Zarządzanie użytkownikami za pomocą polecenia NET USER

Share this post

Polecenie NET USER służy do zarządzania przy użyciu wiersza poleceń (cmd) kontami użytkowników w systemie Windows 11. Za jego pomocą możemy tworzyć oraz usuwać konta lokalne, nadawać lub zmieniać hasła, aktywować lub deaktywować konta itp. W tej części artykułu pokażę w praktyce zastosowanie wyżej wymienionego polecenia. Dowiesz się między innymi jak aktywować wyłączone konto Administratora systemu, jak stworzyć nowego użytkownika w systemie Windows 11, jak zmienić hasło do konta użytkownika.

W pierwszej kolejności klikamy w ikonę lupy i wywołujemy wiersz polecenia wpisując cmd. Z dostępnych opcji wybieramy Uruchom jako administrator.

Wywołanie w systemie Windows 11 wiersza poleceń (cmd) w trybie administratora.
Wywołanie w systemie Windows 11 wiersza poleceń (cmd) w trybie administratora.

Jeśli powyższa czynności została wykonana poprawnie, wiersz poleceń z uprawnieniami administratora zostanie uruchomiony.

Wywołanie wiersza poleceń z uprawnieniami administratora systemu.
Wywołanie w systemie Windows 11 wiersza poleceń z uprawnieniami administratora systemu.

Na wstępie poleceniem net user sprawdzamy nazwy wszystkich kont obecnie dostępnych w systemie Windows 11.

Wyświetlenie wszystkich kont dostępnych w systemie Windows 11.
Wyświetlenie wszystkich kont dostępnych w systemie Windows 11.

W pierwszej kolejności utworzymy sobie pierwsze konto użytkownika lokalnego. W konsoli  wydajemy polecenie net user nazwa_użytkownika /add np. net user Janusz /add a następnie wciskamy klawisz enter.

Dodawanie użytkownika za pomocą polecenia net user.
Dodawanie użytkownika za pomocą polecenia net user.

Jeśli polecenie zostało wykonane poprawnie, system poinformuje nas o wyniku.

Dodanie użytkownika za pomocą polecenia net user.
Dodanie użytkownika za pomocą polecenia net user.

Konto zostało stworzone. Możesz potwierdzić wynik na dwa sposoby, pierwszym z nich jest ponowne  wpisanie w konsoli polecenia net user

Widok utworzonego poleceniem netu ser nowego konta w systemie Windows 11.
Widok utworzonego poleceniem netu ser nowego konta w systemie Windows 11.

Drugim sposobem potwierdzenia dobrze wykonanych przez nas powyższych czynności jest wywołanie przystawki Użytkownicy i grupy lokalne Okno uruchamiamy przy pomocy lupy poleceniem lusrmgr.msc

Podgląd za pomocą przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”. utworzonego konta Janusz.
Podgląd za pomocą przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”. utworzonego konta Janusz.

Szczegółowe informacje o koncie takie jak kiedy założono, kiedy wygasa, do jakich grup przynależy uzyskamy stosując polecenie net user _nazwa_użytkownika np. net user Janusz

Informacje o koncie wyświetlone przy użyciu polecenia net user Janusz.
Informacje o koncie wyświetlone przy użyciu polecenia net user Janusz.

Teraz poleceniem net user nazwa_użytkownika hasło_użytkownika
np. net user Janusz zaq1@WSX utworzymy hasło do konta. Hasło brzmi zaq1@WSX

Zabezpieczenie konta hasłem.
Zabezpieczenie konta hasłem.

Od tego momentu użytkownik o loginie Janusz chcąc zalogować się do systemu, zostanie poproszony o podanie hasła.

Logowanie do systemu wymaga hasła użytkownika.
Logowanie do systemu wymaga hasła użytkownika.

Jako, że konto Janusz podejmie próbę pierwszego logowania do systemu, na tym etapie możemy wymusić zmianę domyślnego hasła. W tym momencie pomocna może okazać się nam komenda net user nazwa_użytkownika /logonpasswordchg:yes Zatem w naszym przypadku wydajemy polecenie:

net user Janusz /logonpasswordchg:yes

Wymuszenie zmiany hasła do konta użytkownika podczas logowania do systemu.
Wymuszenie zmiany hasła do konta użytkownika podczas logowania do systemu.

