko z menu zadań za pomocą którego wykonamy podstawową konfigurację systemu taką jak zmiana nazwy komputera, ustawienie adresu ip itp.

Rysunek 15. System został poprawnie zainstalowany.
Rysunek 15. System został poprawnie zainstalowany.

Systemem jak i wirtualnymi maszynami można zarządzać zdalnie za pomocą narzędzia RSAT

Podobne wpisy

Zdalne zarządzanie serwerem Hyper-V w grupie roboczej

Najczęściej stosowane polecenia w serwerze Hyper-V

Automatyczna dystrybucja programów za pomocą GPO

Implementacja filtrów WMI w zasadach grup (GPO)