Instalacja systemu Windows 7

Share this post

Podczas startu komputera, pierwszym procesem jaki wykona nasza jednostka będzie bootowanie, czyli wykrycie nośnika zawierającego sektor startowy. Może to być płyta DVD, pamięć USB lub dysk twardy. Kolejność, w której komputer sprawdza poszczególne nośniki znajdziemy w ustawieniach bootowania wchodząc w do biosu.

Nasz system zostanie zainstalowany z płyty zatem wchodzimy do biosu i ustawiamy opcję FIRST BOOT DEVICE na CD/DVD czyli sprawiamy by komputer w pierwszej kolejności szukał systemu operacyjnego na płycie DVD. Po ustawieniu w/w opcji zapisujemy zmiany. Po ponownym rozruchu, nośnik z instalacją systemu zostanie wykryty. Naciskamy dowolny klawisz w celu uruchomienia instalatora.

Rysunek 1. Rozruch.
Rysunek 1. Rozruch.

Instalator systemu został uruchomiony. Ustawiamy język i klikamy Dalej.

Rysunek 2. Ustawiamy język.
Rysunek 2. Ustawiamy język.

W kolejnym oknie kreatora klikamy Zainstaluj teraz.

Rysunek 3. Główne okno instalatora.
Rysunek 3. Główne okno instalatora.

Czytamy oraz akceptujemy postanowienia licencyjne.

Rysunek 4. Akceptacja postanowień licencyjnych.
Rysunek 4. Akceptacja postanowień licencyjnych.

W kolejnym oknie kreatora instalacji wybieramy niestandardowa. Pozwoli to Nam na wybranie dysków, partycji oraz czystą instalację systemu. Dane z partycji, na której ostanie wykonana instalacja zostaną utracone.

Rysunek 5. Instalacja niestandardowa.
Rysunek 5. Instalacja niestandardowa.

Wybieramy partycję, na której zostanie wykonana instalacja. Jeśli dysk nie posiada partycji, tworzymy je klikając nowy.

Rysunek 6. Podział dysku na partycje.
Rysunek 6. Podział dysku na partycje.

Po powyższym kroku kreator automatycznie rozpocznie instalację systemu, która potrwa kilkanaście minut.

Rysunek 7. Instalator rozpoczyna pracę.
Rysunek 7. Instalator rozpoczyna pracę.

Podczas instalacji system dokona kilka restartów. Po tym zobaczymy okno tworzenia pierwszego użytkownika.

Rysunek 8. Tworzenie użytkownika.
Rysunek 8. Tworzenie użytkownika.

W celu ochrony konta przez niepożądanymi użytkownikami należy zdefiniować hasło oraz podpowiedź.

Rysunek 9. Definiowanie hasła.
Rysunek 9. Definiowanie hasła.

Na naklejce dostarczonej wraz z nośnikiem odnajdujemy numer klucza produktu i wpisujemy go w tym oknie instalatora systemu. Oczywiście w tym momencie nie musimy podawać klucza. Klucz można też wpisać po zainstalowaniu systemu.

Rysunek 10. Klucz produktu.
Rysunek 10. Klucz produktu.

Włączamy aktualizacje automatyczne.

Rysunek 11. Włączanie aktualizacji automatycznych.
Rysunek 11. Włączanie aktualizacji automatycznych.

Ustawiamy strefę czasową.

Rysunek 12. Ustawienie strefy czasowej.
Rysunek 12. Ustawienie strefy czasowej.

W zależności od dostępu do sieci (dom, praca, sieć publiczna) wybieramy lokalizację komputera np. domowa.

Rysunek 13. Wybór lokalizacji sieciowej.
Rysunek 13. Wybór lokalizacji sieciowej.

Po wykonaniu powyższych czynności komputer z nowym systemem operacyjnym jest gotowy do pracy.

Rysunek 14. System gotowy do pracy.
Rysunek 14. System gotowy do pracy.

Podobne wpisy

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7

Tworzenie kont użytkowników w systemie Windows 7

SOS czyli pomoc zdalna systemu Windows 7

Instalacja Windows 7 na wirtualnym dysku VHD