Jak wyłączyć ekran blokady w systemie Windows 11

Share this post

W momencie gdy przestajemy korzystać z naszego urządzenia pracującego pod kontrolą systemu Windows 11, po niewielkim czasie automatycznie uruchomiony zostanie ekran blokady. Jest to usługa, której zadaniem jest ochrona naszego konta, przed próbą korzystania z niego przez inne osoby, do czasu naszego powrotu. Jeśli nikt poza nami nie ma dostępu do komputera na którym pracujemy, możemy wyżej wymienioną usługę wyłączyć. Możesz to zrobić na dwa sposoby, albo za pomocą edytora rejestru, albo przy użyciu edytora lokalnych zasad grup.

Jeśli do tego celu chcesz posłużyć się edytorem lokalnych zasad grup, przy pomocy lupy wywołaj przystawkę GPEDIT

Wywołanie edytora Lokalnych Zasad Grupy (polecenie gpedit.msc)
Wywołanie edytora Lokalnych Zasad Grupy (polecenie gpedit.msc)

Znajdując się w wywołanym oknie Edytora lokalnych zasad grup klikamy w Konfigurację komputera a następnie Szablony administracyjne

Wyłączenie ekranu blokady przy użyciu Edytora Zasad Grup (gpedit.msc).
Wyłączenie ekranu blokady przy użyciu Edytora Zasad Grup (gpedit.msc).

Panel sterowania.

Wyłączenie ekranu blokady przy użyciu Edytora Zasad Grup (gpedit.msc).
Wyłączenie ekranu blokady przy użyciu Edytora Zasad Grup (gpedit.msc).

Personalizacja. W prawej części okna w zakładce ustawienia interesuje nas to o nazwie Nie wyświetlaj ekranu blokady. Podwójnym kliknięciem klawisza myszy wywołujemy okno.

Wyłączenie ekranu blokady przy użyciu Edytora Zasad Grup (gpedit.msc).
Wyłączenie ekranu blokady przy użyciu Edytora Zasad Grup (gpedit.msc).

Zaznaczamy Włączone i zamykamy okno.

Wyłączenie ekranu blokady przy użyciu Edytora Zasad Grup (gpedit.msc).
Wyłączenie ekranu blokady przy użyciu Edytora Zasad Grup (gpedit.msc).

Po kliknięciu Ok, restartujemy komputer.

Całą operację wyłączenia ekranu blokady możemy przeprowadzić również przy użyciu edytora rejestru. Wywołujemy go przy pomocy lupy.

Wywołanie edytora rejestru w systemie Windows 11.
Wywołanie edytora rejestru w systemie Windows 11.

W otwartym oknie odnajdujemy klucz

Komputer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\

Wyłączenie ekranu blokady przy użyciu Edytora Rejestru (regedit).
Wyłączenie ekranu blokady przy użyciu Edytora Rejestru (regedit).

Zaznaczamy klucz o nazwie Windows, prawym klawiszem myszy wywołujemy menu i wybieramy Nowy Klucz.

Wyłączenie ekranu blokady przy użyciu Edytora Rejestru (regedit).
Wyłączenie ekranu blokady przy użyciu Edytora Rejestru (regedit).

W nowym kluczu wpisujemy nazwę Personalization.

Wyłączenie ekranu blokady przy użyciu Edytora Rejestru (regedit).
Wyłączenie ekranu blokady przy użyciu Edytora Rejestru (regedit).

Jeśli nowy klucz został utworzony, zaznaczamy go. Następnie przechodzimy do prawej części okna, na białym polu ponownie rozwijamy menu i wybieramy Nowa Wartość DWORD (32-bitowa)

Wyłączenie ekranu blokady przy użyciu Edytora Rejestru (regedit).
Wyłączenie ekranu blokady przy użyciu Edytora Rejestru (regedit).

Nadajemy jej nazwę NoLockScreen

Wyłączenie ekranu blokady przy użyciu Edytora Rejestru (regedit).
Wyłączenie ekranu blokady przy użyciu Edytora Rejestru (regedit).

Teraz gdy nowa wartość została utworzona, podwójnym kliknięciem myszy edytujemy ją zmieniając wartość w oknie dane wartości z 0 na 1

Wyłączenie ekranu blokady przy użyciu Edytora Rejestru (regedit).
Wyłączenie ekranu blokady przy użyciu Edytora Rejestru (regedit).

Po kliknięciu ok w zakładce Dane powinniśmy ujrzeć zmianę.

Wyłączenie ekranu blokady przy użyciu Edytora Rejestru (regedit).
Wyłączenie ekranu blokady przy użyciu Edytora Rejestru (regedit).

Jeśli wartość DWORD z 0 została zmieniona na 1, uruchamiamy ponownie komputer.

 

Podobne wpisy

Jak poprawnie zainstalować wtyczkę e-Deklaracje w systemie Windows 11

Zarządzanie użytkownikami za pomocą polecenia NET USER

Jak wyłączyć funkcję przyciągania okna w systemie Windows 11

Wyłączenie opcji przyciągania okna w systemie Windows 11 przy pomocy edytora rejestru