Teraz sprawdzamy, czy komenda została wykonana poprawnie. Ponownie możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wywołanie poleceniem lusrmgr.msc przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”. W zakładce Użytkownicy odnajdujemy i zaznaczamy utworzone przez nas konto, a następnie prawym klawiszem myszy wywołujemy menu i klikamy właściwości.

Wywołanie okna właściwości konta w systemie Windows 11.
Wywołanie okna właściwości konta w systemie Windows 11.

W otwartym oknie właściwości konta użytkownika Janusz sprawdzamy czy na zakładce ogólne została zaznaczona opcja Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu.

Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu
Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu

Drugim i zarazem najprostszym sposobem jest po prostu zalogowanie się na konto Janusza.

Prośba o zmianę hasła użytkownika w systemie Windows 11.
Prośba o zmianę hasła użytkownika w systemie Windows 11.

Wszystko ok, ale co zrobić w przypadku, gdy nie chcemy, by utworzony przez nas użytkownik mógł dowolnie sobie zmieniać hasło ? Z pomocą przychodzi nam polecenie net user nazwa_użytkownika /passwordchg:no czyli:

net user Janusz /passwordchg:no

Zablokowanie możliwości zmiany hasła przez użytkownika.
Zablokowanie możliwości zmiany hasła przez użytkownika.

Tak samo jak wyżej, to czy polecenie zostało wykonane poprawnie możemy sprawdzić ponownie wyświetlając właściwości konta użytkownika poprzez otwarcie przystawki  Użytkownicy i grupy lokalne.

Wywołanie okna właściwości konta w systemie Windows 11.
Wywołanie okna właściwości konta w systemie Windows 11.

W otwartym oknie powinna być zaznaczona opcja braku możliwości zmiany hasła przez użytkownika.

Zablokowanie możliwości zmiany hasła przez użytkownika.
Zablokowanie możliwości zmiany hasła przez użytkownika.

Możem też podjąć się próby zmiany hasła po zalogowaniu się do systemu. Będąc zalogowanym w Windows 11 na koncie użytkownika Janusz, wciskamy jednocześnie klawisze ctrl+alt+del i wybieramy możliwość zmiany hasła.

Widok opcji zmiany hasła użytkownika w systemie Windows 11.
Widok opcji zmiany hasła użytkownika w systemie Windows 11.

Po wpisaniu obecnego (dla przypomnienia zaq1@WSX) i podaniu nowego hasła…

Zmiana hasła do konta użytkownika w systemie Windows 11.
Zmiana hasła do konta użytkownika w systemie Windows 11.

system odmówi nam sfinalizowanie powyższej czynności wyświetlając stosowny komunikat

Odmowa dostępu przy próbie zmiany hasła do konta użytkownika w systemie Windows 11.
Odmowa dostępu przy próbie zmiany hasła do konta użytkownika w systemie Windows 11.

Polecenie net user nazwa_użytkownika /passwordchg:yes
czyli:

net user Janusz /passwordchg:yes

cofa powyżej wprowadzoną zmianę.

Włączenie możliwości zmiany hasła przez użytkownika.
Włączenie możliwości zmiany hasła przez użytkownika.

Co znów możemy potwierdzi we właściwościach konta użytkownika

Włączenie możliwości zmiany hasła przez użytkownika.
Włączenie możliwości zmiany hasła przez użytkownika.

Lub po prostu logując się ponownie na konto użytkownika Janusz, podejmując kolejną próbę zmiany hasła użytkownika

Zmiana hasła do konta użytkownika w systemie Windows 11.
Zmiana hasła do konta użytkownika w systemie Windows 11.

Tym razem próba zmiany hasła powinna zakończyć się pozytywnym wynikiem.

Zmiana hasła do konta użytkownika w systemie Windows 11.
Zmiana hasła do konta użytkownika w systemie Windows 11.

Nie wiem czy wiesz, ale nasz nowy użytkownik może logować się do systemu o każdej porze. Możemy to w bardzo prosty sposób zmienić dając mu możliwość logowania się tylko w wybrane dni i w określonych porach. Przyjmijmy, że od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do godziny 16:00 nasz użytkownik Janusz otrzyma możliwość skorzystania z komputera. W celu nałożenia czasowych restrykcji na konto wydajemy polecenie net user nazwa_konta /times:{czas}  W naszym przypadku będzie ono brzmieć:

net user Janusz /times:Pn-Pt,8-16

Logowanie do konta użytkownika w ograniczonych godzinach.
Logowanie do konta użytkownika w ograniczonych godzinach.

Teraz możesz spróbować podejrzeć efekt wprowadzonych zmian logując się na konto w godzinach innych, niż ustawiliśmy. Jeśli polecenie zostało przez Ciebie wpisane poprawnie, zobaczysz komunikat:

Twoje konto ma ograniczenia czasowe, które uniemożliwiają zalogowanie się w tej chwili. Spróbuj ponownie później

Restrykcje nałożone na konto użytkownika.
Restrykcje nałożone na konto użytkownika.

Jeśli pragniesz cofnąć powyższe zmiany, polecenie net user nazwa_konta /times:all ustawi możliwość logowania się na konto o każdej porze . W naszym przypadku wydajemy polecenie:

net user Janusz /times:all

Przywrócenie czasu logowania o każdej porze.
Przywrócenie czasu logowania o każdej porze.

Dodatkowo możemy określić czas, po którym utworzone przez nas wcześniej konto całkowicie wygaśnie, a logowanie za jego pomocą będzie niemożliwe. Blokadę nakładamy poleceniem net user nazwa_użytkownika /expires:{data} czyli

 net user Janusz /expires:10/04/22

Datę wygaśnięcia konta podajemy w formacie dzień/miesiąc/rok.

Ustawienie daty wygaśnięcia konta.
Ustawienie daty wygaśnięcia konta.

Poprawnie wpisane polecenie uniemożliwi logowanie się na konto.

Wygaśnięcie konta użytkownika.
Wygaśnięcie konta użytkownika.

Komenda  net user nazwa_użytkownika /expires:never cofnie restrykcje nałożone na użytkownika, ustawiając możliwość logowania się o każdej porze. W tym celu powrotu do domyślnych ustawień konta, wydajemy polecenie

net user Janusz /expires:never

Cofnięcie restrykcji nałożonych na konto użytkownika
Cofnięcie restrykcji nałożonych na konto użytkownika

Skoro jesteśmy już przy właściwości konta, możemy dodatkowo dodać do niego opis Służy do tego polecenie net user  nazwa_użytkownika /comment:”treść_opisu” w naszym przypadku będzie to:

net user  Janusz /comment:”Konto, które nigdy nie wygasa.”

Dodanie opisu do konta.
Dodanie opisu do konta.

Efekt możemy sprawdzić we właściwościach konta.

Podgląd dodanego opisu do konta za pomocą przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.
Podgląd dodanego opisu do konta za pomocą przystawki „lusrmgr.msc”.

Pole zawierające pełną nazwę do konta np. imię i nazwisko dodamy wpisując w wierszu poleceń net user nazwa_użytkownika /fullname:”imię i nazwisko” czyli:

net user Janusz /fullname:”Janusz Nowak”

Przypisanie pełnej nazwy do konta użytkownika.
Przypisanie pełnej nazwy do konta użytkownika.

Identycznie jak w przypadku powyżej, przypisanie pełnej nazwy do konta możemy sprawdzić poprzez otwarcie okna „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Podgląd przy użyciu przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne” pełnej nazwy konta.
Podgląd przy użyciu przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne” pełnej nazwy konta.

Jak pewnie zauważyliście, konto administratora w systemie Windows 11 jest domyślnie wyłączone, co możecie potwierdzi poleceniem net user Administrator

Wyłączone konto administratora systemu.
Wyłączone konto administratora systemu.

Dodatkowo o nieaktywnym koncie administratora informuje nas strzałka skierowana w dół.

Wyłączone konto administratora systemu.
Wyłączone konto administratora systemu.

Teraz zastanawiasz się jak aktywować wyłączone konto administratora ? Służy do tego polecenie:

net user Administrator /active:yes

Aktywowanie wyłączonego konta administratora w systemie Windows 11.
Aktywowanie wyłączonego konta administratora w systemie Windows 11.

Sprawdzamy, czy konto faktycznie zostało  aktywowane wydając polecenie net user Administrator

Aktywowanie wyłączonego konta administratora w systemie Windows 11.
Aktywowanie wyłączonego konta administratora w systemie Windows 11.

albo dodatkowo przy pomocy przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Podgląd aktywowanego konta administratora systemu.
Podgląd aktywowanego konta administratora systemu.

Wyłączenie dowolnego konta odbywa się przez użycie polecenia net user nazwa_konta /active:no  przykładowo

net user Janusz /active:no

Wyłączenie konta w systemie.
Wyłączenie konta w systemie.

Poprawne wykonanie powyższego polecenie ponownie możemy potwierdzić we właściwościach konta.

Wyłączenie konta użytkownika w systemie Windows 11.
Wyłączenie konta użytkownika w systemie Windows 11.

Ostatnim elementem zabawy z poleceniem net user jest usunięcie wcześniej utworzonego konta. Składnia wygląda następująco: net user nazwa_konta /del czyli usuwając konto Janusza, wydamy polecenie:

net user Janusz /del

Usuwanie konta użytkownika w systemie Windows 11.
Usuwanie konta użytkownika w systemie Windows 11.

Konto użytkownika zostało usunięte.

Widok usuniętego konta użytkownika.
Widok usuniętego konta użytkownika.
3 Ways to Enable Administrator Account in Windows 11 3 Ways to Enable Administrator Account in Windows 11, Activate Windows 11 Administrator Hidden Account Activate Windows 11 Administrator Hidden Account, Add new user account from command line (CMD) Add new user account from command line (CMD), Add username and password from command line Add username and password from command line, Aktywowanie ukrytego konta Administrator Windows 11 Aktywowanie ukrytego konta Administrator Windows 11, Aktywowanie ukrytego konta Administrator Windows 11 Aktywowanie ukrytego konta Administrator Windows 11, CMD, Create admin user from command line Create admin user from command line, Create User Account via CMD, Enable the (Hidden) Administrator Account on Windows 11 Enable the (Hidden) Administrator Account on Windows 11, Enable the (Hidden) Administrator Account on Windows 11 Enable the (Hidden) Administrator Account on Windows 11, How to activate the Hidden Vista Administrator How to activate the Hidden Vista Administrator, How to Add User With Administrator Rights Using Command Prompt How to Add User With Administrator Rights Using Command Prompt, How to create a new user account using Command Prompt? How to create a new user account using Command Prompt?, How to Create a User Account How to Create a User Account, How to Create an Admin User Account Using CMD Prompt How to Create an Admin User Account Using CMD Prompt, Jak cofnąć komendę net user administrator /active Jak cofnąć komendę net user administrator /active, Jak używać polecenia Net User Jak używać polecenia Net User, Komendy dla Administratorów systemów Windows Komendy dla Administratorów systemów Windows, Microsoft Windows 11 Activate Administrator Microsoft Windows 11 Activate Administrator, Net User command for administrators in Windows 11 Net User command for administrators in Windows 11, Net user i zmiana hasła Net user i zmiana hasła, Pełna kontrola Administratora na komputerze Pełna kontrola Administratora na komputerze, Polecenia NET Polecenia NET, Praca w wierszu poleceń CMD Praca w wierszu poleceń CMD, Problem z komendą net user administrator /active:yes Problem z komendą net user administrator /active:yes, Rename a user account Rename a user account, Rename local user account Rename local user account, To add a new user account on the local computer To add a new user account on the local computer, Ukrywanie konta użytkownika Ukrywanie konta użytkownika, Wiersz poleceń Windows 11 Wiersz poleceń Windows 11, Windows 11 tworzenie użytkownika Windows 11 tworzenie użytkownika, Zarządzanie kontami poprzez NET ACCOUNTS Zarządzanie kontami poprzez NET ACCOUNTS, Zarządzanie użytkownikami poprzez NET USER Zarządzanie użytkownikami poprzez NET USER, Zmiana hasła administratora za pomocą linii komend Zmiana hasła administratora za pomocą linii komend

Podobne wpisy

Jak poprawnie zainstalować wtyczkę e-Deklaracje w systemie Windows 11

Jak wyłączyć ekran blokady w systemie Windows 11

Jak wyłączyć funkcję przyciągania okna w systemie Windows 11

Wyłączenie opcji przyciągania okna w systemie Windows 11 przy pomocy edytora rejestru